מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצרים מנהליים בצווי אלוף

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בישיבת המענה מיום 19.3.17 הבהיר הסניגור המלומד, עו"ד רוזה, כי הנאשם אינו כופר בעובדות המפורטות בכתב האישום, למעט בטענה כי הצוו שהוציא האלוף הינו בגדר "הוראה חוקית". לטענתו, האלוף מכוח סמכותו כמפקד כוחות צה"ל באיו"ש, אינו יכול לכפות על אדם, שעובר למתן הצוו לא נמצא ולא התגורר באיו"ש, להכנס לתוך איו"ש ולשהות שם ביישוב מסוים, ועל אחת כמה וכמה שאין הוא יכול לכפות עליו לשהות במעצר בית בבית הוריו.
שאלה פרשנית דומה התעוררה בפסיקת בתי המשפט בנוגע לסמכות המפקד הצבאי להורות על מעצרו המינהלי של אדם, כאשר נוסח ההוראה המסמיכה דומה לענייננו ועל פיו הסמכות קמה כאשר טעמי הבטחון מחייבים כי "אדם פלוני יוחזק במעצר...". סוגיה זו נדונה אף היא על ידי בג"צ בעיניין שעאר, שם נאמרו הדברים הבאים: "סמכות המעצר, מטעמי בטחון האיזור ובטחון הציבור, חלה (בלשון הצוו הכללי) על "אדם פלוני", שמשמעו הפשוט הוא כל אדם.
...
בין כך בין אחרת, טענה זו נדחית.
אילו הייתי מגיע לכלל מסקנה כי טענתו המשפטית הבסיסית של הנאשם לפיה עצם הימצאותו מחוץ לאזור יהודה ושומרון, בעת חתימת והמצאת הצו, שוללת את תוקף הצו כלפיו, יתכן כי הייתי מוצא כי מדובר בטענה שניתן להעלותה בתקיפה עקיפה בגין חוסר סמכות, אך משמצאתי כי ראוי לדחות טענה זו, ברי כי את יתר הטענות היה על הנאשם להעלות במסגרת תקיפה ישירה, ואין לאפשר לו לנסות ולבססן במסגרת התקיפה העקיפה בהליך הנוכחי.
לאור כל האמור לעיל, על יסוד העובדות בהן הודה, ולנוכח הניתוח המשפטי שהובא לעיל, אני מרשיע את הנאשם בעבירה אחת של הפרת הוראה חוקית – עבירה על סעיף 287 (א) לחוק העונשין, בגין אי ציות לצו האלוף לאורך כל התקופה שבין המצאת הצו לידיו ביום 8.9.16 לבין מעצרו בבוקרו של יום 18.9.16.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

ת המשנה לנשיאה א' ריבלין: קראתי את פסק דינה של חברתי השופטת ד' ברלינר, ומסכים אני עם התוצאה שאליה הגיעה: ביטול סכומי הפיצויים שנפסקו למערער בע"פ 10822/05 (להלן: המערער) בגין הימים שבהם שהה במעצר מינהלי והיה תחת הגבלות צוי הפיקוח המינהליים שהוציא אלוף הפיקוד; והעמדת סכום הפצוי שלו זכאי המערער בגין הימים שבהם שהה במעצר פלילי עד תום ההליכים, על שיעור של 50% מ"התעריף היומי המעודכן" לכל יום מעצר, בתוספת סכום של 2,500 ש"ח לכסוי הוצאותיו בב"ש 6826/04, כמפורט בפסק דינה של חברתי.
...
נראה לנו כי במקרה הנוכחי, גם תוך הותרת "מרחב רב" לבית משפט קמא יש מקום להתערבותנו.
לעת הזו, ובהעדר מנגנון שכזה, נראה לנו כי אין מנוס מביטול החיוב בתשלום עבור המעצר המנהלי, וכך אנו מורים.
5 אשר לפיצוי בגין הימים בהם שהה המערער במעצר פלילי עד לתום ההליכים, מסכים אני עם חברתי כי המערער זכאי לפיצויים מכוח החלופה השניה שבסעיף 80 לחוק: "נסיבות אחרות המצדיקות זאת", ומקובלת עלי גם הפחתת שיעור הפיצויים לו הוא זכאי, כאמור בפסק דינה של חברתי.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

ת המשנה לנשיאה א' ריבלין: קראתי את פסק דינה של חברתי השופטת ד' ברלינר, ומסכים אני עם התוצאה שאליה הגיעה: ביטול סכומי הפיצויים שנפסקו למערער בע"פ 10822/05 (להלן: המערער) בגין הימים שבהם שהה במעצר מינהלי והיה תחת הגבלות צוי הפיקוח המינהליים שהוציא אלוף הפיקוד; והעמדת סכום הפצוי שלו זכאי המערער בגין הימים שבהם שהה במעצר פלילי עד תום ההליכים, על שיעור של 50% מ"התעריף היומי המעודכן" לכל יום מעצר, בתוספת סכום של 2,500 ש"ח לכסוי הוצאותיו בב"ש 6826/04, כמפורט בפסק דינה של חברתי.
...
נראה לנו כי במקרה הנוכחי, גם תוך הותרת "מרחב רב" לבית משפט קמא יש מקום להתערבותנו.
לעת הזו, ובהעדר מנגנון שכזה, נראה לנו כי אין מנוס מביטול החיוב בתשלום עבור המעצר המנהלי, וכך אנו מורים.
5 אשר לפיצוי בגין הימים בהם שהה המערער במעצר פלילי עד לתום ההליכים, מסכים אני עם חברתי כי המערער זכאי לפיצויים מכוח החלופה השניה שבסעיף 80 לחוק: "נסיבות אחרות המצדיקות זאת", ומקובלת עלי גם הפחתת שיעור הפיצויים לו הוא זכאי, כאמור בפסק דינה של חברתי.

בהליך בקשות שונות (ב"ש) שהוגש בשנת 2005 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המשיבה דוחה את טענות המבקש לגבי הפגיעה שנגרמה לחירותו עקב המעצר המינהלי וצווי הפיקוח של אלוף הפיקוד, ואומרת כי ההליך המינהלי איננו תוצאה של ההליך הפלילי, אלא הוא הליך נפרד, אשר מבוסס על מערכת ראייתית נפרדת.
...
במאזן הכולל נראה לי כי אין מקום להפחית את הפיצוי למבקש בשל כך, שכן המבקש ענה בחקירה בתמצית על החשדות שיוחסו לו. כך גם עשה, כאשר נחקר עוד ביום 16.7.01, כאשר היתפוצץ האמל"ח ברכב הרשום על שם אשתו (הודעת חשוד חתומה על ידי המבקש הוגשה לי במהלך הדיון).
על כל פנים, מקובלת עלי טענתו של המבקש כי עליו, כלשונו, לשמור את הקלפים לתיק העיקרי.
בשל העובדה כי אנו בחודש החגים, וחלק ממשרדי הממשלה, כולל אלה המטפלים בתשלומים, נמצאים בחופשות, המשיבה תשלם למבקש את הסכומים האמורים תוך 30 יום מיום מתן החלטה זו. מאחר והמבקש לא יוצג על ידי עורך דין, בהליכים בב"ש זו, אין הוא זכאי לתשלום שכ"ט עו"ד. אך לאור המאמץ שהושקע על ידו בהכנת הבקשה, הסיכומים וההופעות בשתי הישיבות שהתקיימו במסגרת ב"ש זו, אני מחייב את המדינה לשלם למבקש את הוצאותיו בבקשה זו בשיעור של 2,500 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו