מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתן עזרה שלא התבקשה ע"י אף צד

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר שהבקשה הועברה לעיון ותגובת המדינה, הוגשה ביום 20.12.22 תגובת היחידה החוקרת, שכרכה בתוכה, הן סרוב להשבת התפוסים, מן הטעם ש"אלה דרושים לצורך המשך חקירה", והן בקשה להארכת החזקת התפוס לפי סעיף 35 לפסד"פ, אשר מבוססת על פי ההלכה הפסוקה, לטעמה (אליה הפניתה בתגובתה) שקבעה, שקיימת סמכות לבית המשפט להעתר למתן האורכה המבוקשת, מעבר ל - 180 הימים שניתנו על ידי החוק, ועל אף שלא התבקשה בקשה מעין זו במהלך הימים שנקצבו על פי החוק.
בדיון שנקבע במעמד הצדדים ביום 29.12.22: ההגנה שבה וחזרה על טיעוניה בכתב, סקרה את הפסיקה מטעם המשיבה והדגישה, שיש בה דוקא לחזק את בקשתה להשבת התפוסים, שכן, לו חשבה המדינה, שמדובר בתפוסים בעלי חשיבות וערך ניכר לניהול התיק והחקירה, או שמדובר בתפוס אשר מיועד להוות כראייה בהליך הפלילי, הרי שאז הייתה מזדרזת ומבקשת בקשה להארכת תוקף תפיסת התפוס, מה שלא מצאה לעשות כך, אלא רק לאחר הגשת הבקשה מאת המבקש.
המבקש -שמכיר את האם ואת המתלוננת בנסיבות היותו בעל תפקיד בעמותה ואשר עוזר במתן עזרה בהקשר למתלוננת בנוגע למיצוי זכויות של נכים בעלי לקויות מול חברת הביטוח- קנה את ביטחונה של האם ואף של המתלוננת, והאם אישרה כי יוכל להוציא את בתה לארוע משפחתי שערך, ובדיעבד הסתבר כארוע הכולל 5 חברים בני גילו של המבקש, שהיו בדירה ביחד עימה וההתנהלות שם, כך לטענת המשיבה, מבססת את העבירות המיוחסות לו וחלקה אף מתועדת באמצעות הטלפונים הניידים שנתפסו.
...
בסופו של דבר מצאתי להורות על השבת התפוסים ובתנאי כפי שפרטתי לעיל.
מורה על עיכוב החלטתי עד ליום 10.1.23, על מנת שהמשיבה תשקול האם ברצונה להשיג על החלטתי זו. המסמכים שהוגשו בדיון על ידי המשיבה (עי/1, עי/2 והפסיקה), יושבו לידיה.
המזכירות תעביר העתק החלטתי לצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהתייחס להודעת דוא"ל שנשלחה על ידי הבורר ובמסגרתו הבהיר כי לא שימש כבורר, טענה המבקשת כי, הודעת הדוא"ל שצרפה המשיבה אינה מהוה ראיה לביטול הפסק ואין לה כל נפקות שכן היא כביכול נשלחה על ידי הבורר, לאחר מתן הפסק ובאופן חד צדדי.
הטענות כי המהנדס לא שימש כבורר אלא רק נתן עזרה חברית אינן 'עושות שכל', אינן מבוססות בראיות ואינן נכונות.
טענות המשיבה; לטענת המבקשת אין לאשר את מיסמך המהנדס מהטעמים שלהלן: המהנדס בהודעתו מיום 31.03.2021 – אשר ידועה היטב למבקשת – הבהיר כי מעולם לא שימש כבורר בין הצדדים וכי המסמך מיום 17.04.2020 אינו מהוה פסק בוררות.
...
ביום 28.12.2021 אישרתי את פסק הבוררות וניתן לו תוקף של פס"ד. ביום 12.01.2022 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין וביום 24.02.22 ניתנה החלטתי בבקשה זו במסגרתה הוריתי על ביטולו של פסק הדין שניתן "מחובת הצדק, שעה שבהתאם לאמור [...] לא הומצא למבקשת (המשיבה כאן – ר.ע.) כדין". כן קבעתי כי המשיבה כאן תגיש בקשה מתאימה בין אם לביטולו של פסק הבורר ובין אם להתנגדות לבקשה לאישורו.
היה הסכם שנשלח והכל, כן רצינו שמישהו יפתור את המחלוקת אבל הגענו למסקנה שבנאדם ישראלי לא יכול להיכנס לרגולוציות האלה של מלון בגרמניה ולפתור את זה עובדה שלא נחתם הסכם בוררות.
בנוסף, אין מחלוקת כי המשיבה שילמה למבקשת סך של כ-9.5 מיליון יורו, בנוסף אין מחלוקת כי המשיבה שילמה למבקשת סך של כ-9.5 מיליון יורו טרם הפנייה למהנדס ואף טרם הוצאות המסמך, אלא שהמבקשת ביקשה להציג תמונה לא נכונה לפיה המשיבה שילמה לה בהתאם למסמך המהנדס ובכל ביקשה לבסס טענה כי המשיבה קיבלה את פסק הבורר ופעלה בהתאם לו. כלומר, הן ביחס לקיומו של הסכם בוררות, אני קובעת כי לא השתכלל הסכם הבוררות, הן ביחס לשאלה האם נוהל בוררות , אני קובעת כי לא נוהלה בפועל בוררות, והן ביחס למסמך שבסופו של דבר הופק על ידי מי שכונה על ידי המבקשת, בורר, הרי מסמך זה לא נחתם, לא נושא כותרת פסק בוררות, ואין בו החלטה אופרטיבית שניתן לאשר.
סוף דבר: נוכח האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לאישור פסק בורר מהטעם שאין המדובר בפסק בורר, ומשאר הטעמים שפורטו לעיל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כאשר עסקינן באתר בניה ניתן להעזר בתקנות הקבלנים לצורך קביעת המעסיק, ככל שהדבר דרוש‘".
מכלול הנסיבות, ובראשון התעוד הרפואי מזמן אמת, מעיד על כך שהתובע נפגע בתאונת עבודה וסביר להניח שהתובע הועסק כשכיר על ידי החברה, תחת אותם גורמים שהמוסד ביקש לחקור ללא הצלחה.
יצוין כי בשלב מוקדם של ההליך ביקש המוסד לזמן את מר חאג' יחיא קייס כעד מטעמו, ובדיון הראשון אף ביקש לשלוח הודעת צד ג' למעסיקה הנטענת חב' מאנשפט.
כן, לאור קביעתנו כי היה קיים קושי אובייקטיבי להשיג את המסמכים שנדרשו, וכי ניתן מענה ליתר המסמכים שנדרשו על ידי המוסד במהלך הדיון, ובעיקר לאור מסקנתנו לעיל באשר לעצם קרות הארוע במסגרת עבודתו של התובע כשכיר, הרי שעל פי הילכת מוניקה מאלו יש להאריך המועד להגשת התביעה ולדחות טענת המוסד להתיישנות.
...
לאור כובד משקלן המצטבר של הראיות שפורטו לעיל, ועל אף שיש משקל גם למחדלי התובע באי זימונם של, לפחות, חלק מהעדים, אנו סבורים שכף מאזני הראיות נוטה לטובת התובע.
סוף דבר התביעה מתקבלת.
משכך חרף תוצאות ההליך הנתבע ישלם את הוצאות התובע בסך 1,500 ₪ והוצאות שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר בדיקתו על-ידי המומחה, העריך האחרון כי "לא היתה ואין כיום" לתובע "פגיעה נוירולוגית. מכלול תלונותיו מתאים לתגובה פסיכולוגית לחבלה בתאונה". פסיכיאטריה: הפסיכיאטר בדק את התובע ביום 23.6.2020 ונתן את חוות דעתו ביום 30.12.2020.
עוד נמצא כי לצורך הקלה על התיסמונת האמורה, יכול התובע להעזר בטיפול תרופתי שניתן במסגרת הקהילה וגם בטיפול בשיחות.
אף אחד מהצדדים לא ביקש לחקור מי מהמומחים הרפואיים על מסקנותיו והערכותיו.
לצד זאת, יש להזכיר בראש נזק זה, כי חלק נכבד מהוצאות התובע בגין הוצאות רפואיות מכוסות על-ידי המל"ל מאחר ומדובר בתאונת עבודה, זאת לצד העובדה לפיה רוב טיפוליו מכוסים גם בסל הבריאות במסגרת הרפואה הציבורית (ראו והשוו: ע"א 5557/95 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' אלחדד, פ"ד נא(2) 724 (1997)).
...
גריעה מכושר ההשתכרות: כעולה ממכלול הראיות, התובע הוא הנדסאי מכונות ועובר לתאונה הוא עבד במספר מקומות בתור מורה לחשמל ואלקטרוניקה.
סיכום לאור האמור, התביעה מתקבלת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מכאן ואילך טענות הצדדים חלוקות: בעוד שהמשיבים/ המוכרים טוענים כי הסך הנ"ל לא שולם תוך הפרת ההסכם ופלישת המבקש שלא כדין לבית, טוען המבקש/ הקונה כי בהסכמת הצדדים, החזקה נימסרה לו טרם התשלום האחרון לצורך שיפוצים, אז התגלה לו פגם בממכר, נזילה חריפה, המצריכה תיקון בעלות כ- 700,000 ₪, סכום אותו הוא מקזז כנגד חיובו בתשלום האחרון בסך 2.3 מש"ח בהתאם לזכותו על פי סעיף 28 לחוק המכר, תשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק המכר").
החלטת בית משפט קמא- ביום 12.11.23 ניתנה ההחלטה נושא בקשות רשות העירעור שבפני, שהוגשו מטעם שני הצדדים, ובה נקבע כדלקמן: החלטה ניתנת על פי פסק דינו של בית המשפט המחוזי לאחר שהצדדים הגישו סיכומים בסוגיה שעל הפרק, היינו מתן החלטה בבקשה למתן צוים זמניים דחופים במעמד צד אחד שהוגשה ע"י המשיבים ביום 21.8.23 במסגרתה ביקשו צו המונע מהמבקש להכנס לנכס שבבעלותם וכן צו המורה על פינויו המיידי מהנכס.
לבדיקה מה היה המצב, ערב מתן הצוו הארעי, ניתן להעזר באמור בבקשה למתן הצוו הזמני שהגישו המשיבים, שם נאמר כי המבקש נמצא בבית שברשותם מלכתחילה.
...
דיון והכרעה- כפי שיפורט להלן- דין טענות המבקש להתקבל, ודין טענות המשיבים להידחות.
התוצאה - נוכח האמור לעיל, המסקנה היא כי אכן, כפי שנקבע בחלק האופרטיבי של החלטת בית משפט קמא, הצו הארעי שניתן אינו יכול לעמוד עוד, ודינו להתבטל.
סיכומו של דבר התוצאה הינה, כאמור, הצו הארעי שניתן ביום 21.8.23- מבוטל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו