מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מכירת ני"ע ביתרה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיון בדפי החשבון (שמספרו 136129) שצרפה עו"ד כהן לתצהירה מעלה כי ביום 28.03.2003, לאחר זיכויו ב- 831,500 ₪ חוייב החשבון בסך של 814,250 ₪ למטרה שלא הובהרה דיה (הכיתוב ליד הפעולה: "קיזוז פחק עוש") והיתרה בחשבון הסתכמה ב13.70 ₪ בלבד! למחרת, ביום 30.3 זוכה החשבון ב24 זכויים שונים, כולם בגין "מכירת ני"ע" והיתרה בחשבון הגיעה לסך של 642,458 ש"ח. דף החשבון ליום 31.3 לא הוצג ע"י עו"ד כהן אך ככל הנראה בוצעו ביום זה משיכות שונות, או קניית ני"ע, שכן יתרת הפתיחה בדך החשבון הרלבנטי ליום 1.4 הסתכמה ב- 103,721 ₪ בלבד, שלא בהתאמה ליתרת הסגירה ביום 30.3.
...
גם טענות ההתיישנות והשיהוי דינן להידחות: אין מחלוקת כי העברת הכספים האחרונה מאת התובע לידי הנתבע בוצעה בחודש דצמבר 2003, וכי התביעה הוגשה לבית המשפט רק ביום 17.07.2013.
בחקירתו, עת נדרש התובע לתאר את הנזק שנגרם לו עקב אובדן בטוחה זו, בהינתן שהמלון נמכר בסופו של דבר לתובע עצמו במסגרת הסכם עם הכונס התמנה לבקשת בנק אוצר החייל, הסביר: "אם היה לי את מניות שער הוא כבר מזמן היה נגמר ולא הייתי צריך לריב עם רשויות המס, כי הייתי יכול בתור [בעל] מניות שער לפעול בתור בעל המניות מול מיסוי רשויות המס ולגמור איתם את כל מה שלא גמרו לאורך השנים, הייתי מגיש את הדוחות שאני לא יכול להגיש ואני תקוע"(פרוטוקול מיום 03.02.2015 עמוד 45).
התובע רכש בסופו של דבר את המלון, ובנסיבות אלו, גם לו נרשמה משכנתא לזכותו, לא היה בה להועיל לו. בעוד שבכובעו כנושה היה התובע נאבק על מנת שתתקבל תמורה גבוהה ככל האפשר, על מנת שיוותרו כספים לאחר פירעון שתי המשכנתאות שקדמו לו על מנת שישמשו מקור לסילוק המשכנתא שלו, הרי בכובעו כרוכש היה מעוניין לשלם מחיר נמוך ככל האפשר.
יתר חלקי התביעה, לרבות תביעתה של התובעת 2, נדחים בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

פברואר 2000 סיום תקופת מסגרת האשראי, מכירת ניירות ערך והעברת החשבון ליתרה חיובית ("איפוס" החשבון).
...
שעה שבית המשפט נדרש לבחינת הפרת הוראות סעיף 7 לחוק הבנקאות, לא די בבחינת אחד הפרמטרים או נסיבה פרטנית זו או אחרת, אלא שרק משקלן המצטבר של כלל הראיות, הוא אשר יכוון למסקנה המתבקשת בשאלת התקיימה של עילת ההתניה.
בתיק שבפני תוך שנתתי דעתי לכלל טענות הצדדים והראיות , באתי לכלל מסקנה כי התובעים לא הרימו את הנטל להוכיח טענותיהם בדבר התנית שירות בשירות.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הנתבע גורס שמכר את רכבו של אביו המנוח, אותו קיבל בעת חלוקת העזבון, ואת היתרה ממכירת ניירות ערך שבחשבונו.
...
אני קובעת כי רכב "הטויוטה" בבעלות הנתבע, ואין לאזן את שוויו.
התביעה בתיק תלה"מ 37530-01-19 מתקבלת בחלקה, והנני מורה כדלקמן: א.1.
הנתבע ישלם לתובעת דמי שימוש ראויים החל מיום 15.1.19 ועד ליום הפינוי בפועל, ובהתאם למועדים שנקבעו לעיל למכירתו, וזאת בשיעור מחצית מדמי השימוש הראויים שיקבעו ע"י השמאי בחוות דעתו.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2006 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתם, כאשר דרש הבנק לראשונה למכור ניירות ערך הייתה יתרת החובה בחשבון 188,358 ₪, בעוד ששווי תיק ניירות הערך עמד על כ-300,000 ₪, וכשמימש הבנק מיוזמתו את ניירות הערך שהיו בחשבון (בסמוך ל-5.5.96) הייתה יתרת החובה 48,531 ש"ח, ושווי תיק ניירות הערך 232,653 ₪.
...
כך גם לא שוכנעתי שאפשר היה להסיק מעדויותיהם של אנשי הבנק שהמערערים עמדו בנטל לסתור את מערכת ההסכמים שבכתב.
סוף דבר 21.
בהתחשב בסכום ההוצאות שנפסק בבית-משפט קמא, ישאו המערערים בשכ"ט עו"ד של המשיב בסך 10,000 ש"ח + מע"מ. הערובה הבנקאית שהופקדה על-ידי המערערים תשמש לצורך פירעון ההוצאות בערכאה זו. אילן ש' שילה, שופט הנשיא אורי גורן: אני מסכים שיש לדחות את הערעור עקב כשלונם של המערערים להוכיח את תביעתם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בבצוע כל הפעולות הנ"ל ניכנס לקח ליתרות חובה שהיה מכסה אותן, בין היתר, באמצעות לקיחת הלוואות או מכירת ני"ע. אין כל אפשרות לדעת ולהבדיל בין יתרות חובה שנוצרו על ידי פעולות אלה של לקח ליתרות חובה שנוצרו על ידי פעולותיו של רוט, כשהיתרות הנן מעורבבות בעקבות פעולות של שניהם ואי אפשר לדעת מה חלקו של כל אחד ביתרות החובה שהיו בכל עת. מסיבה זו לא ניתן גם לזכות את הבנק בריבית על יתרות חובה שהיו בחשבונות לקח.
...
על יתרות זכות שייווצרו בגין כל פעולה כאמור, במסגרת השחזור, יזכה הבנק את לקח בריבית הגבוהה מבין שני סוגי החישובים שעשה בהיר בחוות דעתו, שאני מקבלה.
לגבי העברות, אמר רוט: "העברות יכולתי לעשות רק במט"ח אולם בשלב מסוים, הלקוחות שזוכו בכספים שאלו מדוע סכומים מופיעים אצלהם במט"ח אני חששתי מהשאלות ולכן החלטתי לאותם לקוחות להעביר את הכספים בשקלים וזאת באמצעות משיכת מזומנים מחשבונו של לקח" (שם, גליון 4, שו' 90-87).
כמו כן, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, ללקח, שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 500,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו