מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מעשה מגונה בקטין בנסיבות מחמירות

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

אשר לרמת הענישה המקובלת בעבירות דומות, ראו, בין היתר, ע"פ 2655/13 פלוני נ' מדינת ישראל (19.12.2013), שבו אושר עונש של 45 חודשי מאסר, בגין ביצוע עבירה של מעשה מגונה בקטינה בנסיבות מחמירות; וכן, ע"פ 7633/11 ג'ורג' נ' מדינת ישראל (20.5.2012), שבו אושר עונש של 36 חודשי מאסר בנסיבות דומות לשלנו.
...
קביעות מהימנות שנעשו על ידי בית משפט קמא בית משפט קמא קבע, לאחר שנתן את דעתו לטענותיו של המערער, כי "לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מעדותה הכנה והאותנטית של המתלוננת אני קובע כי עדותה מהימנה וניתן לקבוע ממצאים על סמך עדותה". בית משפט קמא הבהיר בהכרעת דינו, כי המתלוננת אינה נוטרת טינה למערער, שהינו חבר טוב של אביה, ואשר "פתח בפניה את ביתו וסיפק כל מחסורה הפיזי הרגשי וממש היווה דמות אב עבורה". עם זאת, המתלוננת לא היתה מוכנה להשלים עם מעשיו החמורים של המערער כלפיה, והקונפליקט אליו נקלעה בא לידי ביטוי בעדותה בבית המשפט, כאשר תיארה את תחושותיה כלפי המערער: "אני כועסת עליו, מתגעגעת לקשר שהיה לנו מקודם, שהוא תמך בי, אבל הוא פגע בי, ואני לא יכולה להיות שלמה עם מה שעשה לי ולהמשיך הלאה" (עמ' 45 לפרוטוקול, ש' 15-13).
במקרה דנן אין מדובר בסטייה כלשהיא מרמת הענישה המקובלת בעבירות דומות, והעונש שנגזר על המערער אף נוטה לקולה, ולפיכך דין הערעור על גזר הדין להידחות.
בשל נסיבות מקלות אלה החליט בית משפט קמא שלא למצות את הדין עימו, ואני סבור כי אין מקום להקלה נוספת בעונשו של המערער.
אני סבור, כמו בית משפט קמא, שהודעה זו תומכת בגרסת המתלוננת - אף שאין לייחס לה משקל משמעותי - שכן היא מצביעה על מערכת יחסים "לא טבעית", בעלת גוון מיני, בין ילדה בת 11 לאדם המבוגר ממנה בשנים רבות, ובכך יש לתמוך בגרסת הקטינה באשר לאירועים המיניים שאירעו בינה לבין המערער מושא כתב האישום.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן קבע בית המשפט כי אל העונש אשר ייקבע במסגרתו של מיתחם זה יהא מקום להוסיף "מספר חודשי מאסר בפועל" בגין המעשה המגונה שהמערער ביצע במתלוננת א', וכי בקביעת העונש הכולל עבור הנאשם במקרים דוגמאת זה "האינטרסים האישיים של הנאשם נדחים מפני הצורך בהגנה על שלמות גופם ונפשם של קטינים". יצויין כי במסגרת טיעוניה לעונש, הפניתה המדינה את בית משפט קמא לסעיף 355 לחוק העונשין אשר קובע עונש מינימום בגין כל עבירה ועבירה בה הורשע המערער, למעט עבירה לפי סעיף 351(ג)(3) לחוק שעניינה מעשה מגונה בקטינה בת מישפחה ללא נסיבות מחמירות.
...
דיון והכרעה סבורני כי בערעור זה אין ממש ודינו להידחות.
בהתחשב בסבלה של ד' והשברים שעליה לאחות, סכום זה אינו נראה לי מופרז כלל ועיקר.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 26.11.2018 הוגש נגד העורר, יליד 1964, כתב אישום המייחס לו שתי עבירות של מעשה מגונה בקטינה בנסיבות מחמירות, בשתי אחיות קטינות ילידות 2011 ו- 2013.
...
דיון והכרעה לאחר עיון הגעתי למסקנה כי דין הערר להידחות.
אשר על כן הערר נדחה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

לפי העובדות של כתב האישום, בהן העותרות הודו במסגרת הסדר טיעון שנעשה עמן, הן פעלו בדרכים שונות כדי לשבש מהלכי חקירה שבמרכזה עמד בן זוגן דאז אשר נחשד, ולבסוף הורשע, בשורה של עבירות חמורות ביותר ובכללן אינוס, מעשה סדום, מעשים מגונים, היתעללות בקטין, תקיפה, חבלה בנסיבות מחמירות, כליאת שוא וסחיטה.
...
לאחר ששקלנו את הדברים באנו לידי מסקנה כי דין העתירה להידחות, על-פי האמור בה עצמה, בנסיבות שבהן הפן העובדתי של הדברים התגבש בהכרעת הדין (המוסמכת) ובגזר הדין בעניינן של העותרות; כך שנותרה בפנינו שאלה משפטית טהורה.
בהתחשב בכך שהעובדות כולן היו בפנינו, וכן בהתחשב בלוחות הזמנים הסטטוטוריים הנוגעים לניהולה של מערכת הבחירות, שכולנו חייבים בשמירתם, אנו דוחים אפוא את העתירה ונותנים את פסק דיננו במועד שלא יגזור עיכובים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

סוף דבר לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי מעבר לכל ספק סביר שהנאשם עבר את העבירה שיוחסה לו, ולפיכך אני מרשיע אותו בבצוע עבירה של מעשה מגונה בקטינה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 348(ב) בנסיבות סעיף 345(ב)(1) ו-345(א)(1) לחוק העונשין.
...
כך צוין בע"פ 5169/16 שרייבר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 04.09.2016), פסקה 12: "לפיכך, השאלה האם מעשה מסוים בוצע לשם 'גירוי, סיפוק או ביזוי מינויים' צריכה להיבחן על רקע נסיבות העניין"; וכך צוין בע"פ 5757/00 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 02.10.2000), פסקה 2: "מחשבותיו וכוונותיו של נאשם נלמדות בדרך של הסקת מסקנות מן העובדות שהוכחו, תוך בחינתן במאזני סבירות והגיון. בחינה כזאת מחייבת את המסקנה כי המעשים שעשה המערער בבתו אין לייחס להם משמעות תמימה ואין לראות בהם מעשים של "צחוק", כפי שאמר בעדותו, שאין להם משמעות מינית".
בשים לב לכלל האמור, סבורני שהן היסוד העובדתי והן היסוד הנפשי של העבירה בה הואשם הנאשם הוכחו כדבעי.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי מעבר לכל ספק סביר שהנאשם עבר את העבירה שיוחסה לו, ולפיכך אני מרשיע אותו בביצוע עבירה של מעשה מגונה בקטינה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 348(ב) בנסיבות סעיף 345(ב)(1) ו-345(א)(1) לחוק העונשין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו