מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מעצר בית בחשד לסחר במריחואנה

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט ציין כי מבין כל פעולות החקירה שבבסיס הבקשה להארכת מעצרו של המבקש בוצעה רק פעולה אחת, וזו לא חיזקה את החשד לסחר בסמים.
עוד צוין בהחלטה כי התמונה הראייתית המתגבשת היא שקיים חשד להחזקת קאנבוס שלא לצריכה עצמית "אך לא מעבר לכך". המשיבה עררה על החלטה זו וביום 26.7.2021 קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן) את הערר, והורה על הארכת מעצרו של המבקש עד ליום 28.7.2021 בשעה 12:00.
...
לאחר שעיינתי בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
בקשת הרשות לערור נדחית אפוא.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בהסכמת המבקש נערך חפוש ברכב ובמהלכו נמצא בתא המטען תיק ובתוכו סם מסוכן מסוג קנביס במשקל 10.10 גרם נטו וכן 5 מעטפות המכילות סכום כולל של 25,140 ש"ח. משכך, ובהתעורר חשד לסחר בסמים, ביקשו השוטרים לערוך חפוש בדירתו של המבקש; ויצוין כי בשלב זה נתפס צרור מפתחות הרכב, הכולל את המפתח לדירת המבקש.
עוד קבע בית המשפט כי החיפוש בדירה נעשה כדין מאחר שהתעורר חשד סביר לנוכח הממצאים ברכב והתנהגות המבקש; כי קיימות ראיות לכאורה כעולה מהחיפוש ברכב ומן החיפוש שנערך בדירה; כי אין בחיפוש בדירה כדי לכרסם בראיות לכאורה; כי מתן צו חפוש לא היה פותר את שאלת זהות הדירה; כי העידר עדים בעת החיפוש בדירה היא טענה שיש להעלות בהליך העקרי; כי הסמים בהקף שנמצאו בדירה מקימים עילת מסוכנות; וכי חלופת המעצר שנקבעה אין בה כדי לאיין את מסוכנותו של המבקש לנוכח יחסיו הרעועים עם אמו, שנקבעה כאחת משתי מפקחות.
המבקש טוען כי משמעותה של החלטת בית המשפט המחוזי היא שאם שוטר מצא סם מסוג קנביס על גופו של אדם או בחפציו הוא יכול בנקל לערוך חפוש בביתו ללא צו. ואולם בטענה זו מיתעלם המבקש מן העובדה שבעת החיפוש ברכב נימצאו כספים המחולקים למעטפות שעוררו את חשד המישטרה למעורבות נרחבת בעבירות סמים, ומן העובדה שמדובר היה בשעת בוקר מוקדמת שבה נתעוררו החשדות ומהעדר שתוף פעולה מצד המבקש.
...
עם זאת, מקובלת עליי קביעתו של בית המשפט המחוזי שלפיה נראה כי התנהלות המשטרה לא פגעה בזכות מזכויותיו של המבקש, כי אם בשלוות שכניו.
סופו של דבר, בית המשפט המחוזי הפעיל את שיקול הדעת המסור לו, לאחר בחינת המקרה, נסיבותיו והשיקולים הרלוונטיים.
לפיכך, לאחר עיון בבקשה לרשות ערר ובצרופותיה הבקשה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

לצד סחר בקנביס בהיקפים עצומים, "טלגרס" שימשה גם כפלטפורמה מאורגנת לסחר בסמים פסיכדליים, ואִפשרה גם מסחר בסמים נוספים.
על אף שהעורר חזר לארץ לאחר שנודע לו כי הוא חשוד בפרשה, נקבע כי החשש להמלטות מן הדין עודנו משמעותי.
כפי שציין בית משפט קמא, הקושי לשחרר את העורר לחלופת מעצר נובע גם מכך שהעבירות בוצעו באמצעים טכנולוגיים, בצורה מתוחכמת, וכללו פעילות שיטתית להתמודדות עם ה"איום" מצד רשויות החוק (ראו גם בש"פ 4354/19, בפסקות 21-20).
...
דין הערר להידחות.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד מעיון עולה, כי למשיב 2 כתב אישום נוסף בת"פ 41005-04-13 בעבירות של תקיפה כדי לגנוב, גניבה, החזקת נכס חשוד כגנוב – בית משפט השלום בתל-אביב – במסגרת הליך המעצר מ"ת 41021-04-13, שוחרר המשיב בתנאי ערובה שכללו ערבות עצמית, ערבות צד ג', הפקדה כספית בסך 2,000 ₪ ומעצר בית לילי בין השעות 23:00 – 06:00.
"המדיניות הנוהגת והמקובלת הנה כי בדרך כלל יש להורות על מעצר עד לתום ההליכים של נאשם המואשם בעבירות של סחר בסמים וזאת על מנת להגן על שלום הציבור. בית המשפט יחרוג מכלל זה במקרים בהם קיימות נסיבות חריגות אשר מצדיקות אשר שיחרורו של הנאשם לחלופת המעצר. נסיבות המקרה דנא אינן מצדיקות סטייה מן המדיניות המקובלת בעבירות סמים. אמנם לעורר אין עבר פלילי והנו בעל מישפחה אך אין בכך כדי להפחית מחומרת העבירה בה הוא מואשם, במיוחד על רקע דבריו מהם עלה כי הוא מעורב בעסקי סמים."   עוד נאמר בבש"פ 11197/04, דניאל סוקולוב נ' מדינת ישראל: בעיניינו של משיב שביצע עבירה של סחר בקנבוס בעודו קטין, בעל תסקיר מבחן חיובי והוא חסר עבר פלילי פרט להרשעה בעבירת גניבה, כי:   "בנסיבות אלה, וחרף הגיל הצעיר, יש לנהוג על פי הכלל האומר שאדם המעורב בעסקי סמים לא ישוחרר מן המעצר אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות. לא מצאתי נסיבות כאלה במקרה הנוכחי."   עוד בבש"פ 54/04, מיכאל אוסטרובסקי נ' מדינת ישראל, מפי כבוד השופטת מ. נאור: "יש הכרח לפגוע בכל החוליות של שרשרת הספקת סמים לבל יוחטא הציבור".   על רקע המבחנים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון בעבירות נשוא כתב האישום, נבחן את עניינו של המשיב שבפניי.
...
לאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים, ועיינתי בחומר החקירה שהונח בפניי, הנני קובע, כי המבקשת הניחה תשתית ראייתית לכאורית כנדרש לחובת המשיב 2 בעבירה המיוחסות לו בכתב האישום, דהיינו – קשירת קשר לביצוע פשע, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, הספקת סם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים.
מהנסיבות המתוארות בכתב האישום, מצטיירת תמונה של אדם המעורה היטב בערוצי הספקת הסם, ועל כן מכלול הנסיבות מעיד על אדם אשר נשקפת מצדו רמת מסוכנות גבוהה לשלום הציבור וביטחונו, שלא ניתן לאיינה באמצעות חלופה, ובפרט בהעדר נסיבות חריגות ומיוחדות כנדרש על פי המבחנים שהתווה בית המשפט העליון בעבירות נשוא כתב האישום בדבר היתכנותה של חלופת מעצר, ועל כן הנני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.
הנני מורה על מעצרו של המשיב 1 עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בהסכמתו.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הליכים עד כה בהחלטתי מיום 02.03.23 לאחר ששקלתי את טענות הצדדים את חומר הראיות לרבות טענות ב"כ המשיב כי מדובר בכדורים שהמשיב השתמש בעצמו בלבד, ובשים לב למסמכים הרפואיים הנוגעים למשיב ביחס למצבו הרפואי והתרופות אותן הוא נוטל, לרבות מרשמים לנטילת סמים אחרים ובהם קאנביס, הוריתי על מעצר בית מלא של המשיב, עד לתום ההליכים הפליליים נגדו למעט חלונות היתאווררות שלוש פעמים בשבוע בימים א' ג' ו-ה משעה 10:00 עד לשעה 15:00.
ב"כ המשיב חזר והדגיש כי בשונה ממעצר הבית בו שהה המשיב במסגרת הארכות מעצר ימים, הרי שבאותו שלב עמדו נגד המשיב גם חשדות לסחר בסמים, ושיבוש מהלכי משפט, הרי שבסופו של יום העבירה היחידה אותה מייחסים למשיב עניינה החזקה ושימוש בסם שלא לצריכה עצמית, משכך ולאחר שב"כ המשיב חזר והתייחס בצורה יסודית ומקיפה לחומר הראיות, ביקש לשחרר המשיב ללא תנאים מגבילים (למעט ערבויות) ולמצער למעצר בית לילי בלבד.
...
לאחר שעיינתי בחומר החקירה, שוכנעתי בדבר קיומן של ראיות לכאורה.
בהגיעי למסקנה זו לא התעמלתי מרשימת המרשמים הארוכה שקיבל המשיב (ר' מסמך "לה") ולמצבו הרפואי הקשה (מוצגים נ/1, נ/2 ונ/3) אלא שבשל כל אלה כתב האישום מייחס למשיב עבירה רק ביחס לכדורי אקסטזי שנתפסו בדירה ולא לשאר סוגי הסם.
לסיכום – המבקשת הצביעה בשלב זה על ראיות לכאורה בעוצמה ממשית שמלמדות על כך שמדובר בסמים שהוחזקו שלא לצריכה עצמית.
התוצאה - לאור כל אלה מצאתי להותיר את החלטתי מיום 02.03.23 על כנה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו