מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתן חלופת מעצר בעבירות סמים

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לצד זאת נקבע כי בנסיבות ייחודיות ובמקרים מתאימים, ניתן יהיה להורות על שיחרור לחלופת מעצר גם נאשמים בעבירות סמים, ובילבד שיימצא בכוחה של חלופת המעצר המוצעת, לאיין את המסוכנות במידה מניחה את הדעת" (בש"פ 5396/16 ערן ברכה נ' מדינת ישראל).
...
עוד צודק ב"כ המשיב כי על פי תדפיס בעלות (מסמך כח) הטלפון הנ"ל אינו בבעלות המשיב אלא בבעלות יעקב אליאס אשר כלל לא נחקר בתיק זה. ועם זאת, בשים לב שהפניה של הסוכן אל המשיב לטלפון הנ"ל נעשתה שבוע ימים לאחר שהמשיב עצמו מסר לסוכן הטלפון הנ"ל, ובשים לב שתמונתו של המשיב התנוססה במועד ביצוע העסקה ברשת הווצאפ המשוייך למספר הטלפון הנ"ל, אני סבורה כי יש ראיות מספיקות הקושרות את המשיב לטלפון הנ"ל כבר בשלב זה, ולפיכך יש ראיות מספיקות לחלקו של המשיב בביצוע העסקה, חלק שמתבטא בתיאום הטלפוני בקביעת כמות הסם והתמורה ובתיאום האספקה.
(דוח של השוטר פיירמן בעניין זה – מסמך יב) לסיכום: המשיב נצפה ותועד ויזואלית בעת ביצוע העסקה השניה, וביחס לעסקה זו הראיות לכאורה בדבר חלקו בפרשה הן בעוצמה גבוהה מאוד.
שירות המבחן יגיש תסקיר עד ליום 3.3.19 הנני קובעת להמשך דיון, לאחר קבלת תסקיר מעצר, ליום 4.3.19 בשעה 10:00 המשיב יובא באמצעות שב"ס – יחידת נחשון.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לצד זאת נקבע כי בנסיבות ייחודיות ובמקרים מתאימים, ניתן יהיה להורות על שיחרור לחלופת מעצר גם נאשמים בעבירות סמים, ובילבד שיימצא בכוחה של חלופת המעצר המוצעת, לאיין את המסוכנות במידה מניחה את הדעת" (בש"פ 5396/16 ערן ברכה נ' מדינת ישראל).
...
ראו בעניין זה ע"פ (עליון) 2073/04 זאב אמדורסקי נ' מדינת ישראל (4.9.06): "תפיסת והצגת הסם אינה רכיב בלעדיו אין, לצורך הרשעת אדם בעבירת סם. אין כל מניעה כי החזקת הסם, יבואו או כל עבירה אחרת בו, תוכח בראיות נסיבתיות ובלבד שאלו מתגבשות למסקנה אחת בלבד ואינן מותירות מקום לספק". ראו גם ע"פ (עליון) 411/04 אברהם טטרו נ' מדינת ישראל; ע"פ (עליון) 467/88 פלח נ' מדינת ישראל.
נוכח האמור, ובטרם מתן החלטה סופית בבקשה אני מורה לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר על פי הקבוע בסעיף 21א לחוק.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לצד זאת נקבע כי בנסיבות ייחודיות ובמקרים מתאימים, ניתן יהיה להורות על שיחרור לחלופת מעצר גם נאשמים בעבירות סמים, ובילבד שיימצא בכוחה של חלופת המעצר המוצעת, לאיין את המסוכנות במידה מניחה את הדעת" (בש"פ 5396/16 ערן ברכה נ' מדינת ישראל) הפסיקה הכירה בקיומם של חריגים לכלל זה, ובפרט באותם מקרים בהם מדובר במשיבים צעירים, נעדרי עבר פלילי, שחלקם היחסי במעשים היה מצומצם מזה של שותפיהם.
...
אני סבורה כי יש מקום לבחינה מעמיקה של המסוכנות הנשקפת מן המשיבה בטרם שחרורה לחלופת מעצר.
אינני פוסלת את החלופה הנ"ל ועם זאת אני סבורה כי יש מקום לבחינה מעמיקה יותר של המפקחים, יש לבחון את התאמתם למלאכת הפיקוח ויכולתם להתמיד במשימה תקופה ממושכת, בשים לב שעסקינן בשני מפקחים בלבד, ובשים לב למחויבויותיהם הנוספות, (לרבות פיקוח של האב על אדם נוסף – מוזס).
הנני קובעת להמשך דיון, לאחר קבלת תסקיר מעצר, ליום 13.11.19 בשעה 10:00.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973.
בהחלטתו של בית המשפט קמא נכתב כי לא היתה מחלוקת בדבר קיומן של ראיות לכאורה או בדבר קיומה של עילת מעצר בעיניינו של העורר, וכי עובר למתן ההחלטה הוכנו בעיניינו שני תסקירי מעצר, על מנת לבחון חלופת מעצר אפשרית.
מנגד, באת-כוח המשיבה הפניתה לכמות סם הקוקאין שנימצא בבית העורר, וטענה כי בית המשפט קמא נתן היזדמנות לעורר בעצם הפנייתו לשירות המבחן לצורך הכנת תסקירים בעיניינו, ואולם שני התסקירים הם שליליים, ומהם עולה כי נשקפת רמת סיכון ניכרת ממנו.
...
כפי שציינתי לעיל, בית המשפט בחן בזהירות רבה את עניינו של העורר והחליט להורות על הארכת מעצרו עד לתום ההליכים נגדו, ולא מצאתי להתערב בהחלטה זו. אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לצד זאת נקבע כי בנסיבות ייחודיות ובמקרים מתאימים, ניתן יהיה להורות על שיחרור לחלופת מעצר גם נאשמים בעבירות סמים, ובילבד שיימצא בכוחה של חלופת המעצר המוצעת, לאיין את המסוכנות במידה מניחה את הדעת" (בש"פ 5396/16 ערן ברכה נ' מדינת ישראל).
...
עם זאת, ועל אף שלכאורה המסוכנות הנשקפת ממשיב 1 היא מאוד גבוהה, ועל פניו עולה הרושם כי יקשה ליתן בו אמון, על רקע ריבוי הרשעות קודמות בעבירות של הפרת הוראה חוקית, אני סבורה כי בטרם החלטה סופית בעניינו, יש מקום להידרש לתסקיר של שירות המבחן.
ועם זאת, ועל אף התיק הנוסף שתלוי ועומד, אני סבורה כי בעניינו של משיב 2 מתקיימים החריגים המאפשרים בחינת חלופה.
ככל שיהיה בידי משיב 2 להציג חלופה משמעותית, הכוללת פיקוח הדוק, אני סבורה כי יש מקום להתרשם ממנה, אף בטרם קבלת תסקיר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו