מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מעצרים ממושכים עד תום ההליכים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאלה יש להוסיף תקופה ממושכת של מעצר עד תום ההליכים באיזוק אלקטרוני – כ 11 חודשים.
...
הכרעה: לאחר שהתחבטתי והתלבטתי בעונש אשר יושת על הנאשם הגעתי לכלל מסקנה שאין לגזור עליו מאסר בפועל על יסוד אלה : הנאשם היה עצור תקופה של חודשיים לערך שבניכוייה נמצא עצמנו בטווח מאסר בדרך של עבודות שירות.
אני סבור כי אדם שביצע עבירה שעה שמצבו הבריאותי אינו מן המשופרים, או שבמהלך חייו חלה הרעה במצבו הבריאותי עקב גילו, אינו רשאי, בדרך כלל, להיתלות בעובדה זו בבואו לבקש רחמי בית המשפט.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור תוך 3 שנים מהיום עבירת שוד או עבירה מסוג פשע שיש בה יסוד של אלימות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הנאשם שוהה כשבעה חודשים במעצר מאחורי סורג ובריח בגין תיק זה. נגד המתלונן, שנקט אף הוא באלימות במהלך אותו הארוע, הוגש רק לאחרונה כתב אישום, שעה שהנאשם שוהה תקופה ממושכת במעצר עד תום ההליכים.
...
החלטתי, בסופו של דבר, להטיל על הנאשם עונש בצדו הנמוך של מתחם הענישה, ואולם לא בקצה ממש, ובנוסף, לחפוף מעט, ולפנים משורת הדין, את תקופת המאסר הנוכחית לאחרת.
סוף דבר- 19.
       נוכח כל האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: 10 חודשי מאסר בפועל, מתוכן חודשיים ירוצו בחופף לעונש המאסר אשר הנאשם מרצה כעת, ואילו שמונה חודשים ירוצו בחופף למאסר זה, ובניכוי ימי מעצרו מיום 10.5.20 ועד היום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

על הנאשם הושת עונש בין 9 חודשי מאסר שירוצה בעבודות שירות, זאת לנוכח תקופת המעצר הממושכת של הנאשם, למעלה משנה, עד לתום ההליך, לצד פיצוי כספי למתלונן בסך 30,000 ₪.
...
· בע"פ 3371/17 כהן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 3.07.18) נדחה ערעורו של הנאשם, עליו הושתו 9 חודשי מאסר בפועל לצד עונשים נלווים.
בית המשפט מצא כי יש מקום להפחית מן העונש בן 14 חודשי מאסר בפועל שהושת על הנאשם, לנוכח הליך השיקום המשמעותי שהוא עבר, והעונש הופחת לתקופה בת 8 חודשי מאסר בפועל.
בסופו של דבר, הושתו על הנאשמים עונשי מאסר של 26 -18 חודשים.
בשים לב למנעד הרחב שעולה מהפסיקה, תוך בחינת הנסיבות הרלוונטיות למקרה זה, ביניהם כאמור התכנון המוקדם, ההצטיידות בלום, הביצוע בצוותא, הנזק שנגרם מביצוע העבירה וזה שיכול היה להיגרם ונמנע אך בדרך נס, בפרט נוכח הותרת המתלונן מדמם ומחוסר הכרה, אני סבור כי מתחם הענישה ההולם מקרה זה בנסיבותיו נע מ-20 ועד 40 חודשי מאסר בפועל, לצד מאסר מותנה ופיצוי למתלונן.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

זאת לאור דברי כבוד השופט עמית בבש"פ 800/10 צקול קסאו נגד מדינת ישראל (10.2.2010) שם נאמר: "...המשפט טרם החל (הישיבה הראשונה קבועה לתחילת חודש אפריל 2010) כך שיש להניח כי העורר ישהה תקופה ממושכת במעצר עד תום ההליכים. במצב דברים זה יש לקחת בחשבון גם את הפרופורציה בין העונש הצפוי לעורר אם יורשע- וכאמור, חלקו בארוע קטן מזה של כל המעורבים האחרים- לבין התקופה שבה ישהה במעצר אם תדחה בקשתו". ואולם, אין דין הכא כדין התם.
...
זוהי הפעם השלישית בתקופה כה קצרה (פחות משנה) בה נוהג הנאשם בזמן פסילה מבלי שמורא הדין ומורא בית המשפט לנגד עיניו ומקובלת עלי עמדת המבקשת לפיה לא ניתן ליתן בו אמון.
אוסיף כי תמוהה בעיני העובדה שהמשיב שוחרר למעצר בית ללא פיקוח וללא תנאים נוספים כדוגמת הפקדה כספית, ערבות עצמית וצד ג', ואולם מאחר והמשיב לא הפר תנאי מעצר הבית, לא מצאתי להידרש לכך בשלב זה. לאור האמור, לאור קיומן של ראיות לכאורה ומסוכנות ולאחר שקבעתי כי לא ניתן לאיין את המסוכנות בדרך שפגיעתה בחירותו של המשיב פחותה, אני מורה על מעצרו של המשיב במעצר בית מלא וזאת עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.
בנוסף, אני מורה על פסילת רשיונו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 17.05.2020 ניתנה ההחלטה בדבר מעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים בעיניינו, נוכח הסכמתו לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר.
בהחלטה הובהר כי אין חולק כי מעצרו של העורר הינו מעצר ממושך, ומטעם זה הורה בית משפט זה על הגשת התסקיר.
...
לאחר ששקלתי את הדברים, מצאתי כי דין הערר להידחות, משלא נפל כל פגם המצדיק התערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי.
סוף דבר: הערר נדחה בזאת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו