מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

משחקים מסוכנים גרימת מוות ברשלנות

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בע"פ 119/93 לורנס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(4), 1, (להלן: "פס"ד לורנס") נדון ערעור על גרם מוות ברשלנות בעקבות משחק "רולטה רוסית". שם יצר כב' השופט ד. לוין הבחנה בין רולטה רוסית שתוצאתה הקטלנית וודאית לעומת מירוץ מכוניות.
בית המשפט קבע כדלהלן: "למעשה, מן המפורסמות הוא, שנהיגת רכב, כשלעצמה, היא פעולה מסוכנת הממזגת מרכיבים שונים של תנועה בדרך. ...מספר הנפגעים בתאונות הדרכים רב לאין ערוך מנפגעי פליטות של כדורי ירי מנשק או ממשחקי "רולטה רוסית", ובודאי יותר מן הנפצעים וההרוגים מ"משחק ברימונים" לפיכך, ניתן להתבסס על האמור בתקדים לורנס, לעניננו, ובמיוחד להערות הכלליות של בית המשפט העליון בכל הנוגע לרשלנות, לאחריות מושגית ולאחריות קונקרטית, לצפייה מראש, ולמשחקים מסוכנים, תוך התאמת קביעות בית המשפט העליון - לענין הקונקרטי שבפנינו.
...
הצורך להרתיע מפני השתתפות במרוצי מכוניות הינו שיקול משמעותי ביותר המוביל למסקנה האמורה.
לאחר שקבעתי, כי הנאשם השתתף במרוץ אופנועים אני קובעת כי לא נותק הקשר הסיבתי בין המרוץ לבין התאונה, וכי ניתן היה לצפות כי במהירות הגבוה בה נסעו והאופן בו נסעו בכביש אגב המרוץ תתרחש תאונה .
לפיכך, אני מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

פסק דין זה עסק במשחק מסוכן מסוג "רולטה רוסית" ותוצאתו הייתה הרשעת אחד המשתתפים בגרימת מותו ברשלנות של מישתתף אחר.
...
מבלי לחלוק כהוא זה על דברי חברי דומני כי ניתן על דרך המשפט העברי לבסס אף את המסקנה אליה הגעתי לפיה אין להרשיע את המשיב בעבירת ההריגה.
המסקנה מהאמור כי שוב עומדים אנו בצומת המדיניות המשפטית.
סבורני כדעת חברַי שיש להחמיר עם אלה המשתתפים במירוצי מכוניות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

פסק דין זה עסק במשחק מסוכן מסוג "רולטה רוסית" ותוצאתו הייתה הרשעת אחד המשתתפים בגרימת מותו ברשלנות של מישתתף אחר.
...
מבלי לחלוק כהוא זה על דברי חברי דומני כי ניתן על דרך המשפט העברי לבסס אף את המסקנה אליה הגעתי לפיה אין להרשיע את המשיב בעבירת ההריגה.
המסקנה מהאמור כי שוב עומדים אנו בצומת המדיניות המשפטית.
סבורני כדעת חברַי שיש להחמיר עם אלה המשתתפים במירוצי מכוניות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

המשחקים המסוכנים נעשים בכוונה, ומדעת, ואין הם פרי רשלנות רגעית בטיפול בנשק, הנגרם, לעיתים, במצב של חוסר שליטה או פיזור דעת.
הנאשם באותו ענין הורשע בגרימת מוות ברשלנות של חברו, כאשר, בכוונה להדגים בפניו מעשה של שליפת אקדח, דריכתו וירי ממנו, כיוון אליו את הנשק, כשהוא טעון במחסנית עם כדורים, ירה ממנו, והביא למותו.
...
מעצם העובדה כי מערער 2 ביצע בצוותא עם מערער 1 עבירה של חבלה חמורה, מתבקשת המסקנה כי נתקיימה לגביהם הנסיבה המחמירה שבסעיף 335(א)(2) לחוק העונשין - קרי: "כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם". לאור כל אלה, הורשע מערער 2 בכל העבירות נשוא כתב האישום המתוקן.
לאור האמור, דין הערעורים להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו