מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מכשיר טלפון חדל לפעול בתוך שלושה חודשים

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

לאחר כשמונה חודשים חדל המכשיר לפעול.
הנתבעת גורסת כי משפנה התובע נענה בצורה עניינית וזאת בתוך שלושה ימים בלבד, כך שלא היתה כל היתעלמות מפניותיו.
מן הכלל אל הפרט: התובע טוען להטעיה על ידי המוכר בחנותה של הנתבעת, שהתאים לתובע מכשיר טלפון אשר איננו תואם את צרכיו כפי שפורטו, וכן להפרת הסכם האחריות שנרכש במקביל לרכישת המכשיר – היות וזה לא תוקן כאשר חדל כליל מלפעול.
...
סעדים על כן, דין התביעה להידחות.
התובע ישלם לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

למשמע הצעקות, ניגש האח לחדר הרופא, והמערער וחברו אשר המתינו מחוץ לחדר הגיעו אף הם. בהמשך לכך, אחיו של המערער דחף את ידו של הרופא האוחזת במכשיר הטלפון הנייד, והחל יחד עם חברו של המערער לקלל את הרופא תוך היתייחסות למוצאו הערבי.
בית המשפט המחוזי הוסיף וציין כי הגם שהעבירות בוצעו בהעדר תיכנון מקדים, למערער היתה שליטה על אופן התפתחות הארוע וכי הלה לא חדל ממעשיו חרף ניסיונותיו של אביו להרגיע את הרוחות.
לצד זאת, הביא בית המשפט המחוזי במניין שיקוליו לגזירת העונש בתוך מיתחם הענישה אף את גילו הצעיר של המערער; את העדרן של הרשעות בפלילים לחובתו; את העובדה כי הלה הביע חרטה על מעשיו, ואף הודה במיוחס לו – הודאה אשר חסכה ניהול הליך משפטי ממושך ואת העדת המתלוננים.
בשים לב לכל אלה, השית בית המשפט המחוזי על המערער 10 חודשי מאסר בפועל, בנכוי ימי מעצרו, וכן 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, לבל יעבור עבירה מסוג פשע.
עוד טוען המערער כי ארוע התקיפה לא היה מתוכנן, אלא התפתח רק על רקע סערת הרוחות בה היו מצויים הנאשמים, ואף לא ביוזמתו של המערער, אשר פעל בעיקר מתוך תחושת נאמנות לבני משפחתו.
...
כמו כן, ונוכח הנזקים הקשים שנגרמו לרופא ולאור הפגיעה באח, אני סבורה כי יש להשית על המערער תשלום פיצוי לטובת הרופא בסך של 10,000 ש"ח ולטובת האח בסך של 2,000 ש"ח. נוכח המסקנה האמורה, ממילא מתייתר הצורך לדון בערעורו של המערער ביחס לחומרת עונש המאסר בפועל אשר הושת עליו בגזר הדין, והוא נדחה בזאת.
סוף דבר: לנוכח כל האמור, אציע לחבריי לדחות את ערעורו של המערער, לקבל את ערעור המדינה כמפורט לעיל בפסקה 15, ולהותיר על כנם את יתר רכיבי גזר הדין.
יודגש כי החמרת העונש המתונה שאנו קובעים במקרה זה אינה מבטאת את מתחם הענישה הראוי במקרים כגון אלה, זאת על פי הכלל כי אין ערכאת הערעור נוהגת למצות את הדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הנאשם עצר את הרכב סמוך לתחנת האוטובוס, פתח את החלון, הוציא את מכשיר הטלפון הנייד שברשותו והחל לצלם את המתלונן וחברותיו באומרו "אחושרמוטה, שרמוטה, אחותך יושבת לי על הזין וגונחת... אתה רוצה לעשות לי משהו?". המתלונן וחברותיו היתעלמו מדברי הנאשם והתנהגותו, אך הנאשם יצא מהרכב, התקרב לעבר המתלונן, סטר לו ואמר לו "אתה רוצה לעשות לי משהו? תעשה לי משהו, תעשה לי משהו". המתלונן ביקש מהנאשם שיחדל ממעשיו, אך זה הגיב במכה לפניו של המתלונן עד כי משקפיו נפלו ארצה.
המתלונן נימלט עד הגיעו למיתחם קניות סמוך, שם הבחין ברכב מונע ובתוכו שלושה אנשים (להלן – הרכב האחר).
הנסיבות שהביאו את הנאשם לבצוע העבירה – כפי שכבר צוין לעיל, הנאשם פעל ללא כל סיבה נראית לעין זולת רוע צרוף.
הנאשם לא חדל אף כאשר המתלונן נס על נפשו ובקש למצוא מקלט ברכב זר, דלק אחריו ברכבו (כאשר הוא אינו מורשה לנהיגה) והיכה בסכין על חלון הרכב בו מצא המתלונן מקלט.
אשר על כן, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 12 חודשים, בנכוי ימי מעצרו מיום 15.11.19 מאסר על תנאי למשך 4 חודשים כאשר התנאי הוא שלא יעבור בתוך שנתיים כל עבירת אלימות כלפי גופו של אדם, לרבות איומים באלימות כאמור, או נהיגה ללא רישיון נהיגה.
...
משכך, אין מנוס מגזירת הדין בגדרו של מתחם הענישה והמשמעות היא הטלת עונש מאסר לא קצר.
התוצאה היא, כאמור, שאין מנוס מהטלת עונש מאסר וכאמור יש להצר על תוצאה זו. עם זאת, בשל גילו הצעיר של הנאשם והמשמעות של עונש מאסר על אדם בגיל כה צעיר, ראיתי להקל בדינו וחרף התסקיר השלילי והיעדר הפנמה של חומרת העבירות, אעמיד את עונשו בקרבת הגבול התחתון של מתחם הענישה, אם כי לא בתחתית המתחם ממש.
אשר על כן, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 12 חודשים, בניכוי ימי מעצרו מיום 15.11.19 מאסר על תנאי למשך 4 חודשים כאשר התנאי הוא שלא יעבור בתוך שנתיים כל עבירת אלימות כלפי גופו של אדם, לרבות איומים באלימות כאמור, או נהיגה ללא רישיון נהיגה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשם נטל ממנה את מכשיר הטלפון הנייד.
בתקופה שבה נישא ציין הנאשם, כי החל לצרוך אלכוהול, אף ברמה היומיומית, דבר שלדבריו חדל מעשותו לאחר שסיים את מערכת יחסיו עם המתלוננת.
בתסקיר שהוגש בחודש מרץ 2020 שב שירות המבחן על תמונת העדר שתוף הפעולה של הנאשם עמו ובקש דחיה של שלושה חודשים לצורך מיצוי התהליך האיבחוני והטיפולי.
אם הנאשם לא יבצע את העבודות כראוי, ניתן יהיה להמירן במאסר ממש ללא מעורבות בית המשפט; 6 חודשי מאסר שלא ירוצו, אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת אלימות כלפי בן מישפחה, למעט איומים, בתוך שנתיים מסיום עבודות השרות; 3 חודשי מאסר שלא ירוצו, אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת איומים כלפי בן מישפחה, בתוך שנתיים מסיום עבודות השרות; קנס בסך 500 ₪, או יומיים מאסר תמורתו אם לא ישולם.
...
במכלול הנסיבות יש למקם את הנאשם בתחתית המתחם, ואני סבור כי עונש של עבודות שירות דווקא ייטיב עם הנאשם במובן של הקניית הרגלי עבודה.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 21 ימי לריצוי בעבודות שירות בניכוי ימי מאסר ע"פ חישוב שב"ס שיכריע.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

במסגרת הצוו הוטל על היחיד תשלום מדורג: 150 ₪ למשך שלושת החודשים הראשונים ו- 450 ₪ בחודשים הבאים.
על פי מימצאי הנאמנת החובות נוצרו בחוסר תום לב, כשהיחיד נטל אשראי צרכני גבוה מאד, גם כשכבר היה נתון בחובות, וזאת לצורך רכישת מכשירי טלפון סלולריים שניתנו במתנה לאימו ולצורך מימון חתונתו, הכל בשעה שידע שלא יהיה בידו להשיב את הכספים שניטלו כהלוואות.
בדו"ח מימצאי הבדיקה המליצה הנאמנת על תכנית לשקום כלכלי הכוללת תשלום חודשי בסך 1,000 ₪ לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, ואילו הממונה על חידלות פרעון המליץ כי הדיון שנקבע ליום 14.9.22 יוקדש לשאלת גורל ההליך.
נכסים הנכללים בקופת הנשייה ואופן ממושם – כספים לא מוגנים הצבורים לזכות היחיד בקופות גמל, שהם נזילים או שיהפכו להיות נזילים בתוך תקופת התשלומים, ימומשו לקופת הנשייה במועד נזילותם.
הפרת תנאי תכנית הפרעון – במידה והיחיד יפר את הוראות הצוו לשקום כלכלי, יהיה חשוף לסנקציות על פי הוראות החוק כדלקמן: הארכת תקופת התשלומים – בהתאם להמלצת הממונה והנאמן, ניתן יהיה להאריך את תקופת התשלומים בכל אחד מן המקרים הבאים: היחיד לא קיים תנאי מתנאי הצוו לשקום כלכלי, ובכלל זה אם אינו עומד בחובת התשלומים הקבועה בצו; היחיד נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים; היחיד לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה; היחיד הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חידלות הפרעון; ליחיד חוב אשר נוצר באחת מן הנסיבות הבאות – מהתחייבות או מהתקשרות בעיסקה בהקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו; נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב; מקורו בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין; היחיד ביצע פעולה כאמור בסעיפים 219 עד 221 לחוק במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים; ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חידלות הפרעון.
...
כך או כך, היחיד הסכים, במהלך הדיון שהתקיים ביום 14.9.22 לתכנית לשיקום כלכלי הכוללת 70 תשלומים על סך 650 ₪ כל אחד, ואני סבורה כי לצד קיום תכלית השיקום הכלכלי יש בתכנית להביא תועלת לנושים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו