מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתן גמילה לפני תסקיר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

בתסקירים שהוגשו בהמשך להחלטה זו ולהחלטות נוספות המליץ שירות המבחן כי המבקש ישתלב בהליך טפולי ייעודי בתחום ההתמכרויות על מנת לטפל בנטייתו להיתנהגות אלימה במסגרת המשפחתית.
מהחלטת בית משפט קמא עולה כי השיקול הדומינאנטי בהחלטתו "היה שיקול הנוגע לענישה ולא שיקול הנוגע לעינייני המעצר" (עניין אזולאי פס' 9), והא-ראיה שבהחלטה אין כלל היתייחסות למסוכנותו של המבקש, אלא לעיתוי שליחתו להליך גמילה, לאחר הרשעה ולפני מתן גזר הדין.
...
מנגד, תמכה המדינה בהחלטת בית משפט קמא, ופירטה את כל הפרמטרים שנזכרו בעניין סויסה, ואשר מוליכים לטעמה למסקנה כי שגה בית משפט השלום בכך שהורה על הליך גמילה טרם מתן פסק הדין.
כוחם של שיקולים אלה יכול להיות יפה גם לשלב הענישה, אך בשינויים המחוייבים, באשר "הענישה והמעצר הן טריטוריות שונות ואין לאפשר לאחת להסיג את גבול רעותה" (כדברי השופט סולברג בבש"פ 4829/13 מדינת ישראל נ' טספיה פס' 5 (21.7.2013)).
אשר על כן, דין הבקשה להתקבל, החלטת בית המשפט המחוזי מבוטלת ויש להחזיר על כנה את החלטת בית משפט השלום.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון קבע כי אמנם המבקש לא החל בהליך גמילה בטרם מעצרו אך מהתסקיר עולה כי המבקש עושה מאמץ להיגמל, בעבר הצליח להיגמל ושמר על ניקיון מסמים במשך שנים, ובעניינו מתקיימים שני התנאים של פוטנציאל גבוה להצלחת הליך הגמילה וחלופה שנותנת מענה הולם למסוכנות הנשקפת ממנו, על כן, בית המשפט העליון קיבל את הבקשה, קיבל את הערר, והורה על מעצרו של המשיב בדרך של איזוק אלקטרוני תוך שלובו בהליך איבחון בהתאם להמלצת שירות המבחן.
משמונח בפני תסקיר ממנו עולה כי המשיב מביע רצון כן להיגמל מסמים ולעשות שינוי בחייו, וכי יעשה כל מאמץ להצלחת הטיפול, תוך תמיכה של בת זוגו, ומששירות המבחן סבור כי יש חשיבות של ממש לשלבו בהליך טפולי וכי החלופה המוצעת בקהילה סגורה נותנת מענה הולם לרמת המסוכנות הנשקפת ממנו, אני סבורה כי ניתן בזו הפעם ליתן משקל נכבד לאנטרס שקומו של המשיב, וליתן לו היזדמנות להישתלב בהליך גמילה במסגרת המעצר.
...
על כן, ומאחר שכעת, לאחר קבלת מספר תסקירים בעניינו של המשיב, מונחים בפניי נתונים נוספים, אשר לא היו בידו בעת החלטתי הקודמת, מצאתי לבחון פעם נוספת את התקיימותם של התנאים כפי שנקבעו בבש"פ סויסה.
אני סבורה כי לא יהיה זה נכון לנעול בפני המשיב את "שערי התקווה". יש אינטרס חברתי רב בשיקומו.
משמונח בפני תסקיר ממנו עולה כי המשיב מביע רצון כן להיגמל מסמים ולעשות שינוי בחייו, וכי יעשה כל מאמץ להצלחת הטיפול, תוך תמיכה של בת זוגו, ומששירות המבחן סבור כי יש חשיבות של ממש לשלבו בהליך טיפולי וכי החלופה המוצעת בקהילה סגורה נותנת מענה הולם לרמת המסוכנות הנשקפת ממנו, אני סבורה כי ניתן בזו הפעם ליתן משקל נכבד לאינטרס שיקומו של המשיב, וליתן לו הזדמנות להשתלב בהליך גמילה במסגרת המעצר.
אשר על כן אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים: המשיב יועבר "מדלת לדלת" ע"י שב"ס לקהילה טיפולית בית אור אביבה, ביום  27.5.19 עד השעה 12:00.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

נוכח העובדה שהמבקש הסביר שהוא ביצע את המיוחס לו בשל היתמכרות לסמים מסוכנים, הורה בית המשפט הנכבד על הגשת תסקיר, וזאת על מנת לבחון אפשרות לשלב את המבקש בהליכי טפול וגמילה, טרם מתן גזר הדין.
...
הדברים נאמרים ביתר שאת מקום בו המדובר במכלול שאליו נדרש בית משפט השלום הנכבד כבר שלוש פעמים, ועל החלטותיו התקיימה ביקורת שיפוטית נרחבת על ידי בית המשפט המחוזי, ובמקרה אחד אף על ידי בית משפט זה. דין הבקשה להידחות, איפוא, ולו מטעם זה בלבד.
בנוסף לכך אדגיש כי אני נותן משקל מוגבר במכלול להתרשמותו הבלתי-אמצעית של בית משפט השלום הנכבד מן המבקש, ולעובדה כי בית המשפט האמור סבר בסופו של דבר כי אין לתת בו אמון בכל הקשור לשילוב בהליכי גמילה, טרם מתן גזר הדין.
נוכח כל האמור לעיל – הבקשה נדחית בזאת.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט בחן את עניינו של המבקש בהתאם לחריגים שנקבעו לכלל זה ב-בש"פ 1981/11 מדינת ישראל נ' סוויסה (21.3.2011) (להלן: עניין סוויסה), וקבע כי לא מיתקיים בעניינינו התנאי הראשון והמרכזי שנקבע באותו עניין – התחלת הליך גמילה בטרם המעצר.
בבקשתו, מציין המבקש כי בהתאם להחלטת בית משפט זה בעיניין סוויסה, ניתן להורות על שיחרור ממעצר לחלופת גמילה גם כאשר התנאי הראשון אינו מיתקיים, כל עוד מתקיימים שני התנאים הנוספים – פוטנציאל הצלחה גבוה להליך הגמילה, ומתן מענה הולם למסוכנות הנשקפת מן הנאשם.
עוד מוסיף המבקש וטוען כי בית המשפט המחוזי לא ייחס משקל לכך שויתר על כל אפשרות לבחינת חלופת מעצר "רגילה". נוכח האמור, טוען המבקש כי בקשתו מעוררת שתי שאלות עקרוניות: האם ניתן ליישם את שנקבע בהחלטת בית משפט זה בעיניין סוויסה, לרבות החריגים לה, אך ורק בהסתמך על כתב האישום מבלי להיזדקק לתסקיר מבחן; והשנייה לעניין אפשרות שחרורם של נאשמים בעבירות גידול סמים לחלופת מעצר.
...
לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי דינה להידחות אף ללא צורך בתגובה.
במסקנה זו לא מצאתי מקום להתערב.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, לאור האמור בתסקיר לגבי הנאשם, לאור אורח החיים העברייני שמנהל הנאשם מזה שנים ובהיתחשב בחומרת העבירות, אינני רואה מקום לשלוח את הנאשם לניסיונות גמילה בטרם מתן גזר הדין.
...
הערכת קצינת המבחן הינה כי ההתמכרות לסמים הינה הרקע למעורבותו של הנאשם בפלילים, ובכלל זה ביצוע העבירה נשוא תיק זה. בתיק הקודם נעשה ניסיון לשלב את הנאשם בקהילה טיפולית "הדרך", בסופו של דבר הניסיון נכשל על רקע אי אישור הביטוח הלאומי להבטחת הכנסה.
לאור האמור לעיל, אני דנה את הנאשם כמפורט להלן: מאסר של 36 חודשים החל מיום 12.7.2011.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו