מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מתן ערבות למרכז גמילה מסמים

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הוצעה חלופת מעצר ב"וילה בלנס", מרכז לגמילה ושקום נפגעי סמים בסביון, שיש בה אלמנט טפולי, לדבריה.
נקבע כי המשיב יפקיד סך של 10,000 ₪ להבטחת תנאי השיחרור וכתנאי לשיחרור; המשיב יחתום על התחייבות עצמית בסך 25,000 ₪ להבטחת תנאי השיחרור; מר קפה יחתום על ערבות צד ג' על סך 25,000 ₪ ושניים מבני משפחתו של המשיב – אחיו ואמו – יחתמו גם הם על ערבות צד ג' בסך 25,000 ₪ כל אחד.
בעיניין אבו קרינאת נפסק כי ניתן להעביר נאשם למעצר בפקוח אלקטרוני או למעצר בית חלף מעצר מאחורי סורג ובריח כאשר עסקינן בגידול קנביס, אף במקרים בהם מדובר בנאשם מבוגר שהוא המבצע העקרי של העבירה, ואף במקרים בהם נתפסו בחזקתו כמויות משמעותיות של שתילי קנביס וסם שהופק מהם, המעידות על פעילות בעלת גוון מסחרי מובהק, "זאת, בייחוד כאשר יש היתרשמות חיובית של שירות המבחן מהנאשם ומחלופת המעצר שהוצעה" (פסקה 9 להחלטה).
...
בדיון העלתי בפני הצדדים את האפשרות לעבות את החלופה בהגדלת ההפקדה הכספית, איסור שימוש בטלפון והוספת המדריכים כערבים (הצעה שלא התקבלה על ידי העוררת), אך לאחר שקילת מכלול הדברים, באתי לכלל מסקנה כי גם אם יעובו התנאים והבטוחות, אין וודאות כי החלופה תשיג את תכליתה, ומתחייב תסקיר בעניינו של המשיב.
נוכח כל האמור, אין בידי לאשר את החלטת בית משפט השלום ואני סבורה כי אין מנוס מהשבת הדיון לבית משפט השלום על מנת לקבל תסקיר של שירות המבחן, בטרם תינתן החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים.
הערר מתקבל איפוא וההחלטה על שחרור המשיב ל"בית החם" מבוטלת.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ב"כ המשיב 3 טען כי משעה שמדובר ברכישת סמים לשימוש עצמי, יש להורות על שיחרורו של המשיב 3 בערבויות כספיות בלבד.
כך למשל טוען כי קיבל לידיו את הכמות הנכבדה של הסמים, אשר נתפסו ברכבו מבלי שסיכם עם המשיב 1 מה המחיר שישלם עליה וחזר לרכב כדי לנהל משא ומתן על המחיר, טענה שאינה מתיישבת עם העובדה כי במקום שבו ישב ברכבו של המשיב 2 נימצאו סמים נוספים.
התקשיתי להבין מתוך הטענות, האם ב"כ המשיב 3 מבקש לשקול בעיניינו חלופת טיפולית במרכז לגמילה מסמים, ובכל מקרה, ככלל, הליך המעצר לא נועד לכך ואין מתקיימות במקרה דנן נסיבות המצדיקות חריגה מן הכלל.
...
מסקנה זו נלמדת גם מתוך הכמות הגדולה, אשר אפילו לשיטתו של המשיב 3 מספיקה למספר שבועות (הודעתו מיום 17.12.20 שורות 53-54), ומנגד, מתוך העובדה שמדובר באדם שאינו עובד, שאין לו תמיכה משפחתית, שהפרוטה אינה מצויה בכיסו ושנזקק - לטענתו - לסיוע מאחרים כדי לעמוד בחובות השוטפים שלו.
לפיכך אני מורה על מעצרו של המשיב 3 עד תום ההליכים.
לנוכח האמור לעיל אני מורה על מעצרם של שלושת המשיבים עד לתום ההליכים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע והנתבע נדברו ביניהם לגבי פתיחת אשפוזית/מרכז לגמילה מסמים (להלן: "המרכז" או "המקום" או "העסק" או "האשפוזית").
אין חולק כי המקום הוכן לקראת קליטת המטופלים כאשר בוצעו בו התאמות/שיפוצים, כאשר הקפם לא הוברר לי. המקום כונה – מרכז גמילה רוחני – טאותרפיה, כאשר את השם נתן לו התובע, באישור מדריכו הרוחני.
התובע לא הכיר את רואה החשבון של הנתבע לא היה שותף לעריכת תוכנית עסקית עבור האשפוזית ולא שילם את שכרם של נותני השרות, לא היה מורשה חתימה בבנק, לא היה לו יפוי כוח לחתום בשם המרכז והבנק, לא חתם כערב בבנק.
...
אני מקבלת את דברי הנתבע שדברים שנאמרו באותן הקלטות לפיהן ינסה לארגן לתובע סכום כזה או אחר כלשהו, נאמרו בשל האיומים של התובע.
לסיכום בשל כל האמור לעיל דין התביעה להידחות.
החלטתי שלא לפסוק הוצאות לטובת הנתבע בשל התנהלותו הדיונית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כיום שוהה בתנאים מגבילים בבית הוריו במבשרת ציון, ועובד כשליח במסעדה בשעות הערב.
הענישה הנוהגת ביחס לעבירות בגינן הורשעו הנאשמים, משתנה ממקרה למקרה והיא תלויה בסוג הסם, בכמות שיובאה, בגובה התמורה שהתקבלה בעדו, מחלקו של הנאשם במסכת העבריינית הכוללת, בהישנות המקרים ובנסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שניתן ללמוד מהפסיקה שלהלן: בע"פ 2038/21 אלזס נ' מ"י (11.5.22), נדון עניינו של מי שהורשע בעבירה של ייבוא סם מסוכן, בכך ששלח את חברו להביא מברלין מזודה, ורק סמוך לפני הטיסה חזרה ארצה התעורר בו החשד שמדובר בסמים.
מבחינה שיקומית, הנאשם הישתלב בטיפול פרטני ביחידה להתמכרויות, לאחר מכן הישתלב במסגרת טפול אינטנסיבית לגמילה מסמים במרכז יום ומשתף פעולה באופן מלא.
...
אשר על כן, החלטתי לאמץ את המלצת שירות המבחן בחלקה, ולחרוג ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום.
אשר לנאשם 2- אני סבורה, כי הליך השיקום אשר עבר במסגרת ההליך שלפניי מצדיק חריגה ממתחם העונש ההולם, ולקבל את המלצת שירות המבחן במלואה.
אשר על כן, הנני גוזרת על הנאשמים את העונשים כדלהלן: נאשם 1 18 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו (29.10.20 עד 8.4.21).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם שולב בהליך טפולי במרכז יום במשך חמישה חודשים, אך לאחר פטירת אביו, הועבר למרכז ערב.
לפיכך, לא ניתן לבחון התאמתו לריצוי עונשו בדרך זו. טענות הצדדים התביעה הגישה טיעוניה בכתב (ת/3) והשלימה אותן על פה. התביעה טענה, כי הנאשם פגע בערכים המוגנים של הגנה על שלום הציבור ובריאותו ועל הגנתו מפני נגע הסמים ונזקים עקיפים או ישירים שעשויים להגרם בשל שימוש בסמים, ופגיעה בשלטון החוק.
הנאשם שולב בהליך טפולי בחודש מאי 2021 ונראה, כי התמיד בהגעתו לכל המפגשים; מסר דגימות לאיתור שרידי סם, בהן לא אותרו שרידים; שיתף פעולה באופן מלא במפגשים במרכז "בית חוסן"; נתרם מההליך; ערך התבוננות של ממש בחייו; נגמל מסמים; החל בעבודה יציבה; פנה ללימודים.
...
בהחלטת בית המשפט בפרו' מיום 23.06.22, הורה בית המשפט במפורש, כי ככל שלא מתקבל זימון לראיון, על ההגנה לפנות לממונה ולתאם ראיון, אך לפנים משורת הדין, נעתר בית המשפט לבקשת ההגנה להפנות את הנאשם פעם נוספת, אך גם זו הפעם, לא התייצב הנאשם.
לפנים משורת הדין, נעתר בית המשפט לבקשת ההגנה, להפנות את הנאשם פעם נוספת לקבלת חוות דעת הממונה על עבודות השירות ולדחות את השמעת גזר הדין.
על הנמערערת הוטלו 8 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי, תוך שבית המשפט מצא להדגיש, כי היה מקום להחמיר בענישה, אך בשל נסיבותיה המיוחדות, יסתפק בענישה זו. ערעורה לבית המשפט המחוזי וכן בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון – נדחו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו