מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצר מתלוננים בתיקי תקיפה

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

צוין כי הנזק למתלונן לא היה גדול; גם באשר לאנור נטען, כי אינו שונה מן האחרים, וראיה שנעצר - כמו האחרים - רק שבועות לאחר הארוע והתלונה; ומכל מקום, אי קבלת אחריות או כפירה אינה צריכה - כנטען - להיות לרועץ בשחרור.
באת כוח המדינה טענה, כי ההבחנה בין הנאשמים בתיק באה על סמך אישיותם, והאמון שאפשר ליתן בהם בעקבות התסקיר והחלופה; ככל שיוצעו חלופות אחרות יוכלו להבדק על-ידי שירות המבחן, בעיניין חאלד, צוין כי הואשם גם בשידול; לגבי אנור נטען –כפי שציין בית המשפט קמא – כי חלקו היה רב בתקיפה, והתסקיר אינו חיובי.
...
נראה לי בנסיבות אלה להחזיר את עניינו לבית המשפט קמא לבחינה מחודשת של חלופה זו שהמליץ עליה השירות, בלא שאטע מסמרות לגבי שיקול הדעת.
לגביו איני נעתר לערר; כמובן אין נעולה הדלת לעיון חוזר ככל שיחלוף הזמן או ישתנו נסיבות.
הערר מתקבל איפוא לגבי מוחמד וחאלד לעניין ההחזרה לבית המשפט קמא.
איני נעתר לערר לגבי אנור.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

אשר לתיק התקיפה והאיומים, לפי כתב האישום המתוקן, ביום 26.6.18 נהגה המתלוננת ברכבה ברחוב יהודה הלוי בראשון לציון, וניסתה להחנות במקום.
בא כוח הנאשם היתייחס למסמך נ/2 ממנו עולה כי הנאשם הפסיק טפול בקהילה להתמכרויות בתיק אחר, שכן עבר על תנאי מעצרו וכללי הקהילה.
...
מסקנתי היא, אפוא, כי במקרה זה לא קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה משמעותית לקולא ממתחם העונש ההולם.
לאור כל האמור לעיל, מצאתי כי יש מקום לחרוג חריגה קלה ממתחם הענישה ולהטיל על הנאשם עונש החורג במעט לקולא מהמתחם.
  סוף דבר לפיכך, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 20 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

הנאשם הודה במיוחס לו, טען שהיחסים עם אחותו תקינים, שאין לו קשר עם המתלונן, שהוא בקשר חברות עם בנו של המתלונן בתיק התקיפה, ושמע ממנו כי המתלונן מנסה להוציא כספים גם מאנשים אחרים וציין כי הוא מאוים על ידי בני משפחתו של המתלונן.
· ת"פ 33580-06-13 (ב"ש) מדינת ישראל נ' אבבה מנגסטו (01.07.13), הנאשם תקף את המתלונן, אשר הגיע לסייע לו בחלוקת מזון במרכז קליטה, נדון במסגרת הסדר ל-3 חודשי מאסר מיום מעצרו וענישה נלווית.
...
לאחר שבחנתי את כל האמור לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירות בתיק 9044-05-16 בנסיבות תיק זה נע ממאסר מותנה ועד ל- 8 חודשי מאסר בפועל.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

כמתואר, במהלך הוויכוח המבקש תקף את המתלוננת בכך שסטר על פניה, זרק אותה על הריצפה ובעט בראשה, זאת שעה שהיה במעצר בית במסגרת מ"ת 13801-01-18 (להלן: תיק המעצר).
...
לבסוף, נטען כי יש להיעתר לבקשת רשות הערעור אף בשל שיקולי צדק, ובכללם הפער המשמעותי בין פסיקת הפיצויים בבית משפט השלום לבין ביטולם בבית המשפט המחוזי.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
ויפים לעניין זה דברי כבוד הנשיא (כתוארו אז) א' ברק: "גדריו המדוייקים של סעיף 80 לחוק העונשין אינם ברורים [...] אף בקשה לדיון נוסף, בה נטען כי יש מקום לגבש קריטריונים ברורים להפעלתו של סעיף 80, נדחתה (דנ"פ 3376/97 יוסף רייש נ' מדינת ישראל). מטעם זה, אין בעובדת קיומן של הכרעות סותרות בערכאות קודמות, כמו גם בהיעדר הלכה חד משמעית בעניין זה, בכדי ליתן רשות ערעור (רע"פ 3930/97 דניאל נ' מדינת ישראל (16.11.1997))". סוף דבר – הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ובית המשפט אישר את ההסדר, בין היתר בהיתחשב בכך שהנאשם (אחד משני המתלוננים בתיק זה) הותקף ונחבל במהלך הארוע.
המתלונן, שהורשע על מעשה הצתה, בנסיבות קלות יחסית, אשר גרם נזק רכושי זניח ולא גרם כל פגיעת גוף, שהוא נעדר עבר פלילי, בעל נסיבות אישיות מורכבות, אשר שהה במעצר עד תום ההליכים תקופה ממושכת, נדון במסגרת הסדרת טיעון סגור ל-22 חודשי מאסר בפועל, בין היתר בשל פגיעות הגוף המשמעותיות שנגרמו לו ע"י הנאשמים.
...
בע"פ 2037-13 סאלח מחאג'נה נ' מדינת ישראל (26.6.13), נדחה ערעורו של נאשם שהורשע בעבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין.
בסופו של דבר, שירות המבחן העריך, בין היתר על רקע חומרת האירוע והתנהגותו התוקפנית הקיצונית של הנאשם במהלכו, שקיימת רמת סיכון גבוהה להישנות התנהגות דומה בעתיד, במיוחד כאשר הנאשם תחת השפעת אלכוהול.
נוכח כל האמור, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: הנאשם 1 28 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו