מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מיסוי מנהל במצב פשט רגל

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 1073/20 לפני: כבוד המשנה לנשיאה ע' פוגלמן כבוד השופט נ' סולברג כבוד השופט י' כשר המערער: מנהל מסוי מקרקעין תל אביב נ ג ד המשיבים: 1. שינל שטיין 2. מרינה שטיין ערעור על פסק הדין של ועדת הערר לפי חוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט ה' קירש וחבריי הועדה מ' לזר ו-צ' פרידמן) בו"ע 52894-03-17 מיום 19.11.2019; בקשה להוספת ראיות
השאלה הייתה עד כמה נסיבות צבירת החובות אמורות למנוע את קיום הליך פשיטת הרגל, על יתרונותיו ותכליותיו.
בפסק הדין של ועדת הערר בעיניין בדרוק אכן נקבע, בלקוניות, כי: "הבחינה האובייקטיבי[ת] של דירת מגורים לצורך החוק הנ"ל נעשית לפי הגדרת דירת מגורים שבסעיף 1 לחוק הנ"ל, ללא היתייחסות לתוכנית בנין ערים. המצב האובייקטיבי בעת המכירה הוא הקובע לעניין זה". ברם, האמור נקבע ללא כל הנמקה, מלבד הפניה לפסק הדין בע"א 137/87 גולן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין המרכז, פ"ד מד(3) 348, 352 (21.8.1990) (להלן: עניין גולן).
...
כללו של דבר: מקובלת עלי מסקנתו של חברִי, הן במישור העקרוני, שלפיו ככלל, על 'דירת מגורים', כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, להיות דירה שייעודה התכנוני הוא למגורים; הן לגבי התוצאה בעניינם הפרטני של המשיבים, שלגביהם אף אני סבור כי לא יהיה זה נכון לחייבם בתשלום מס שבח מקרקעין, חרף השימוש הבלתי-חוקי בנכס, וזאת בפרט לנוכח טענת ההסתמכות העומדת לימינם.
מפאת הקביעה העקרונית מזה, והתוצאה הפרטנית מזה – אף אני סבור שאין הצדקה לחייב בהוצאות משפט.
אף מבלי לטעת מסמרות בכל אחת מהנסיבות שמנה חברי השופט כשר ככאלו שמצדיקות (בהצטברותן) את התוצאה במקרה דנן, אני סבור כי הסתמכות המשיבים, אשר מתוארת בחוות דעתו של חברי השופט נ' סולברג, בצירוף התקופה הממושכת שמשמשת הדירה למגורים (כ-70 שנים) מצדיקות את מסקנתנו במקרה הפרטני.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 59939-07-13 פוזניאק נ' כונס נכסים רישמי תל אביב ואח' לפני כבוד השופט אבי סתיו בעיניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 ובעניין: הנאמנת: אורית ריי לוין (הנאמנת) המשיבים: 1.כונס נכסים רישמי תל אביב 2.איסר פוזניאק (החייב) 3. נירטל שירותי הדפסה בע"מ 4. רפרנט השקעות בע"מ החלטה
לפיכך, בשלב בו טרם אושר ההסכם מחזיק הקונה ב"זכות תביעה מושגית", אך לא ב"כח תביעה קונקריטי" (ע"א 573/12 הבנק הבנלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' גולדסיל בע"מ (29.8.2012); וראו גם, ע"א 9559/11 מנהל מסוי מקרקעין נ' שעלים ניהול נכסים, פסקה 20 לפסק דינו של השופט זילברטל (30.9.2013)).
במצב דברים רגיל, התכלית העיקרית שבוחן בית המשפט היא האם ההליך נעשה באופן שהביא להשאת התמורה, ולצד זאת נשקלים שקולי הגינות כלפי המציעים ויתר המעורבים.
...
בנסיבות העניין, סבורני כי אין לחסום את דרכו של החייב מלנסות להוכיח כי עומדת לו עילה נגד ההסכם במישור החוזי, ככל שהוא מעוניין בכך.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר לדווח העסקה עצמה (להבדיל מן הנאמנות) לרשות מסוי מקרקעין, הרי שביום 20.1.2017 הודיע אגף מס הכנסה לבית-המשפט, במסגרת בקשה מס' 24 בתיק פשיטת-הרגל, כי "לאחר בירור שנעשה לעניין דיווח העסקה לרשויות המס, הן במערכת המיחשוב והן עם הגורמים הרלבאנטיים במשרד מסמ"ק תל אביב, נמצא כי עסקה זו כלל לא דווחה" (נספח 26 לבקשה).
כפי שכתב חברנו, השופט עופר גרוסקופף, בכושרו כאיש אקדמיה, קיימים "מצבים בהם יש מקום לבטל העברות שנעשו על מנת להערים על נושים גם מחוץ להליכי פשיטת רגל או פירוק" – וזאת באמצעות "שימוש בסעיף 30 לחוק החוזים או בעקרון תום הלב" (ראו: עופר גרוסקופף "חוזה פסול" חוזים כרך ג' (דניאל פרידמן ונילי כהן) 545 (2003)).
ברם, כאמור, אינני מכריעה בטענה זו במסגרת דנן, החורגת מענייננו ומן הראיות שהובאו בפניי, ועל כל פנים הגעתי לתוצאה דומה אף מבלי להכריע בה. (בעיניין זה יצוין עוד כי עו"ד כהן ומאי טענו בסיכומיהם, בצדק מסוים, כי הם מתנגדים לכל הרחבת חזית של המנהלים המיוחדים, לרבות שימוש בחומר מבקשות שאינן קשורות לבקשה שבפניי ושהם אינם צד להן ושלא הוצג בפניהם (ובפרט חומר מבקשה מס' 51 בתיק פשיטת-הרגל), כמו גם לציטוטים של עדים בהליכים אחרים, שלא ניתנה להם ההזדמנות לחקור אותם).
...
סוף דבר - בטלות ההסכם ותוצאת הבטלות מכלל האמור לעיל, ברור כי עסקת הקיזוז כולה - וההסכם במרכזה - היא עסקה פסולה וכי מדובר בהסכם בלתי-חוקי שאף נוגד את תקנת הציבור.
בנסיבות אלה, אני מורה על ביטולו של ההסכם.
אשר-על-כן, אני מתירה לבני-הזוג אזוגי להגיש תביעת-חוב למנהלים המיוחדים, וזאת בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק-דין זה. כפועל יוצא מן האמור, אני מורה על מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובתו של עו"ד כהן על הנכס והמנהלים המיוחדים יגישו פסיקתא לחתימתי בעניין זה. אשר לשעבוד לטובת בנק מרכנתיל והערת האזהרה לטובת חברת איתמר שנרשמו על הנכס, הרי שהמנהלים המיוחדים יבדקו אם ניתן להסירם בתיאום עם בנק מרכנתיל וחברת איתמר, וככל שיהיה צורך בכך יגישו בקשה מתאימה לבית-המשפט.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בטיעון בעל-פה בבית המשפט צמצם ב"כ אלישיוב את פרק הזמן הדרוש למרשיו כדי ליזום מכירת הדירות בעצמם ל-45 יום ואף טען כי מבחינת המיסוי ומבחינת אפשרויות המכירה, המכירה על-ידי אלישיוב, תעלה תמורה של לפחות 3-4 מליון ₪ נוספים.
המהלכים לקראת המכירה נמשכים מזה מספר חודשים והאחים אלישיוב לא עשו צעד אופרטיבי בעניין זה. המנהל המיוחד טען, כי על-פי הנתונים שבידו אלישיוב הם במצב של פשיטת רגל הלכה למעשה ועל-כן לא יוכלו לבצע עסקה כזאת ואם יבצעו אותה, יעוטו נושים אחרים על-מנת לתפוס את התמורה.
...
לאור האמור, אני נעתר לבקשה, מאשר את ההסכם למכירת הזכויות לחברת מוריס אגבבה קבלן בניין בע"מ על-פי ההסכם נספח א' לבקשה ומורה לכונס הנכסים לחתום על הסכם המכר.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי ב תל אביב - יפו וע 1443-12-09 עמנואל סטפן כהנא מנהל מיסוי מקרקעין, אזור המרכז פסק דין
בחקירה על תצהירו עמד עורר 1 על מצב הבריאות הקשה של עוררים 1 ו-2: ,,אני גר בשכירות יותר מ-20 שנה בגלל שאישתי בכיסא גלגלים וזקוקה לדיאליזה וראיתי שהמצב של הבניין גרוע והמעלית לא כל כך פועלת ולא ניתן לסמוך עליה[.
] עשיתי עיסקה עם הקבלן שבסוף פשט רגל.
...
]'' (שם, עמ' 124–125) אשרֿֿעלֿֿכן לא מצאנו בנסיבות המקרה הצדקה להתעלמות המשיב מהחשבונית שהגישו העוררים ולהעדפת הערכה של שווי המקרקעין על פניה.
אנו מורים איפוא על עריכת החישוב על יסוד הנתונים הכלולים בחשבונית המס.
התוצאה היא שהערר מתקבל במובן זה שהמשיב יערוך את חישוב המס החָל על עוררים 1–4 עלֿֿפי הנתונים שפורטו בחשבונית המס נספח יג לכתב הערר.
בנסיבות העניין לא מצאנו לנכון לפסוק הוצאות לטובת העוררים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו