מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מתחם הענישה הראוי עבירות שב"ח

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

מיתחם העונש הראוי לעבירות שב"ח ללא עבירה נילוות הנה של מאסר בפועל אשר מיתחם העונש הוא בין חודש מאסר עד 6 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת והתחייבות.
...
בהתחשב במכלול השיקולים, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 1.
משמעות הדברים היא כי הנאשם סיים לרצות את עונשו ואני מורה על גירושו.
אני מורה למאשימה להחזיר לנאשם את הטלפון הנייד.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

מאז שליטתה של הילכת אל הרוש בכיפה, ביחס למיתחם הענישה הראוי בעבירות שב"ח, שליטה שלא התערערה גם בצוק העיתים ועל אף המציאות הביטחונית הקשה ששוררת בארץ, דנו בתי המשפט השונים במקרים רבים של עתירות להארכת תנאי בעבירה ממין דא. בעיניין חמיס צוינו פסקי דין שנעשה בהם שימוש בסעיף 56 לחוק העונשין והוארכו עונשי מאסר על תנאי, באופן שאפשר לקיים הלימה בין חומרת העבירה לסנקציה בגינה: כך בת"פ 2408/09 (שלום כ"ס) מדינת ישראל נ' בן חתאם (מיום 11.1.11) הוארך תנאי בן 4 חודשים; ת"פ 13114-11-09 (שלום ת"א) מדינת ישראל נ' קדעאן (מיום 12.10.12) הוארך תנאי בן 6 חודשים; ת"פ 57779-11-10 (שלום ת"א) מדינת ישראל נ' שטארה (מיום 29.12.10) הוארך תנאי בן 4 חודשים לנאשם שעמדו לחובתו שתי הרשעות קודמות וכיו"ב. עוד אפנה לפסקי דין שהתקבלו ברוח הילכת חמיס, ובכולם נקבע כי הפעלת התנאי תהיה בגדר מענה מחמיר וסטייה בלתי מידתית מהילכת אלהרוש, כך בת"פ 18095-12-14 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ' קאסם סלים, הוארך תנאי בן חודשיים; ת"פ 21199-12-12 (שלום ת"א) מדינת ישראל נ' אבו עלפה הוארך תנאי בן 3 חודשים; ת"פ 40592-02-10 (שלום עכו) מדינת ישראל נ' נגם, הוארך תנאי בן 7 חודשים; ת"פ 6780-12-14 (שלום כ"ס) מדינת ישראל נ' חסאן ואח' הוארכו תנאים בני 3,4 ו-6 חודשים; ת"פ 55151-09-14 (שלום פ"ת) מדינת ישראל נ' מחאג'נה, הוארך תנאי בן 3 חודשים; ת"פ 5117-11-15 (שלום רמלה) מדינת ישראל נ' סיאערה- הוארך תנאי בן 6 חודשים לנאשם שהורשע בעבירה של סיוע להסעת שב"ח ושהייה בלתי חוקית; ת"פ 66212-09-16 (שלום י"ם) מדינת ישראל נ' אלשריף- הוארך תנאי בן 7 חודשים; ת"פ 43290-03-16 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ' שנאוי ואח', הוארך תנאי בן 4 חודשים; מדינת ישראל נ' פאדי חסין הוארך תנאי בן 3 חודשים לנאשם שלו ארבע הרשעות קודמות.
...
אשר על כן, מכלל השיקולים שפורטו לעיל, מצאתי לקבל עתירת ההגנה ואני מורה על חידוש תוקף עונש המאסר על תנאי בן 7 חודשים שהוטל על הנאשם בת"פ 20555-1-12 (שלום כ"ס) ביום 15.10.12 למשך שנה נוספת.
"המסקנה"- כך נקבע- "כי אין לגזור עונש אחיד טיפוסי לעבירת שב"ח לצרכי פרנסה העומדת על חודש מאסר בפועל או בכלל. הדבר מנוגד לרוחו של תיקון 113 ואינו הולם את מדיניות הענישה הנהוגה" (שם, פ'55).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

מיתחם העונש הראוי לעבירות שב"ח ללא עבירה נילוות הנה של מאסר בפועל שנע בין חודש מאסר עד 6 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת והתחייבות.
...
באשר למאסר המותנה אשר חברתי עתרה להפעילו – אני סבורה כי מצב מאסר מותנה זה לא ניתן להפעלה כלל.
מן הכלל אל הפרט בנסיבותיו של תיק זה, משלא הובאו בפניי נסיבות חריגות, הגעתי לכלל מסקנה כי מתחם הענישה בתיק זה ביחס לנאשם נותר במסגרת המתחם שנקבע בהלכת אלהרוש ואולם אין הדבר בהכרח אומר כי יש להסתפק במתחם התחתון של הענישה ויש לטעמי מקום להורות על מאסר בפועל.
לאחר שעיינתי בגזה"ד שניתן בת.פ. 1372-11-16 ושמעתי את טענות הצדדים, אני מקבלת את עמדת ההגנה לגבי אי האפשרות להפעיל את התנאי שהוטל במסגרת אותו גזר דין.
סוף דבר לאחר שנתתי דעתי לפסיקות שכבר ניתנו לאחרונה, לרבות ע"י ערכאת הערעור, ולאחר ששקלתי את עניינו של הנאשם הספציפי שבפניי בראי השיקולים שהוצגו לעיל ובשים לב לכך שהנאשם מורשע זו הפעם השנייה בעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק בטווח זמנים של כחודש וחצי ומשנלוותה לעבירה זו גם עבירה של הפרעת שוטר במילוי תפקידו אשר התבטאה בניסיון בריחה מהשוטרים שפעלו לעוצרו, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 45 ימים החל מיום מעצרו שהוא 30/11/16.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

מיתחם העונש הראוי לעבירות שב"ח ללא עבירה נילוות הנה של מאסר בפועל שנע בין חודש מאסר עד 6 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת והתחייבות.
...
אין בידי לקבל את עמדת ההגנה כי הסיכון הביטחוני אין בו כדי להוות פרמטר בעת עריכת האיזון המתאים ובחינת העונש ההולם במסגרת מתחם הענישה הקיים.
מן הכלל אל הפרט בנסיבותיו של תיק זה, משלא הובאו בפניי נסיבות חריגות, הגעתי לכלל מסקנה כי מתחם הענישה בתיק זה ביחס לנאשם נותר במסגרת המתחם שנקבע בהלכת אלהרוש ואולם אין הדבר בהכרח אומר כי יש להסתפק במתחם התחתון של הענישה ויש לטעמי מקום להורות על מאסר בפועל.
סוף דבר לאחר שנתתי דעתי לפסיקות שכבר ניתנו לאחרונה, לרבות ע"י ערכאת הערעור, ולאחר ששקלתי את עניינו של הנאשם הספציפי שבפניי בראי השיקולים שהוצגו לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 8 ימים החל מיום מעצרו שהוא 3/12/16.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

מיתחם העונש הראוי לעבירות שב"ח ללא עבירה נילוות הנה של מאסר בפועל שנע בין חודש מאסר עד 6 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת והתחייבות.
...
מן הכלל אל הפרט בנסיבותיו של תיק זה, משלא הובאו בפניי נסיבות חריגות, הגעתי לכלל מסקנה כי מתחם הענישה בתיק זה ביחס לנאשם נותר במסגרת המתחם שנקבע בהלכת אלהרוש ואולם אין הדבר בהכרח אומר כי יש להסתפק במתחם התחתון של הענישה ויש לטעמי מקום להורות על מאסר בפועל וזאת במיוחד בשים לב לכך שמדובר בנאשם שלחובתו הרשעה קודמת משנה זו אשר לא היה בה כדי להרתיעו לרבות עונש מאסר מותנה שהוטל במסגרת גזר דין קודם בעניינו.
סוף דבר לאחר ששקלתי את עניינו של הנאשם הספציפי שבפניי בראי השיקולים שהוצגו לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 1 חודש החל מיום מעצרו שהוא 3/7/16.
אני מורה על הפעלת המאסר המותנה בן 45 יום שהוטל על הנאשם במסגרת ת.פ. 17555-01-16 בביהמ"ש השלום בכפר סבא באופן שזה יופעל במצטבר וזאת בהעדר נסיבות המצדיקות אחרת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו