מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מימוש זכויות יורשים במקרקעין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעומת זאת, בע"א 123/80 אוירבוך ואח' נ' ברוברניק, פ"ד לו(3) 431 נקבע כי במקרה שבו בני זוג היו בעלי זכויות בדירה, ובעקבות פטירתו של אחד מהם התבקש בית המשפט להורות על מכירת הדירה בהליך של פירוק שתוף לפי סעיף 40(א) לחוק המקרקעין לצורך מימוש זכויות היורשים, יש להכיר במעמדו של בן הזוג שהוא בעל חלק מהזכויות בדירה כדייר מוגן.
...
כמו כן לפי סע' 101 לחוק המקרקעין שאליו הפנה ב"כ הנתבעת ופרשנותו בעניין רייזמן הנ"ל, אני קובע כי יש לתת לנתבעת זכות קדימה ברכישת הדירה.
לפיכך אני מורה למומחה מטעם בית המשפט להכין חוות דעת עדכנית לגבי שווי הדירה כתפוסה במובן זה שהנתבעת מתגוררת בה אך לא כדיירת מוגנת, תוך התייחסות גם לערכה של הדירה כפנויה.
מכאן שהתביעה לפירוק השיתוף מתקבלת בהתאם למפורט לעיל, והנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ וסך של 2,500 ₪ בגין הוצאות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתשובתם טענו המבקשים כי אין מדובר ב"החייאה של ממש" אלא החייאת החברה נידרשת אך לצורך השלמת הרישום בלישכת רישום המקרקעין ומימוש זכויותיה של המבקשת 1 ביחס למקרקעין, מכוח הירושה ולפיכך, הרי שמדובר בעיניין פורמלי.
...
סוף דבר בכפוף להחלטתי דלעיל, על המבקשים לשאת בתשלום האגרות מיום פטירת המנוח בשנת 1995.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ביחס לחלק המקרקעין שנרכש ע"י הסב: כפי שכבר צוין לעיל, עו"ד מושונוב פנה לנתבעת עוד בשנת 1987 לשם מימוש זכויותיהם של התובע ואביו במקרקעין, ונענה על ידי הנתבעת בחיוב, בכפוף להצגת צו ירושה לגביו יורשי הסב ופרעון הוצאות מסוימות.
...
יתירה מזאת: טענות התובע לבעלות חלקית נוספת בחלקי המקרקעין הרשומים עדיין על שמה של הנתבעת נדחו, בין היתר, משום שמצאתי כי לא מדובר בסעד הצהרתי הניתן לאכיפה באמצעות יישום דוקטרינת "הביצוע בקירוב". לפיכך, הנני דוחה טענות הנתבעת בעניין זה. סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי.
בנוסף, וכפועל יוצא מכך, אביו של התובע "בא בנעלי" הסב מכוחו של צו קיום הצוואה (נספח ב' לכתב התביעה) שניתן לגבי עזבון הסב, ואילו התובע, אשר ירש את אביו, זכאי מכוח צוואת האב (נספח א' לכתב התביעה), להירשם כבעלים של החלקה החלופית (דהיינו – כבעלים של חלקה 331 בגוש 3740) בכפוף לפרעון ההוצאות המפורטות לעיל בסעיפים 142 עד 143 ובסעיפים 152 עד 153 לעיל בפסק דין זה. כל יתר הסעדים המפורטים בכתב התביעה - נדחים בזאת.
בנסיבות העניין, בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי ובעובדה כי רק חלק מהתביעה התקבל – הנני מחייב בזאת הנתבעת לשלם לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסכום כולל של 50,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בין היתר טוענים המבקשים בעיניין זה, כי לא הוצגה כל ראייה לבקשתו הנטענת של עו"ד חסון להפסקת הליך ייחוד הדירות על אף שמדובר בשינוי מהותי בהסכמתם החוזית של הצדדים, והיא נסתרת מעדות עו"ד פרידמן לפיה בעלות המבקשים ב-80% מהזכויות במקרקעין איננה מאפשרת לאריה למנוע מימוש הליכי בנייה.
בעיניין זה אף מצאתי כאמינות את עדויותיהם של עו"ד פרידמן ויוסף ביחס לפגישת 2016, לפיהן רכישת זכויות היורשים במקרקעין במושאע עלתה בפגישה זו (ולא, כפי שפורט בהרחבה לעיל, במסגרת הוראות ההסכמים) וכי היות שמדובר היה בעיסקה שונה מזו עליה הסכימו הצדדים בהסכם המתוה, היה זה הגורם אשר הוביל לקיומם של דין ודברים בסוגיית הצד שיישא במס הכרוך בעיסקה כאמור (עמ' 22 ש' 24-29 לעדות עו"ד פרידמן; עמ' 31 ש' 3-6 לעדות יוסף).
...
הגם שדי במסקנה זו על מנת להכריע בסוגיה שלפני, אתייחס בתמצית גם למכתב הביטול ששלחו המבקשים.
סיכומם של דברים, משבחנתי את אומד דעתם המשותף של הצדדים בדבר מהות העסקה שנכרתה ביניהם, כעולה מלשונם של ההסכמים ואף מן הנסיבות החיצוניות להם, הגעתי לכלל מסקנה כי כוונתם הייתה להתקשרות בעסקה למכירת דירות שלמות, דהיינו לאחר ייחודן באופן מסוים ליורשים, ולא למכירת זכויות היורשים במקרקעין במושע.
סוף דבר במכלול האמור, נדחית התובענה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מה שנראה ברור הוא שלא ניתן לאכוף הסכם לשימוש ומימוש מקרקעין על בעלי הזכויות במקרקעין/היורשים, שעה שהמוריש בעל הזכות המקורית לא היתקשר בעצמו בעיסקה עם התובעים ולא הוכח שנתן למי מבניו ייפוי כוח לעשות כן. ומכאן שיש לדחות את הסעד שהתבקש לחייב את הנתבעים לחתום על כל מיסמך הנידרש לצורך מימוש זכויות התובעים להקים תחנת דלק ולקבל רווחים עתידיים ובנוסף חיובם בפצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם.
...
התובעים טוענים כי גרסת ופיק לפיה התובעים ידעו כל הזמן שהאבא מתנגד אינה הגיונית שעה שהתובעים, אנשי עסקים, השקיעו 4.5 שנים ממרצם וכספם כדי לקדם את הפרויקט ולמה שייעשו כן אם אין הסכם בפועל? ואני סבורה שההיגיון מחייב שאנשים שמגדירים עצמם כאנשי עסקים מנוסים בייזום והקמת תחנות דלק לרבות במגזר הערבי, ומשקיעים כספים, ינקטו משנה זהירות בהשקעת כספם בהתקשרות עם מי שאינו הבעלים ללא התעניינות בעמדת הבעלים של המקרקעין עצמו שהינו בחיים.
אני דוחה אפוא את התביעה.
הנתבעים לא הגישו אסמכתאות ביחס לשכ"ט ועל כן ולאור הערכת המשאבים שהושקעו בתיק אני קובעת כי התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים ובשכ"ט עו"ד של נתבעים 3,4 (ופיק וסאלח שחאדה) בסך כולל של 25,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד של נתבעים 2, 5-12 בסך כולל של 25,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו