מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתחם הענישה בעבירות שוחד

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעמ' 49 למבוא לפסק הדין, קבע לעניין זה כי: "בית משפט זה גילה נוקשות רבה בבואו לגזור את עונשם של אלו שהורשעו בעבירות שוחד. כך, נקבע כי מי שהורשע בשוחד ראוי לו שירצה מאסר בפועל לתקופה ממשית... בענישה על עבירות מסוג זה יש לבכר את האנטרס הצבורי על פני שיקולים אחרים, ולהעניק משקל רב להרתעה הכללית מפני מתן שוחד ולקיחתו"  בע"פ 2021/17 יונה יחיאל מצגר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 2017), הדגיש כב' השופט עוזי פוגלמן (בפיסקה 18 לפסק דינו), כי מיתחם העונש לעניין עבירות השוחד הוא גבוה לאור חומרת העבירה והערך המוגן , וברע"פ 8783/15 דניאל טרם נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 19.10.2017), קבע כב' השופט, לימים המשנה לנשיאה, חנן מלצר, בפיסקה 32 לפסק הדין: "בפסיקתנו נקבע כי מעשי שוחד מעמידים בסכנה את דמותו ותדמיתו של השרות הצבורי, הן ברמה הארצית והן ברמה המוניציפאלית, פוגעים בחברה בכללותה, ולפיכך אין להירתע מנקיטת ענישה מחמירה במקרים מעין אלו". עם זאת, בע"פ 1993/20 ‏ חיים מור נ' מדינת ישראל, הופחת עונשו של שוטר שהורשע בשוחד, ונגזרו עליו, בבית המשפט המחוזי, במסגרת הסדר טיעון פתוח, עונש מאסר של 20 חודשים ו-50,000 שקלים קנס.
...
סיכום ביניים – גזר הדין בעניינו של נאשם 3 אני גוזרת על הנאשם 3 את העונשים הבאים: מאסר בפועל של 11 חודשים לריצוי בפועל, מאסר מותנה של 10 חודשי מאסר, אולם הנאשם לא יישא עונש זה, אלא אם יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו, על אחת מאותן עבירות בהן הורשע.
עוד אני גוזרת על הנאשם 3 תשלום קנס של 500,000 שקלים או ששה חודשי מאסר בפועל חלף הקנס.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1 עונש מאסר של 44 חודשים לריצוי בפועל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

נוסף על כך, נטען כי בשל מיתחמי הענישה המחמירים שקבע בית המשפט המחוזי וקביעת מתחמים נפרדים לעבירות השוחד והפרת האמונים, סטייתו ממתחמי העונש לקולה משקולי צדק אינה נותנת מענה מספק לנסיבותיה האישיות הקשות, שכן היא סובלת ממחלות שמשפיעות על תיפקודה, ואף מחייבות אותה לבצע מעקב רפואי ולקחת טפול תרופתי.
...
נוכח הצטברות חריגה זו של נתונים, ומטעם זה בלבד אני סבור כי ניתן להקל – במידת מה בענישה שנגזרה עליה, וכי יש להפחית את מאסרה של עשור מ-12 חודשים ל-9 חודשי מאסר.
דינן של הטענות האמורות להידחות.
סוף דבר ערעורן של שמיט, שימברג וגופשטיין נדחה, על כל רכיביו; ערעורה של עשור מתקבל באופן חלקי, כפי שפורט לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עיון בפסיקת בתי המשפט מגלה שמיתחם העונש ההולם לעבירות שוחד של עובדי ציבור, כדוגמת העבירות בהן הורשע הנאשם, הוא חמור יותר מטווח הענישה עליו הוסכם (ראו למשל פירוט נרחב בע"פ 5405/21 הנ"ל, פסקות 36 – 37 לפסק דינו של השופט עמית; ע"פ 5806/13 מדינת ישראל נ' בן גיאת (17/6/2014)).
...
בהתאם לבקשת הנאשם ולסיכום שהושג בינו לבין מר דב נוי, נמשכו לטובתו של דב נוי 12 המחאות ללא הגבלת סחירות.
סוף דבר לאור כל האמור, אני גוזר על הנאשם, יגאל פדידה, את העונשים כדלקמן: (א) מאסר בפועל של 16 חודשים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בעיניינו של דרי מצא בית המשפט להעמיד את המיתחם על 6 עד 10 שנות מאסר בפועל לצד ענישה נלווית וקנס שנע בין 200,000 ש"ח ל-600,000 ש"ח. וזאת בשים לב לכך שהורשע בארבע עבירות של לקיחת שוחד בשווי כולל של לפחות 2,539,588 ש"ח (לצד חלק לא ידוע מתוך מיליון וחצי ש"ח באישום הרביעי; ולצד הזכות שחתנו יועסק בפרויקט שמתואר באישום השמיני); בשתי עבירות הפרת אמונים; ובהלבנת הון, פעולה ברכוש אסור ובניהול ספרי חשבונות כוזבים.
...
נוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי שיקולי חלוף הזמן, אחידות הענישה ולקיחת אחריות מוליכים להקלה מסוימת בעונשם של המערערים.
סוף דבר המערערים שלפנינו הורשעו בפרשת שחיתות חמורה שקשורה בהפעלת אחת מהסמכויות הרגישות ביותר של השלטון המקומי – הליכי התכנון והבניה.
ואולם, השיקולים שפרטנו לעיל, ובהם נטילת האחריות של המערערים על מעשיהם, חלוף הזמן ואחידות הענישה, כמו גם גילו ומצבו הרפואי של דרי מוליכים למסקנה כי יש להקל – במידת מה – בענשם של המערערים, וכך אציע לחבריי לעשות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

דעתי היא כי בעיניינו של שלום לנוכח ריבוי העבירות וחומרתן, היותו עובד ציבור בתפקיד ניהולי, ומדיניות הענישה הנהוגה, מיתחם הענישה לעבירת שוחד המלווה בהפרת אמונים בנסיבות של מירמה, בנסיבות העבירות, בהן באופן שיטתי הותנה שימוש במשאב צבורי הניתן חינם אין כסף בתשלום שוחד, ובאחת מהן אף בסביבה מאיימת, הוא בין שישה חודשי מאסר לבין שנה וחצי מאסר בפועל לכל עבירה.
...
בנסיבות הענין, ונוכח העובדה שהראיות נשמעו ביחס לשני הנאשמים (למעלה מ- 1,200 עמודי פרוטוקול וקלסרים רבים של מוצגים), החלטתי לגזור את דינם ביחד על אף שהטיעונים לעונש נשמעו לגבי כל אחד מהם בנפרד.
חוששתני כי לא אוכל להיעתר להמלצתה של קצינת המבחן ולבקשת הנאשם להטיל עליו עונש שאינו כרוך במאסר בין כתלי הכלא.
נוכח המקובץ לעיל, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים לחומרא ולקולא, אני רואה להשית על הנאשמים עונשים כדלקמן: א. שלום: 1) 15 חודשי מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו בתיק זה, בין התאריכים 9/9/08- 21/9/08.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו