מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעצר או חלופה בשוד מזוין של מרכול

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

המשיבים קשרו קשר עם מאור לבצע שוד אלים במרכול תוך שימוש בנשק חם. מאור מסר מידע פנים למשיב 3, וזה מסר אותו ליתר המשיבים, והם קשרו על-פי מידע זה את הקשר הפלילי.
המדינה התייחסה לבקשה זו באומרה כי, משיב 3, אף שלא נכח בעת השוד, היה הרוח החיה ביצירת הקשר הפלילי, והוא זה שעמד מאחורי תיכנון השוד האלים, ולכן אין לאבחן בינו לבין המשיבים האחרים לצורך המשך המעצר.
נסיבותיו של ארוע השוד המזוין, שכל שלושת המשיבים היו שותפים במידה כזו או אחרת לתכנונו ולביצועו, מי בהישתתפות פעילה ומי בהישתתפות סבילה, הביא לבצוע עבירת רצח שבה קופדו חיי אדם.
בנסיבות אלה, ונוכח התארכות המשפט, נראה לי כי ראוי לפנות פעם נוספת לשירות המבחן לצורך בחינת עדכנית של מידת מסוכנותו בהקשר לאפשרות שיחרורו בחלופת מעצר שתוצע על ידיו.
...
בנסיבות אלה, ונוכח התארכות המשפט, נראה לי כי ראוי לפנות פעם נוספת לשירות המבחן לצורך בחינת עדכנית של מידת מסוכנותו בהקשר לאפשרות שחרורו בחלופת מעצר שתוצע על ידיו.
לאור האמור, אני מחליטה; (א) מעצרו של משיב 1 יוארך בתשעים יום מיום 31.1.09, ומעצרו של משיב 2 יוארך בתשעים יום מיום 23.2.09, או עד למתן פסק דין בעניינם, לפי המוקדם.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

תמצית העובדות לפי כתב האישום כנגד המשיב, יליד 1992, ובן-דודו הוגש כתב אישום המתאר כיצד בארבעה אירועים שונים, קשר המשיב קשר עם בן דודו ואחרים לבצוע מעשי שוד מזוין.
לפי האישום החמשי, המשיב ואחרים ניכנסו למרכול ביישוב בו הם מתגוררים, שלפו את אקדחיהם, כשהם מכוסים בכובעי גרב, והחלו לירות באויר תוך איום על הלקוחות שנמצאו במקום, כאשר המשיב ואחר ניגשו לקופות וניסו לפתוח אותן.
עוד נאמר בעיניין זה כי המדיניות הברורה והעקבית של המחוקק ושל בית המשפט היא, כי יש לנהוג זהירות מיוחדת במעצר ובמאסר של קטינים, משום שהנזק הצפוי להם ממעצר או מאסר עלול להיות קשה והרסני יותר מן הנזק שעלול להגרם לבוגרים, וכן משום שחשיבות יתירה נודעת לשיקול של שקום לגבי קטינים [ראו למשל: החלטתו של השופט ס' ג'ובראן בבש"פ 1243/04 אחמידי נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 12.2.2004); עוד ראו לעניין שקולי הענישה היחודיים בעיניינם של קטינים בע"פ 49/09 מדינת ישראל נ' פלונים (לא פורסם, 8.3.2009)].
יתר על כן, בנסיבות העניין מתחזק הצורך לשחרר את המשיב לחלופת מעצר נוכח המלצת שירות המבחן לעשות כן. אמנם המלצת שירות המבחן הייתה לשלב את המשיב במסגרת חוץ ביתית הרחק מעיר מגוריו, אך בהנתן העובדה שנקודת האיזון השתנתה בשלב זה והנסיבות שונות מאלה שהיו בעת עריכת התסקיר, יתכן כי יש להסתפק בשחרורו של המשיב לחלופת מעצר מהודקת בעיר מגוריו אם אין אפשרות לשלבו במעון נעול בשל אילוצים כאלה ואחרים.
...
יוצא אפוא כי המחוקק גילה את דעתו בעניין מעצרם של קטינים והארכת מעצרם באופן מפורש ולעמדה זו יש ליתן משקל נכבד גם בבקשה להארכת מעצרו של קטין לפי סעיף 62 לחוק המעצרים.
יובהר, לא ניתנן להתעלם ממסוכנותו של המשיב בשים לב לעבירות החמורות לכאורה שביצע, אולם סבור אני כי בשל העובדה שלמשיב אין עבר פלילי ולאור האמון שהביע שירות המבחן במפקחים שהוצעו על ידי המשיב ומשפחתו ובשים לב לכנות שביטאה משפחתו של המשיב ברצונה לסייע לו להשתקם, ניתן יהיה להפחית ממסוכנותו של המשיב באופן משמעותי בצירוף איזוק אלקטרוני, הטלת תנאים מגבילים נוספים כמו גם באמצעות חיובו של המשיב ומפקחיו בהפקדות ובערבויות.
אשר על כן, הנני מורה על הארכת מעצרו של המשיב עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי שתינתן לאחר שיתקיים דיון בבקשתו של המשיב לעיון חוזר ביום 2.11.2009.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2001 בעליון נפסק כדקלמן:

לעוררים מיוחסות בכתב האישום עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, שוד מזויין, תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות והיזק לרכוש במזיד.
בדונו בבקשת המדינה למעצר עד תום ההליכים, קבע בית המשפט המחוזי כי מצויות ראיות לכאורה לביסוס מעורבותם של העוררים בארוע האלים שביצעה הקבוצה במרכול.
לכן, מקום שעשויה להמצא אפשרות כי השיחרור בערובה ישיג את מטרת המעצר ויענה בדרך הולמת לאנטרס הצבורי גם לגבי נאשם שמסוכנותו הוכחה, יש למצות בדיקתה של אפשרות זו, וכך יש לעשות גם במקרה זה. בנסיבות אלה יש מקום לשקול חלופות מעצר לגבי העוררים ולצורך כך נדרשים תסקירי מעצר אודותם שיוגשו על ידי שירות המבחן.
...
לאור האמור, אני מורה על הגשת תסקירי מעצר בעניינם של העוררים על ידי שירות המבחן.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 1998 בעליון נפסק כדקלמן:

בשל ביצועם בצוותא של ניסיון לשוד מזוין בחבורה בבית-מגורים ברעננה, בלילה שבין 21 ו22- במארס 1998, ושל ניסיון לרצח וניסיון לשוד מזוין בחבורה, בשכונת רמת-אביב ג' בתל-אביב, אור ליום 7.4.98, הובאו העוררים לדין על-פי כתבי-אישום נפרדים.
סנגורו של יוסף היפנה אותי להחלטת השופט זמיר בבש"פ 3442/98, לפיה אושרה החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר בתנאים של חלופת מעצר את אייל מלכה, שנימנה עם שותפיהם של העוררים לניסיון השוד ברעננה.
...
חשש זה אכן אינו מבוטל, אלא שהמסקנה הנלמדת ממנו אינה כי יש לשחרר את יוסף ממעצרו לאלתר, כפי שהציע הסניגור, אלא כי יש לבקש מבית המשפט המחוזי לעשות כל מאמץ להחשת הדיון במשפטו הנפרד של צביקה, על-מנת שניתן יהיה לזמנו כעד תביעה במשפטם של מרטין ויוסף במועד קרוב ככל האפשר.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 1998 בעליון נפסק כדקלמן:

בשל ביצועם בצוותא של ניסיון לשוד מזוין בחבורה בבית-מגורים ברעננה, בלילה שבין 21 ו-22 במארס 1998, ושל ניסיון לרצח וניסיון לשוד מזוין בחבורה, בשכונת רמת-אביב ג' בתל-אביב, אור ליום 7.4.98, הובאו העוררים לדין על-פי כתבי-אישום נפרדים.
סנגורו של יוסף היפנה אותי להחלטת השופט זמיר בבש"פ 3442/98, לפיה אושרה החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר בתנאים של חלופת מעצר את אייל מלכה, שנמנה עם שותפיהם של העוררים לניסיון השוד ברעננה.
...
חשש זה אכן אינו מבוטל, אלא שהמסקנה הנלמדת ממנו אינה כי יש לשחרר את יוסף ממעצרו לאלתר, כפי שהציע הסניגור, אלא כי יש לבקש מבית המשפט המחוזי לעשות כל מאמץ להחשת הדיון במשפטו הנפרד של צביקה, על-מנת שניתן יהיה לזמנו כעד תביעה במשפטם של מרטין ויוסף במועד קרוב ככל האפשר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו