מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מעילה בת עוול לא תצמח תועלת

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אכיפת נורמה של דיוק יתר בדווח בשעת מצוקה כבסיס לתביעת רשלנות עלולה להוביל לתוצאות לא רצויות בהן הנזק שיגרם יעלה על התועלת שבדיוק.
עם זאת, בדיעבד אבהיר כי קבלת עמדת הנתבע 1 בקשר להיעדרו של קשר סיבתי, מתבררת כתלויה בעוד עובדות שהתבררו לבית המשפט רק במהלך ניהול התיק, לרבות עמדת ותצהיר הפרקליטות; ולא שוכנעתי כי די היה בדיון סף בהקשר זה. בנסיבות - הנתבע 1 לא עוול בנגישה ולא התרשל אף שדין התביעה נגד הנתבע 1 להדחות בגין הקושי הברור בסוגית הקשר הסיבתי, להשלמת התמונה אתייחס קצרות לקשיים נוספים שעולים בייחוס העילות הנטענות מטעם התובע.
המישטרה והפרקליטות - לא התרשלו המדינה טוענת נגד תביעתו של התובע מולה להחלת דוקטרינת "מעילה בת עוולה לא תיצמח זכות תביעה" [ע"א 11172/05 זיו אלון נ. מ"י (פורסם; 21.10.09)]; היינו שגם אם המדינה או מי מגורמיה התרשלו, הרי שלתובע בעניינינו ממילא אין זכות לתבוע בנזיקין, בהיתחשב ב"עוצמת הפליליות המתבטאת בהילוך אימים, הפרעה לחופש התנועה, ואיומים נגד אזרחים שבאו לקבל את יומם בבית המשפט" וב"קשר הסיבתי בין ארוע זה לבין הכללת הארוע בכתב האישום שהוגש נגדו" [ס' 22-23 לכתב ההגנה מטעם הנתבעים 2 ו-3].
...
נתתי דעתי לשאלת ההוצאות, ובסופו של דבר – לא מצאתי לחייב בענייננו מי מהצדדים בהוצאות; גם לא – לטובת קופת אוצר המדינה.
סוף דבר תביעת התובע - נדחית בזאת.
התביעה שכנגד שהוגשה מטעם הנתבע 1 - נדחית בזאת.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון] בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 4312/08 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המערערת: שפאר, סיטון, הניג ושות' נ ג ד המשיב: צבי ליפשיץ ערעור על החלטתו של בית משפט השלום בירושלים (השופטת מ' אביב), מיום 15.4.2008, שלא לפסול עצמו מלדון בת.א. 9562/07 בשם המערערת: עו"ד חגי סיטון; עו"ד דורית פילו ][]פסק-דין
אם המשיב לא העלה טענה זו, לא תיצמח לו תועלת מכך שבדיון הוזכר עניין זה. עוד ציין בית המשפט כי הערתו בקשר להתיישנות נאמרה ביחד עם הערות נוספות על קשיים ומחלוקות, במסגרת ניסיונותיו "לעשות סדר" כפי שנקבע בתקנה 143(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, ולבדוק על איזו תקופה ועבור אילו שירותים חלה התביעה.
אמירות אלה, כך נטען, מטילות דופי בהתנהלות באת-כוח המערערת על לא עוול בכפה.
...
בנסיבות העניין לא שוכנעתי כי השופטת אביב גיבשה עמדה מוגמרת כנגד המערערת או באת-כוחה.
לא שוכנעתי, כי בנסיבות העניין מגיעות הערות השופטת והתבטאויותיה לעוצמה הנדרשת כדי להעיד על כך שבית המשפט גיבש עמדה סופית ונחרצת בתביעה וכי דעתו "ננעלה" בפני טענות המערערת; קל וחומר נוכח העובדה שמדובר בשלב התחלתי של ניהול התיק במסגרת הליך קדם משפט.
אשר על כן, הערעור נדחה.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען, כי בית משפט קמא פרש באופן שגוי את הכלל "מעילה בת עוולה לא תיצמח זכות תביעה" - במשך שנה וחצי סבלה המבקשת ממטרד רעש.
ב) למעשה, ניתנת רשות ערעור שכזו "במשורה שבמשורה". למשל במקרים של עוול זועק או של שאלה משפטית בדרגת חשיבות גבוהה ביותר וראה לעניין זה גם רע"א 4570/16 "אורון אסולין" תיירות, נופש, אירועים נ' דפנה בן חיים (ניתן ביום 5/9/16 - סעיף 6).
ג) על מנת לאפשר הליך מהיר, יעיל וזול קבע המחוקק בסעיף 62 (ב) לחוק בתי המשפט, כי בית משפט לתביעות קטנות לא יהיה קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר, ויפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
...
לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ונספחיה הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתגובה וזאת מהנימוקים כדלקמן: א) הלכה היא כי "ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפיה אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים
לסיכום: א) לאור האמור לעיל בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

הנאשם החל הליך טפולי אך גם גורמי הטיפול ספקנים לגבי התועלת שתיצמח ממנו.
על חשיבות הערך המוגן ניתן ללמוד אף מהעונש המירבי של שש שנות מאסר, אשר קבע המחוקק לצדה של עבירה זו. יפים לעניין זה דברי כב' השופטת א' פרוקצ'יה בע"פ 6758/07 פלוני נ' מדינת ישראל (11.10.07): "מעשי אלימות בתוך המשפחה נתפסים כבעלי חומרה מיוחדת במערכת האיסורים הפליליים העוסקים בעבירות אלימות. הציפייה האנושית הטבעית הנה כי בתוך מישפחה ישררו יחסי אהבה, הרמוניה וכבוד הדדי. הפרתה של ציפייה זו הופכת את השמוש באלימות במשפחה לתופעה העומדת בנגוד עמוק לחוש הצדק האנושי. יתר על כן, במסגרת המשפחה, מופעלת האלימות על פי רוב בידי החזק כלפי החלש. פערי הכוחות הם גדולים כשמדובר באלימות כלפי קטינים או כלפי בת זוג... גורמים אלה ואחרים בשילובם, משווים מימד מחמיר לעבירות אלימות במשפחה. נפיצותן של עבירות אלה, והצורך להגן על קרבנות האלימות שהם על פי רוב חסרי ישע, תורמים אף הם להחמרה הנדרשת בענישה בעבירות אלה". דברים דומים נקבעו על-ידי כב' השופט י' עמית בע"פ 669/12 עמיאל נ' מדינת ישראל (19.4.12): "קשה להלום כי בישראל של המאה העשרים ואחת, עדיין רווחת התופעה של אלימות במשפחה, ובמיוחד אלימות נגד בת זוג, משל הייתה רכושו וקניינו של הבעל. כל זאת, תוך ניצול פערי כוחות פיזיים, לעתים תוך ניצול תלות כלכלית ורגשית של בת הזוג, ותוך ניצול העובדה שהדברים מתרחשים בין כתלי הבית כשהם סמויים מן העין.  התופעה מעוררת שאט נפש וסלידה, והענישה בעבירות אלה צריכה לשקף את המימד המחמיר של עבירות אלימות במשפחה, תוך הכרה בעוול ובנזק הנפשי או הפיזי שניגרם לבת הזוג ובפגיעה בכבודה" בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים במנעד רחב כמפורט להלן: בע"פ (מח' מרכז – לוד) 249/12 נועם נ' מדינת ישראל (9.12.12) נדחה עירעורו של נאשם אשר הורשע בתקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים והיזק לרכוש במזיד, ונדון ל- 8 חודשי מאסר.
...
עם זאת סבורני כי על אף החשיבות הרבה להמשך ההליך הטיפולי בו החל הנאשם, לא ראוי להסתפק בצו מבחן בלבד באיזון בין השיקולים השונים, ויש להוסיף לכך עונש קונקרטי משמעותי של עבודות שירות.
עונש מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח יגדע את ההליך הטיפולי שבו החל הנאשם, לא יאפשר את המשך השתתפותו של הנאשם במסגרת "המרכז למניעת אלימות". בהעדר הליך טיפולי גובר בחשש מהתנהגות אלימה של הנאשם בעתיד כלפי המתלוננת ובסופו של דבר האינטרס החברתי ימצא נפגע.
הפיצוי הכספי בשל מעשיו של הנאשם נגרמו למתלוננות חבלות של ממש ועל כן ראוי לפצותה בגין כך. סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הצדדים ערים לתועלת אשר תיצמח לכולם ככל שייושבו המחלוקות ביניהם, ועל כן הסכימו להעמיד את המשך בירור התביעה לטובת הליכי גישור, במהלכם, תקוותם כי יסדירו את רישום הזכויות בנכס ואת חלוקת החזקות בו. עניינו של נתבע 1 מיוחד.
לחלופין, טען הנתבע 1 כי להבטחת הלוואה, בסך של 10,000 ₪, שנטל מבנק לאומי בשנת 1998, משכן רק מחצית מזכויות החכירה שבבעלותו בנכס, המהוות יחידה אחת, בת 4 חדרים, בשטח של 80 מ"ר, מתוך שתי יחידות בהן החזיק.
הנתבע 1, אשר סולק מזכויותיו בנכס, ואף ניתנו כלפיו צוי פינוי, חש כי נעשה לו עוול, והנו חוזר ןמבקש תקונו בהליך זה. יש להצטער כמובן על תחושתו זו, וניתן לכבד רגשותיו של מי אשר ביתו ניטל ממנו בשל הסתבכויות כלכליות, אך אין בכך משום הגנה בהליך זה, ועל כן אף אין מקום לאפשר הוכחתה והבאת ראיות לצורך כך. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי זכויות התובע 1 אינן עומדות לדיון בהליך זה, וכי הנתבע 1 מנוע מלהעלות טענותיו כנגד המכר בהליך זה. הנתבע אינו רשאי לטעון בהליך זה כי הנו מחזיק בבניין ובנכס מכוח זכויות הקשורות לחכירה המקורית של המיגרש.
...
ועל כן נשמע טיעון לעניין זה מפי ב"כ התובעים, ולאחר שהתקבלה תגובת הנתבע 1 בכתב, ניתנת החלטתי זו. הנתבע 1 היה בעלים של 1/4 מזכויות החכירה בנכס מכוח חוזה החכירה, והחזיק באופן בלעדי בשתי יחידות דיור בקומה הראשונה שבנכס, אחת קדמית בה ניהל מספרה ואחת עורפית ששימשה למגוריו.
הנתבע 1, אשר סולק מזכויותיו בנכס, ואף ניתנו כלפיו צווי פינוי, חש כי נעשה לו עוול, והינו חוזר ןמבקש תיקונו בהליך זה. יש להצטער כמובן על תחושתו זו, וניתן לכבד רגשותיו של מי אשר ביתו ניטל ממנו בשל הסתבכויות כלכליות, אך אין בכך משום הגנה בהליך זה, ועל כן אף אין מקום לאפשר הוכחתה והבאת ראיות לצורך כך. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי זכויות התובע 1 אינן עומדות לדיון בהליך זה, וכי הנתבע 1 מנוע מלהעלות טענותיו כנגד המכר בהליך זה. הנתבע אינו רשאי לטעון בהליך זה כי הינו מחזיק בבניין ובנכס מכוח זכויות הקשורות לחכירה המקורית של המגרש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו