מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצר ארוך מחייב חלופות מעצר

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 30.11.2020 הגיש שרות המבחן תסקיר ביניים במסגרתו קבע את רמת הסיכון הנשקפת מהנאשם כמשמעותית, ובהיעדר יכולת מצידו לספק חלופת גיבוי ומפקחים מתאימים, נעדר שרות המבחן מהמלצה בדבר שיחרורו מהמעצר, וכן משילובו בבית המשפט הקהילתי.
ואולם, ההגינות מחייבת לומר, כי השאלה אינה פשוטה תדיר: אביא לדוגמא שתי סיטואציות אפשריות, אחת בעניינינו והאחרת במקרה עיוני, שבהן מתעוררת הבעיה באופן מורכב יותר.
במובן זה, העתרות לבקשת המאשימה כעת, משמעותה פגיעה שאיננה מידתית בנאשם, זאת לאחר שנתן הסכמתו לשהות תקופת מעצר ארוכה, וכעת הליכי השקום להם המתין משך תקופה ארוכה, יחסמו בפניו.
...
גם מהטעם השני, הנוגע בהפרה עצמה יש לדחות את הבקשה.
סבורני, כי אופי המעשים ונסיבות ביצועם, אינם מבטאים הפרת אמון, או סיכון שנשקף מהנאשם, אלא בעיקר מצוקה וחוסר אונים, אליה נחשף בית המשפט במהלך כל הדיונים שנערכו בעניינו של הנאשם.
אשר על כן אני מורה על שחרורו של הנאשם בתנאים הבאים: מעצר בית בין השעות 20:00 ועד 08:00 ברחוב הרקפת 28 בקריית יערים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מוסיפים וטוענים באי כוח המבקש כי תקופת המעצר הארוכה בה נתון המבקש ומצבו הרפואי בנסיבות קיומו של נגיף קורונה וחזקת החפות העומדת לצידו מחייבים בחינה של חלופת מעצר וכשרותם של המפקחים לסייע בפקוח על המבקש.
...
איני מתעלם ממצבו הרפואי של המבקש ועל אף ההבנה לקשייו וסבלו וההכרה בהם, אני סבור כי בשלב זה אין בחלופת מעצר ליתן מענה מספק לעילות המעצר של מסוכנות, חשש לשיבוש הליכי משפט והימלטות מן הדין, המתקיימות בעניינו.
הבקשה נדחית.
המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בעפ"ג 15980-07-15 מדינת ישראל נ' אחמד עוויסאת (נבו, 16.07.2015) נקבע כי: "השוטרים, האמונים על ביטחון הציבור והאמורים לשמור על זכויות הציבור, נחשפים לסכנה של ממש, ועל כן האנטרס הצבורי דוחק נסיבות אישיות. כפי שאיזכרה המערערת, פגיעות מסוג כזה צריכות להתקל בקיר ברזל של אפס סובלנות. האנטרס הצבורי מחייב ששוטרים יוכלו למלא תפקידם ללא מורא ופחד, מדיניות של ענישה מכבידה ומרתיעה בגין אלימות כנגד שוטרים משרתת אינטרס זה ועל כן היא ראויה". עיון בפסיקת בתי המשפט מלמד כי לרוב מוטלים עונשי מאסר בגין ביצוע עבירות אלו.
בנוסף יש להיתחשב בתקופת המעצר הארוכה יחסית שריצה הנאשם מאחורי סורג ובריח וזאת מאחר ולא נמצאה עבורו חלופת מעצר מתאימה, שתאפשר גם את שלובו בהליך טפולי.
...
סבורני, כי בנסיבות אלו מתחם העונש ההולם הינו החל מ-6 חודשי מאסר בפועל ועד ל-18 חודשי מאסר לצד ענישה נלווית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

כך, לאור הערכת שירות מבחן ובית המשפט קמא כי השילוב שבין מסוכנות המשיבה לבין החשש להימלטותה, בהנתן השורשים שיש לה באוקראינה, מחייבים חלופת מעצר הרמטית – חלופה שלא עלה בידי המשיבה להציע.
זאת מתוך שאיפה להביא לסיום מעצרה הממושך של המשיבה, בגין עבירות שבדרך כלל אינן מצדיקות מעצר מאחורי סורג ובריח תקופה כה ארוכה.
...
בהינתן התארכות המעצר, והגם שהתמשכות ההליכים עד כה נבעה במידה רבה מעניינים הנוגעים לייצוגה של המשיבה, סבורני כי קיים הכרח לשנות את נקודת האיזון, כך שגם אם חלופת המעצר המוצעת איננה אידיאלית, היא תיבחן בחיוב.
אפשרות הפיקוח על ידי הבת נבחנה בעבר, והגם ששירות המבחן הביע ספקות לגביה בנקודת זמן מסוימת, סבורני כי לעת הזו יש מקום לראות בה מפקחת נאותה – כך במיוחד בהינתן עמדתו הראשונית החיובית של שירות המבחן לגביה.
בן הזוג של הבת טרם נבחן כמפקח, וסבורני כי בית משפט קמא יוכל להתרשם ממנו בעצמו, ללא צורך בקבלת חוות דעת נוספת משירות המבחן.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

עוד הואשם המשיב כי מיד לאחר מכן שלח הודעה כתובה למתלונן ובה נאמר: "זכור שיש לך ילדים". השתלשלות ההליכים טענות הצדדים כבר במעמד הגשת הבקשה עתר המשיב לשחרורו ממעצר לחלופת מעצר בביתו בפקוח הוריו, ומשנדחתה בקשתו שב ועתר לבקשה זו גם לאחר הסכמה שניתנה לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר.
עוד הפנה ב"כ המשיב לנסיבותיו של המשיב, בהיותו צעיר נעדר עבר פלילי, טען כי תנאי מעצרו קשים באופן קצוני בהיותו נתון בהפרדה ארצית וכי מעצרו הארוך מהוה עבור המשיב גורם מרתיע משמעותי.
נסיבותיו האישיות של המשיב מחייבות בחינה זהירה של הבקשה שלפניי.
...
עוד טען ב"כ המשיב כי פסיקת בית המשפט העליון הכירה במסקנה שגויה בהערכת סיכון על סמך שיקולים לא רלוונטיים כנימוק לסטייה מהמלצה שלילית של שירות המבחן, דבר אשר ממילא מסור לשיקול דעתו המלא של בית המשפט (בש"פ 7831/12 פלוני נ' מדינת ישראל (23.12.12)).
עוד מקובלת עליי טענת ב"כ המשיב כי מעצרו הראשון והממושך של המשיב נותן בו את אותותיו ומרתיעו.
סבורני שזהו המקרה בענייננו.
לאור כל האמור לעיל, אני מורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו