מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתן חלופת מעצר למרות תסקיר שלילי

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ המבקש הציגה פסיקה במקרים של משיבים שבשל מצבם הרפואי בית המשפט מצא לעצור אותם להמשך מעצר בפקא"ל וזאת למרות שיש בעיניינם תסקירים שלילים.
המסוכנות עדיין גבוהה ולא ניתן להסתפק בחלופה פרט למעצרו.
במסגרת התסקיר ניתן ללמוד כי שירות המבחן היה ער למחלת המבקש והקשיים איתם הוא מתמודד ולמרות זאת לא באה המלצה למעצר באיזוק אלקטרוני.
...
אף בחוות דעת צוין כי "מטופל בהתייעצות עם המחלקה ההמטואונקולוגית". לפיכך ב"כ המשיב ציין כי סבור שאין כל סיבה לשקול העברתו של המבקש למעצר באיזוק עקב מצבו הרפואי, שכן במסגרת שב"ס עצורים ואסירים רבים אשר חולים במחלות קשות מטופלים במסגרת שב"ס. דיון והכרעה: לאחר שבית משפט בחן את טענות ב"כ הצדדים וכן את חוות הדעת שהועברו לעיונו סבור אני כי דין הבקשה להידחות ואפרט.
ראשית, האם יש שינוי נסיבות במצבו של המשיב? שנית, אם שינוי נסיבות זה מצדיק שינוי בתנאי המעצר של המבקש? על כך אני סבור כי התשובה היא שלילית.
סוף דבר הבקשה לעיון חוזר בתנאי מעצרו של המבקש נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

אחר הדברים האלו, ביום 17.11.2019 הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של אלוני עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, בקובעו כי "המסקנה הברורה והנחרצת, שלפנינו אדם אשר לכל אשר יפנה, עת יהיה משוחרר, יעבור עבירות ויפגע בציבור. מסוכנותו [...] מרקיעה שחקים. אני סבור כי אין חלופה שתסכון". ביום 16.3.2020 הגישה המבקשת את הבקשה שלפנַי, במסגרתה טענה כי מעשיו של אלוני מלמדים על מסוכנות שלא ניתן להפיג בדרך של חלופת מעצר, וכי קיים חשש ממשי שהוא ינסה לשבש את הליכי המשפט נגדו.
בא-כוחו של אלוני טען מנגד, ביסודיות, על הראיות, על הרקע, על ניהול המשפט, והדגיש כי אין לזקוף לחובתו של אלוני את העיכוב בניהול ההליך עד כה. עוד טען, כי נאשמים אחרים בתיק שוחררו לחלופות מעצר זה מכבר, וזאת חרף תסקירים שליליים בעיניינם.
...
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מזה ומזה, אלו שבכתב ואלו שבעל-פה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
משאלו הם פני הדברים, אין מנוס בשלב זה אלא להאריך את המעצר.
אשר על כן, הבקשה מתקבלת.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לשם בחינת חלופה ראויה, הורה בית משפט השלום על הגשת תסקיר מעצר.
חרף המלצתו השלילית של תסקיר המעצר, הורה בית משפט השלום בהחלטה מיום 14.9.2020 על מעצרו של המבקש באיזוק אלקטרוני חלף מעצר ממשי.
על רקע האמור, לא מצאתי טעות במסקנתו של בית המשפט קמא כי יהא קושי ליתן אמון במבקש ובמתלוננת שיישמרו תנאי המעצר באיזוק והריחוק, חרף הצהרתה של המתלוננת כי היא מתכוונת לעבור לעיר אחרת שתגדיל את הריחוק הפיזי ביניהם.
...
על רקע האמור, לא מצאתי טעות במסקנתו של בית המשפט קמא כי יהא קושי ליתן אמון במבקש ובמתלוננת שיישמרו תנאי המעצר באיזוק והריחוק, חרף הצהרתה של המתלוננת כי היא מתכוונת לעבור לעיר אחרת שתגדיל את הריחוק הפיזי ביניהם.
הבקשה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בתסקיר שהוגש, לא המליץ שירות המבחן על שיחרור העורר לחלופת מעצר, נוכח הערכתו כי רמת המסוכנות הנשקפת מהעורר היא 'בינונית-גבוהה'.
טענות אלה, הן שעמדו בבסיס ההחלטה להמיר את מעצרו ממעצר מלא, למעצר באיזוק אלקטרוני, חרף התסקיר השלילי – ואין בהן די כדי להצדיק הקלות נוספות.
סעיף 52(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים), קובע כי עיון חוזר בהחלטה בעיניין מעצר, שיחרור או הפרת תנאי השיחרור בערובה, יעשה רק אם "נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה". בעניינינו, לא חל שינוי בנסיבות, המצדיק עיון חוזר בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 4.5.2022, שבה הורה על מעצרו של העורר באיזוק אלקטרוני.
...
לאחר שעיינתי בערר, על נספחיו, ולאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים בעל-פה, באתי ל[כלל מסקנה]כי דין הערר להידחות.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בעיניין זה נקבע ביום 7.11.2022 כי "טרם הגיע המועד בו נקודת האיזון, למרות המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו, מצדיקה להורות על מעבר למעצר באיזוק אלקטרוני או על חלופת מעצר כלשהיא" (שם, בפיסקה 12).
על רקע זה, וחרף מצבו הרפואי המורכב של העורר, צוין כי לא ניתן לקבוע במידה המניחה את הדעת כי בעת הזאת מסוכנותו פחתה במידה ניכרת באופן המטה את נקודת האיזון לעבר הקלה בתנאי מעצרו.
העורר שב ומדגיש שיתר הנאשמים בכתב האישום שוחררו למעצר בפקוח אלקטרוני, חרף תסקירים שליליים שהוגשו בעיניינם מטעם שירות המבחן, וכי הוא הנאשם היחיד שממשיך לשהות גם בימים אלו מאחורי סורג ובריח – אף שהוא סובל ממצב בריאותי קשה במיוחד.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ועיינתי בחומר החסוי שהוגש לעיוני, באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הערר ולהורות כי המשך מעצרו של העורר יהיה במתכונת של פיקוח אלקטרוני, בכפוף לתנאים שייקבעו לעניין זה בבית המשפט המחוזי.
עם זאת, אני סבורה שבשלב הנוכחי יש מקום ליתן משקל לעוד מספר שיקולים.
הערר מתקבל אפוא במובן זה שהתיק יושב לבית המשפט המחוזי, אשר יבחן את ההיתכנות למעצר בפיקוח אלקטרוני וידון בתנאי המעצר, כאמור בפסקה 28 לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו