מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתחם הענישה בעבירות מע"מ

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה קביעת מיתחם הענישה הנאשם ביצע מסכת עבירות שהזיקה ביניהן הדוקה, בשל סוג העבירות, תכיפותן ותקופת ביצוען, לכן ניתן לראות בהן "ארוע אחד" לצורך קביעת מיתחם ענישה כולל, אף שמדובר בעבירות שונות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה (ע"פ 5668/13 מזרחי נ' מדינת ישראל (17.3.2016) ודנ"פ 2999/16 מזרחי נ' מדינת ישראל (22.5.2016); רע"פ 4760/14 קיסלמן נ' מדינת ישראל (7.5.2015)).
...
לאחר שנתתי דעתי לעבירות שביצעו הנאשמיםולהיקפן, בהתחשב בענישה הנוהגת אני קובעת כי מתחם העונש ההולם הכולל נע בין מאסר מותנה ועד 10 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית בדמות מאסר מותנה וקנס.
הנאשם הוא אדם נורמטיבי, שירת שירות צבאי קרבי, תרם לחברה, ונקלע לקושי אישי כלכלי ובריאותי, כשהוא בגיל מבוגר יחסית כך שכיום הוא חסר כל. במכלול נסיבות אלו, בשים לב לגילו של הנאשם, להודאתו במיוחס לו, להעדר עבר פלילי, להסרת כל המחדלים כמעט (בסיועם הרב של באי כוח המאשימה, עו"ד דביר עמר ועו"ד חנה בן פורת שראויים לציון ושבח), מצבו הבריאותי הקשה, ונסיבותיו האישיות המורכבות, הובילו אותי למסקנה כי אין מקום להשית עליו עונש מאסר בעבודות שירות, אף לא לתקופה קצרה, משום שיהא בכך עונש בלתי מידתי, ופוגעני יתר על המידה בנאשם בשל מצבו.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשמים את העונשים כדלקמן: הנאשמת 1 קנס בסך 100 ₪, בתוך 90 ימים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

המתודולוגיה בקביעת מיתחם העונש ההולם בעבירות לפי סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף כפי שתוארה על ידי בפסק דין חורי, הנה בהשראת מתודולוגיית הענישה בדין האנגלי בעבירות מס. בגזר דין מאוחר יותר שנתתי, בעיניין ת"פ (רמ') 33928-09-12 מדינת ישראל נ' גיא יהודה [פורסם בנבו] (6.1.14) הבאתי תאור של מתודולוגיית הענישה בעבירות מס בדין האנגלי, עם יישום בדרך האנלוגיה למשפט הישראלי והפנייה לפסיקה הרלוואנטית של בית המשפט העליון.
...
בנסיבות אלה, סבורני שלצורך קביעת מתחם העונש ההולם יש להתייחס למכלול העבירות כמקשה אחת ולקבוע מתחם עונש הולם אחד לגבי כל העבירות שמופיעות בשני האישומים.
רע"פ 1634/10 סופה שמירה בע"מ 847,053 ₪ 20 חודשים 12 חודשים על החברה מיליון ₪ ועל המנהל 20,000 ₪ לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי מתחם העונש ההולם לגבי מתחם עונש ח', בעניין מכלול העבירות שבוצעו בשני כתבי האישום, הוא כדלקמן: לגבי רכיב המאסר בפועל, בנוגע לנאשם, בין 8 חודשים ועד 24 חודשים.
לפיכך, הנני קובע שאילולא טווח הענישה שעליו הסכימו הצדדים, ואילולא השיהוי הניכר בהגשת כתב האישום (שעליו אעמוד בהרחבה בהמשך) העונש המתאים בתוך המתחם היה עומד על 15 חודשי מאסר בפועל.
לאור כל האמור לעיל, הנני משית על הנאשם, מחמוד אל – באסל, את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

המתודולוגיה בקביעת מיתחם העונש ההולם בעבירות לפי סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף כפי שתוארה על ידי בפסק דין חורי, הנה בהשראת מתודולוגיית הענישה בדין האנגלי בעבירות מס. בגזר דין מאוחר יותר שנתתי, בעיניין ת"פ (רמ') 33928-09-12 מדינת ישראל נ' גיא יהודה [פורסם בנבו] (6.1.14) הבאתי תאור של מתודולוגיית הענישה בעבירות מס בדין האנגלי, עם יישום בדרך האנלוגיה למשפט הישראלי והפנייה לפסיקה הרלוואנטית של בית משפט העליון.
...
רע"פ 1634/10 סופה שמירה בע"מ 847,053 ₪ 20 חודשים 12 חודשים על החברה מיליון ₪ ועל המנהל 20,000 ₪ לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי מתחם העונש ההולם לגבי מתחם עונש ח', בעניין מכלול העבירות שבוצעו בשני כתבי האישום, הוא כדלקמן: לגבי רכיב המאסר בפועל, בנוגע לנאשם, בין 8 חודשים ועד 24 חודשים.
על כן, מי לידינו כף יתקע כי הלקוחה שבפירוק אכן תשלם את חובה לנאשמים וכי כספים אלה אכן יגיעו בסופו של יום, לרשויות מע"מ. בהעדר נתונים ברורים שמכוחם ניתן לבסס מסקנה שמחדליהם של הנאשמים כלפי רשויות מע"מ אכן יוסרו מאותם כספים, הרי שהציפייה של הנאשמים שיוסרו המחדלים באמצעות כספים אלה, איננה מבוססת.
לאור כל האמור לעיל, הנני משית על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

המתודולוגיה בקביעת מיתחם העונש ההולם בעבירות לפי סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף כפי שתוארה על ידי בפסק דין חורי, הנה בהשראת מתודולוגיית הענישה בדין האנגלי בעבירות מס. בגזר דין מאוחר יותר שנתתי, בעיניין ת"פ (רמ') 33928-09-12 מדינת ישראל נ' גיא יהודה [פורסם בנבו] (6.1.14) הבאתי תאור של מתודולוגיית הענישה בעבירות מס בדין האנגלי, עם יישום בדרך האנלוגיה למשפט הישראלי והפנייה לפסיקה הרלוואנטית של בית משפט העליון.
...
כל האמור לעיל יש בו בכדי למקם את הנאשם בדרגת האשם הגבוהה.
רע"פ 1634/10 סופה שמירה בע"מ לא צוין 847,053 ₪ 20 חודשים 12 חודשים על החברה מיליון ₪ ועל המנהל 20,000 ₪ רע"פ 1390/11 ויינשטיין לא צוין 1.66 מיליון ₪ 9 חודשים 18 חודשים 50,000 ₪ לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי מתחם העונש ההולם לגבי מתחם עונש י', בעניין מכלול העבירות שבוצעו על ידי הנאשם בשלושת האישומים, הוא כדלקמן: לגבי רכיב המאסר בין 12 חודשים ועד 40 חודשים.
לאור כל האמור לעיל הנני משית על הנאשם 1 את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו