מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מתנגדים לצוואה יפקידו ערובה

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה למחיקת היתנגדות לצוו קיום צוואת המנוחה מ.ג.ה ז"ל (להלן: "המנוחה") מיום 29.5.2008 (להלן: "הצוואה") ולחלופין חיוב המתנגדים בהפקדת ערובה (להלן: "הבקשה").
...
לאור כל האמור לעיל, לאור סיכוייה הלכאוריים של ההתנגדות ולאור השימוש לרעה שעושים המשיבים, לכאורה, בהליך זה, כאשר אני מביא בחשבון כי המשיבים הינם תושבי חו"ל ועובדה זו יכולה להשליך על הקושי לגבות את הוצאות המשפט, ככל שיוטלו עליהם ראו: ת"ע 54053-08-21 ו.א.ג נ' J.M (23.11.2021), מצאתי מקום להורות על הפקדת ערובה הן לטובת המבקש והן לטובת אוצר המדינה.
ואולם, סבורני כי הקו המנחה הינו הבטחת הוצאות משפט בשיעור ריאלי וסביר ראו: רע"א 5919/14 בכר נ' אגודה שיתופית חקלאית (21.9.2015); בג"צ 891/05 תנובה נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות (30.6.2005).
בנסיבות העניין, לאור מהות ההליך ומורכבותו, אני מורה למשיבים להפקיד בקופת בית המשפט, בתוך 30 יום, סך של 50,000 ₪ להבטחת הוצאות משפט למשיב ולאוצר המדינה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

אלו בתמצית שבתמצית העובדות הצריכות לענייננו: ביום 7.8.2008 הגיש אבולפיה היתנגדות לבקשה לצוו קיום צוואה של אמו, המנוחה סימה אבולעפיה (ת"ע 107620-08).
אבולפיה לא הפקיד את הסכום האמור, ובהחלטת בית המשפט לעינייני מישפחה (השופט נ' סמארה) מיום 14.7.2013 נקבע, כי בשל אי-הפקדת הערובה, ההיתנגדות שהגיש – נדחית.
...
אבולפיה לא הפקיד את הסכום האמור, ובהחלטת בית המשפט לענייני משפחה (השופט נ' סמארה) מיום 14.7.2013 נקבע, כי בשל אי-הפקדת הערובה, ההתנגדות שהגיש – נדחית.
לאחר שעיינו בעתירה ובנספחיה, ושקלנו את נימוקיה, באנו לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף.
אשר על כן, נדחית העתירה בזאת על הסף.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

על כן, חרף הקשיים המרובים שפורטו לעיל, הוחלט ליתן לתובע את יומו בבית המשפט בכדי להוכיח תביעתו, אולם על מנת להבטיח את הוצאות הנתבעים בהליך, הוריתי לתובע להפקיד ערובה בקופת בית המשפט בסך של 15,000 ₪ כתנאי להמשך ניהול ההליך.
אילו הנכדה גב' א' אשר כביכול נכחה במעמד הצלום של המנוחה היתה מבינה מה נאמר במרוקאית ומבינה שהיא עומדת בפני סיטואציה מכוננת של עריכת צוואה, חזקה שהיתה מעלה זאת על הכתב ומפקידה את דברי המנוחה אצל הרשם לעינייני ירושה או לכל הפחות היתה מיידעת את אמה, דודיה ובמיוחד את הנתבע 2 שלפי טענת התובע זכאי למחצית מבית המגורים.
התובע הודה מרצונו החופשי כי נתבקש ע"י המנוחה להביא עו"ד לצורך עריכת צוואה אלא שהתובע סרב לעשות זאת ונראה כי בכך ביקשה המנוחה להיתנגד ללחצים שהפעילו עליה התובע ואישתו להעביר את הדירה לבעלותם, היתנהלות שהיא בגדר השפעה בלתי הוגנת על המנוחה.
...
אשר על כן, לנוכח כל האמור לעיל – מצאתי כי דין תביעתו של התובע לקיום צוואת המנוחה בעל-פה – להידחות.
סוף דבר: אשר על כן, לנוכח כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: התנגדות הנתבעים 2-8 לצו קיום הצוואה בעל –פה - מתקבלת; התובענה למתן צו קיום צוואה – נדחית.
אשר להוצאות ההליך: לאור כך שהתובענה למתן צו קיום צוואה נדחתה, התובע ישלם לנתבעים 2-8 את הוצאות ההליך בסך של 45,000 ₪ וזאת בתוך 30 ימים ממועד ההמצאה שאם לא כן יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כדין.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

אכן עיון בכתב ההיתנגדות ובפרט בסעיפים 31-27 מלמד כי המשיבה העלתה טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת וחשש לזיוף: לטענתה, סעיף 1 לצוואה סותר את ה"הואיל" השני שלפיו המנוח מוריש את העזבון לאם המבקשת (סעיף 28 לכתב ההיתנגדות העדכני) ואין הוא מתיישב לדידה עם העובדה שהמנוח היה פרוד מאם המבקשת ועם היותה חולה במחלה סופנית (סעיף 29 לכתב ההיתנגדות העדכני).
10.2.2 מעבר לעובדה שלא הוצגו אסמכתות על אודות נכסים או זכויות על שם המשיבה שמהם תוכל המבקשת להפרע בתום ההליך יש לציין כי התצהירים אשר צורפו הן כתימוכין לכתב ההיתנגדות והן לתשובה להפקדת ערובה מעוררים לכל הפחות תהיות.
...

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בהתנגדות לקיום צוואה, חרף תקנה 21 (א) לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998 ביחס למיהות התובע והנתבע, ניתן לחייב את המתנגד בהפקדת ערובה, שכן המתנגד תובע לעצמו זכות בעזבון (ראו תמ"ש 2672-06-16 פלונית נ' פלוני ואח' ( 9.10.2016 ); ת"א (מחוזי י-ם) .
...
שילוב הנימוקים לעיל מוביל למסקנה כי יש להורות על חיוב המשיב בהפקדת ערובה מתונה.
תוצאה לנוכח האמור לעיל, אני מורה למשיב להפקיד סך של 37,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשת.
₪ לנוכח התוצאה המשיב ישלם למבקשת הוצאות בקשה זו בסך של 1,500 תזכורת פנימית 25.5.2021 – בדיקת הפקדת ערובה/ מחיקת התובענה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו