מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מעורבות סיוע או קשירת קשר לרצח

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

שלאבנה נחקר שוב תחת אזהרה בחשד למעורבותו ברצח המנוח, החזקת נשק וקשירת קשר לפשע.
טוענת ההגנה כי היסוד העובדתי של העבירה לא הוכח, שכן לא הוכח מעל לכל ספק סביר כי הנאשם ירה במנוח, ולכן לזכותו מעבירת הרצח, ולחלופין להרשיעו בעבירות כגון קשירת קשר לבצוע רצח או סיוע לרצח, העבירה בה הורשע שלאבנה.
...
המסקנה היא, כי יש להרשיע את הנאשם, בנוסף על עבירת הרצח, גם בעבירות הנלוות המיוחסות לו. האישום השני: באישום השני מיוחסות לנאשם עבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט, בכך שבמהלך שיחה עם מרואן אבו סיאם, שבה הודיע לו מרואן, כי זומן למשטרה, הנחה אותו הנאשם מה לומר בחקירתו, וכיצד לפעול בכדי שהמשטרה לא תעלה על עקבותיו.
סוף דבר, אני מציעה לחבריי, להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
מתוך כך שאנו נעתרים לבקשת הסניגוריה, אנו קובעים התיק לחקירת המומחים ליום 12/6/14, שעה 12:00.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט סבר כי הליך ההסגרה אינו המסגרת המתאימה לדיון בטענות אלה ודי בתצהירו של מנור יחד עם שיחת הטלפון מיום 7.9.2003, כדי לספק את האחיזה הראייתית לאישום הנדרשת לצורך הסגרתו של יצחק אברג'יל בפרשה זו. בית המשפט הבהיר כי אינו נידרש לסווג בשלב זה את טיב היתנהגותו הלכאורית של יצחק אברג'יל במתן האישור לבצוע הרצח – האם מדובר בשותפות למעשה הרצח, האם היתנהגותו הופכת אותו לצד לקשירת קשר לבצוע הרצח, או שמא מדובר בשידול או סיוע.
כן נדחו הטענות בדבר המשמעות שיש לייחס לכך שלא הוגשו כתבי אישום נגד יצחק אברג'יל בפרשות הסמים עליהן מספר מנור בעדותו ונגד מעורבים נוספים (רונן סוויסה ואשר מלכה) אשר לכאורה היו שותפים לקשירת הקשר לבצוע הרצח.
...
לבסוף, מצאנו לדחות את ערעורו של היועץ המשפטי לממשלה ככל שהדבר נוגע לסוגיות הבאות: מועד התגבשותה של דרישת הפליליות הכפולה.
כפי שהדגיש בית המשפט קמא בפסקה 240 לפסק-דינו, מצאנו לנכון אף אנו להדגיש – ההבחנה בין מעשים שבוצעו לכאורה לפני היום הקובע למעשים שבוצעו לכאורה לאחריו רלוונטית אך לאותן עבירות אשר יוחסו למי מבין המערערים מכוח חוק ה – RICO והיא אינה רלוונטית להסגרתם של המערערים לארצות הברית ושפיטתם שם בקשר עם עבירות שיוחסו להם מכוח חוקים אחרים (כמובן, בכפוף לכך שהונחה תשתית ראייתית מספקת להכרזתם כבני הסגרה אף בגין המעשים המיוחסים להם בקשר עם עבירות אחרונות אלו).
אשר על כן, אנו מורים כי המערערים הינם ברי הסגרה לארצות הברית אך בגין חלקם בפרשיות השונות שיוחסו להם כדלקמן: יצחק אברג'יל – בגין פרשת הלבנת ההון; בגין פרשת סחיטתו של חדד (לפני היום הקובע ולאחריו); בגין פרשת סחיטתו של קיוליאן (לאחר היום הקובע בלבד); בגין פרשת סחיטתם של האחים ועקנין (לפני היום הקובע ולאחריו); בגין פרשת רצח אטיאס (לאחר היום הקובע בלבד); ובגין פרשת הסמים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי לא ניתן לייחס למשיב עבירה של ניסיון רצח או קשירת קשר לרצח שעה שישנו קושי לקשור בין ההצעה לכאורה של המשיב לעד המדינה ולמשיב 1.
עוד לגישת ב"כ המשיב, דרושה בענייננו תוספת ראייתית מסוג סיוע, בשים לב לכך שעד המדינה היה מעורב בארוע, קיבל לידיו כטענתו סכומים מ"הקנס" אותו לכאורה שילם המשיב למשיב 1 (נסיבנוב), וכן הובטחה לו מן המדינה טובת הנאה בדמות מחיקת כל התיקים הפליליים שעומדים כנגדו ותשלום כספי.
...
על רקע השיקולים ומכלול הנסיבות כפי שפורטו לעיל, אני סבור, כי מעצר בית בבית חמתו ברחוב שדרות יעלים 108/23 בבאר-שבע, בפיקוחה וכן בפיקוחם של רעייתו, אמו ואחיו הבכור, לצד איזוק אלקטרוני, מהווה חלופה סבירה, לתת מענה לרמת המסוכנות.
אשר על כן, הנני מורה על שחרורו של המשיב בתנאי הערובה הבאים: המשיב ישהה במעצר בית מלא בבית חמתו, הגב' אברמוב אנג'לה ברחוב שדרות יעלים 108/23 בבאר-שבע, תחת פיקוחה וכן פיקוחם של אמו, רעייתו, אחיו מקס, כאשר תמיד ישהו במחציתו שני ערבים לסירוגין.
<#8#> החלטה מורה על עיכוב החלטתי ל-48 שעות.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

שלאבנה נחקר שוב תחת אזהרה בחשד למעורבותו ברצח המנוח, החזקת נשק וקשירת קשר לפשע.
טוענת ההגנה כי היסוד העובדתי של העבירה לא הוכח, שכן לא הוכח מעל לכל ספק סביר כי הנאשם ירה במנוח, ולכן לזכותו מעבירת הרצח, ולחלופין להרשיעו בעבירות כגון קשירת קשר לבצוע רצח או סיוע לרצח, העבירה בה הורשע שלאבנה.
...
המסקנה היא, כי יש להרשיע את הנאשם, בנוסף על עבירת הרצח, גם בעבירות הנלוות המיוחסות לו. האישום השני: באישום השני מיוחסות לנאשם עבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט, בכך שבמהלך שיחה עם מרואן אבו סיאם, שבה הודיע לו מרואן, כי זומן למשטרה, הנחה אותו הנאשם מה לומר בחקירתו, וכיצד לפעול בכדי שהמשטרה לא תעלה על עקבותיו.
סוף דבר, אני מציעה לחבריי, להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
מתוך כך שאנו נעתרים לבקשת הסניגוריה, אנו קובעים התיק לחקירת המומחים ליום 12/6/14, שעה 12:00.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בגין מעשים אלה יוחסו לעורר עבירות של ניסיון רצח לפי סעיף 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין) וקשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין.
בית המשפט המחוזי קבע כי יתכן שתפקידו של העורר היה להתריע בפני אונור על נוכחותם של שוטרים או לסייע לו במקרה הצורך, הגם שהדבר לא עולה במפורש מהתעוד החזותי.
באת-כוח המדינה מציינת כי האקדח שבו בוצע הירי על-פי הנטען הוא כלי נשק מאולתר דו-קני בעל מראה מיוחד, שנתפס ברשות אונור בארוע ירי אחר שבו היה מעורב למחרת היום.
...
איני מקבלת את טענתו של בא-כוח העורר לפיה היעדרם של ממצאים פורנזיים בזירת הירי מלמד כי מדובר בירי של כדורי סרק בלבד, באופן המחליש את עוצמת הראיות הלכאוריות.
איני מקבלת את טענתו של בא-כוחו של העורר באשר למשקל שיש לייחס לאמור בהחלטתו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו במ"י 37834-08-21 מיום 22.8.2021 (השופט א' האוזרמן) בעניין הארכת מעצרו של אונור במעצר ימים, לפיה "אין מחלוקת כי השימוש נעשה באמצעות ירי כדורי סרק". כבית המשפט המחוזי, אף אני סבורה כי ככלל, ההחלטות בהליך מעצר ימים אינן מהוות מעשה בית דין או ממצא חלוט, שכן במועד קבלתן תמונת הראיות טרם הושלמה.
סוף דבר: הערר נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו