מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מתי תתבקש תביעת פיצויים על עוגמת נפש

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(ר' עמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 6.10.21 שורות 4-11) כפי שציינו לעיל, התובעת אף לא זימנה לעדות איש מעובדי המשרד אשר יעיד על מקצועיותה והעבודה המוצלחת שביצעה בשירות הנתבעת, וחלף זאת בחרה לזמן לעדות את העד ירון בירנבוים, דייר בדירה אותה השכירו מוניקה וג'רמי, שאין חולק כי לא עבד בחברה ולא עבד עם התובעת, כשלדבריו התבקש להעיד אודות עבודתה הטובה (ר' עמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 6.10.2021 שורה 1).
התביעה לפצוי על עגמת נפש והתנכלות לטענת התובעת, בנסיבות בהן הנתבעים מנעו ממנה להקטין את נזקיה בדרך של קבלת גמלת שמירת הריון, יש לחייבם בפצוי עונשי על התנהלותם וכן פצויי הלנת שכר מלאים, כמו גם פיצוי בסך 30,000 ₪ על עגמת הנפש שנגרמה לה עקב התנהלותם (ר' ס' 70 לכתב התביעה).
...
משכך, יש לדחות את התביעה כנגד הנתבעים 2-3.
סוף דבר תביעתה של התובעת מתקבלת בחלקה הקטן בלבד.
התביעה כנגד הנתבעים 2-3, נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היא אף פירטה על העלייה העולמית והמקומית בתחלואה בסוכרת ועל הדרכים המוצעות להאבק בה. בתביעתה תבעה להשיב את הכסף ששולם תמורת המוצר ועוד פיצוי בסך עשרים ש"ח, וכן פיצוי על עוגמת הנפש, על תחושות שליליות ועל הפגיעה בחופש הבחירה.
כך או אחרת, להשקפת המשיבות, התובענה היא תובענת סרק; התנאים לאישור תובענה ייצוגית לא היתקיימו בעניינינו; המבקשת לא הציעה אופן לזיהוי החברים בקבוצה; ולא היה נזק לאיש – כל שכן קשר בין המצגים שהציגו לנזק כלשהוא.
...
אף-על-פי-כן הצדדים השכילו להניח לפניי בסופו של דבר את הבקשה דנן, ברוח הצעתה של המבקשת.
אני נעתרת לבקשה על כל חלקיה.
בתוך שלושים ימים מהיום תשלמנה המשיבות למבקשת גמול בסך 5,000 ש"ח ושכר טרחה לבאות-כוחה בסך 40,000 ש"ח, בתוספת מע"מ. ניתן בלשכתי היום, א' בתמוז תשפ"ב (30 ביוני 2022).

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לבסוף, המבקש טען שבית משפט קמא פסק בנוסף לגובה הנזק בסך של 2,500 ₪ ו-1000 ₪ הוצאות משפט, גם סכום של 1,500 ₪ נוספים כפצוי על "עוגמת נפש ודמי טירחה" כאשר לא נתבעו כלל "דמי טירחה", גם כאן ומאותם הנימוקים שפרטתי לעיל, איני מוצאת הצדקה להתערב בשיקול דעתו הנרחב של בית המשפט שכרך את "דמי הטירחה" בפצוי הנילווה בגין עוגמת הנפש שנדרשו כפצוי בתובענה.
...
המבקש השיב לבית המשפט "אולי טעיתי ופירקתי, אבל לא שברתי ולא הרסתי, הכל שקר וכזב". לאחר שבחנתי ושקלתי את נימוקי הבקשה למתן רשות ערעור, את פסק דינו של בית משפט קמא על רקע כתבי הטענות ונספחיהם ופרוטוקול הדיון, הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להידחות.
על כן ולאור אמות המידה המחמירות המצדיקות מתן רשות ערעור הנני סבורה שנסיבות העניין שלפנינו, אינן מצדיקות מתן רשות ערעור ועל כן הנני דוחה את הבקשה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

על רקע זה, ביום 2.5.2018 הגיש המבקש תביעה לבית משפט השלום נגד המנוח אשר כוונה לתשלום שכר הטירחה, וכן לפסיקת פיצויים על עוגמת נפש.
...
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובטענותיו של המבקש המוצגות בה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתשובה בהתאם לתקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לשאלת קיומה של עילת תביעה לכאורה - הבקשה הוגשה טרם הגשתה של תביעה עיקרית (לטענת המבקשת נוכח הדחיפות שבהגשתה, והיות שהמבקשת, שאינה מיוצגת, לא ידעה כי עליה להגיש תביעה עיקרית עם הבקשה), ובדיון הבהירה כי התביעה שבכוונתה להגיש היא תביעה לפצוי על עוגמת הנפש והנזקים אשר נגרמו בעקבות עבודות הבניה.
...
בתצהיר שהגיש המשיב לאחר הדיון הצהיר הוא "אני מצהיר כי הליך הבנייה במפלס של השוכרים נעצר ואני לא מתכוון להמשיך את הבנייה שם (במפלס בהם מתגוררים השוכרים עד לקבל ההיתר)". להתחייבויות אלו של המשיב ניתן תוקף של החלטה ושל צו מניעה זמני, ויובהר כי ההתחייבות שלא לבנות במפלס של המושכר, כפי שניתנה בדיון, תעמוד בתוקף עד להכרעה בתובענה או לסיום תקופת השכירות, לפי המוקדם, וזאת גם אם יינתן היתר בנייה בעניין זה. ב. בכל הנוגע לבניה במפלס שמעל המושכר, אני סבורה כי יש להבחין בין בניה המבוצעת בהיתר לבין בניה המבוצעת שלא לפי היתר כדין.
אעיר כי לא נעלמה מעיני התנגדות המבקשת בעניין זה בתגובתה האחרונה, אך בנותני דעתי לכך שהמבקשת לא הציגה חוות דעת או אישור של בעל מקצוע, ואילו המשיב הציג מכתב ממהנדס בו מצוין כי "קיימת חובה בטיחותית והנדסית להשלים את סגירת הגג ע"י הרעפים", סבורה אני כי במסגרת הדיון בבקשה לסעד זמני - בגדרו אין בידי לקבוע מסמרות ביחס לטענות הצדדים בדבר חיוניות השלמת הגג בשלב הנוכחי, בהיבט ההנדסי והבטיחותי - האיזון מטה את הכף להתיר את השלמת סגירת הגג (ולמותר לציין כי כל טענות המבקשת בעניין זה שמורות לה, והיא תוכל להביא ראיות בעניין במסגרת ההליך העיקרי, בו יידונו גם שאלת הנזקים ושאלת הקטנת הנזק).
הבקשה למתן צו מניעה מתקבלת אפוא בחלקה, בהתאם למפורט לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו