מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצר סוחרי סמים ומדיניות המעצר

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, בסעיף 12 להחלטתו, קובע כבוד השופט דנצינגר שם, שזו "המדיניות המשפטית הנוהגת למעצרם של סוחרי סמים...
...
הינה כי כן, מהחלטה זו נמצאנו למדים שמקום בו מדובר בנאשם שתפקידו מתמצה בהובלת סם, ניתן לשקול, בנסיבות המתאימות, שחרור לחלופה הולמת! 31.
סוף דבר אפוא, וגם לאחר שעיינתי בכל אסופת הפסיקה שהועברה לעיוני, על ידי ב"כ המבקשת, לאחר הדיון, לא מצאתי שיש בפסיקה זו כדי לקבוע קטגורית שעמדת הפסיקה הנה שבכל עבירות הסמים, אין חלופת מעצר שתסכון.
בנסיבות אלו, אני סבור, כי ניתן להקהות את עוקצה של מסוכנותו ואת החשש משיבוש הליכי משפט, ככל שזה קיים, שכן החקירה הסתיימה, או מהימלטותו מאימת הדין, בקביעת תנאי שחרור נוקשים וכדלהלן; א. המשיב ישהה ב"מעצר בית מלא", במשך כל שעות היממה בביתו ברח' גן חקל 54 רמלה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

כן נטען כי המדיניות הנהוגה ביחס למעצר נאשמים בסחר בסמים הנה כי אין להסתפק בחלופת מעצר למעט במקרים חריגים, אשר מקרה זה אינו בא בגדרם.
...
בית המשפט הוסיף וקבע כי העבירות המיוחסות לעורר ולנאשם 2 מקימות חזקת מסוכנות סטאטוטורית, וכי ככלל אין לאפשר שחרורם של נאשמים בעבירות סחר בסמים לחלופת מעצר.
לא זה המקום לברר מחלוקת זו. הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

אך גם אילו הנחנו לטובת העורר את כל ההנחות, ואין סיבה מיוחדת לכך, עדיין משוכות לפניו: המדיניות השיפוטית של מעצר בעבירות סמים ברמה זו של סחר או החזקה שלא לצריכה עצמית ידועה, והנטל על העורר; והשאלה נעשית קשה עוד יותר מששני בתי המשפט גם לא ראו את קרובי המשפחה המוצעים כמפקחים - מבלי לפגוע חלילה בהם, בוודאי אנשים ראויים כשלעצמם על פי התסקיר - כמי שיוכלו להציב לעורר את הגבולות הנדרשים.
...
סוף דבר - איני רואה מקום לעת הזאת להיעתר לערר.
המקרה דנא אינו בעוצמה זו, גם אם התוצאה היא כפי שהיא.
כאמור, איני נעתר לערר.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

זהו, בין היתר, הבסיס לכלל המעצב את מדיניות המעצרים בעבירות סחר בסמים, כפי שהיא משתקפת מפסיקת בית המשפט העליון.
...
בסופו של דבר מסקנתי היא, כי אין לקבל את ההמלצה ויש להורות על מעצר המשיב עד תום ההליכים נגדו.
אין בידי לקבל טיעון זה. אכן, כידוע, כבר נקבע פעמים רבות, שעבירות סמים ניתן לבצע באופן עקרוני מכל מקום ובכל אמצעי, גם ממעצר בית ואף מכותלי בית הסוהר.
סוף דבר, אני מורה על מעצר המשיב עד תום ההליכים נגדו.
תיק החקירה יוחזר למדינה באולם המעצרים ביום 28.3.18, אז תוקרא החלטתי זו על ידי חברי, כב' השופט א. כהן.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי הטעים את מדיניות המעצר בעבירות סחר בסם, שחריגיה לא היתקיימו - לשיטתו - כאן; הוא גם הבחין בינו לבין נהג המונית המתווך.
...
לכן איני רואה דופי בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, ואין בידי להיעתר לעת הזאת לערר.
איני נעתר איפוא לערר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו