מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

על פי המתואר בכתב התביעה, בחודש יוני מסר התובע 2 טלפון סלולארי מידגם Samsung Galaxy 3S לתיקון במעבדת הנתבעת בשל בעיה באתחול הטלפון.
לאחר מכן התגלתה תקלה נוספת אשר לא ניתן היה לאבחן קודם כיוון שהמכשיר היה כבוי ולא ניתן היה לבדוק תקינות שאר הרכיבים, התקלה הנוספת הייתה כי המקרופון במכשיר אינו תקין, לאחר ניסיונות רבים לתקן וללא הצלחה הוחלט להעניק ללקוח זכוי בסך של 150 ₪ כמחווה שירותית והתובע 2 אף חתם על מיסמך המאשר כי היתקבל זכוי וכי לא תהיה לו כל תביעה בעיניין זה ועל כן דין התביעה להדחות.
אין מחלוקת בין הצדדים כי המכשיר לא היה פעיל ותקין לחלוטין בעת מסירתו לתיקון, והנתבעת הצליחה להפעילו שוב, קרי מצבו השתנה במסגרת ביצוע פעולת התיקון.
התובע פנה ודרש נזקיו בכתב התביעה, בסכום של 2,900 ש"ח. סבורני כי הפצוי המבוקש מופרז בצורה ניכרת; לקוח הגיע למעבדה עם מכשיר טלפון מקולקל, טעון תיקון, שילם 300 ש"ח עבור התיקון (וקיבל מחציתם בחזרה כאשר התיקון לא צלח), ומשעבודת התיקון לא צלחה, פנה לנותן שירות אחר ותיקן המכשיר שם; אילו כלל התובע לא היה פונה לנתבעת, האם המכשיר היה תקין? האם לא היה נאלץ לשלם עבור התיקון הנוסף ממילא, מקום שהמכשיר היה תקול? האם אי הנוחות, ימי הטרדה מחיקת מספרי טלפון וכיו"ב נובעים מהתיקון אשר בוצע על ידי הנתבעת, או שמא מדובר בתוצאות לוואי ברורות של הקלקול שחל במכשיר? סכום הנזק אשר פורט, היה מופרז לכל הדיעות, בהיתחשב בסימני השאלה אשר פורטו לעיל, וכך דרשו התובעים גם סכום ניכר בגין "ירידת ערך המכשיר". נתון זה לא רק שלא הוכח, אלא שהסכום אשר ננקב אינו קשור, ולו קשר מקרי, למציאות; ציין נציג הנתבעת כי מכשיר טלפון ישן, ותיק ומקולקל, ערכו נמוך בהרבה מה"ירידה בשווי" לה טען התובע, ואני מקבל הסברו בהקשר זה, כסביר.
...
לאחר מכן התגלתה תקלה נוספת אשר לא ניתן היה לאבחן קודם כיוון שהמכשיר היה כבוי ולא ניתן היה לבדוק תקינות שאר הרכיבים, התקלה הנוספת הייתה כי המיקרופון במכשיר אינו תקין, לאחר ניסיונות רבים לתקן וללא הצלחה הוחלט להעניק ללקוח זיכוי בסך של 150 ₪ כמחווה שירותית והתובע 2 אף חתם על מסמך המאשר כי התקבל זיכוי וכי לא תהיה לו כל תביעה בעניין זה ועל כן דין התביעה להידחות.
לאחר בחינת טענות הצדדים ופרוטוקול הדיון הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל אולם באופן מינורי ביותר ואסביר טעמי; בדיון אשר נערך בפניי ביום 22.1.15 הצדדים התובע 1 העיד : "נכנסתי למעבדה בצ'ק פוסט ואמרתי שהטלפון לא עובד. הטכנאי אמר שהטלפון היה כבר אחרי תיקון והשבתי לו בחיוב. כשהוא פתח את הטלפון הוא אמר שיש דברים לא תקינים וביקשתי ממנו לציין בסוף העבודה מה לא תקין. הטלפון תוקן ונמצא תקין, הוא אמר שזו חבלה רצינית שנעשתה בטלפון והוא נתן לי 60 יום אחריות על התיקון.
לאור העובדה כי הנתבעת השיבה את המכשיר לבעליו כשאינו תקין לחלוטין, תוך שהיא מציינת כי מכשיר הטלפון אינו בר תיקון, בעוד שבדיעבד מתברר כי המסקנה המקצועית של נותן השירות הייתה שגויה – סבורני כי הנתבעת הפרה את החוזה שבין הצדדים; החוזה שבין הצדדים, מתבצע ומתקיים מכח האמון שיש ללקוח בנותן השירות המקצועי, שיש לו את הידע, היכולת והכלים לטפל בתיקון התקלה, וככל שנותן השירות מתברר כלא מקצועי מספיק (אין חולק שמכשיר טלפון שנאמר שאינו בר תיקון, תוקן במהירות אצל מעבדה אחרת), הרי שהחוזה נכרת תוך הטעיה, או יצירת מצג שווא לגבי ידע יכולת ומיומנות של נותן השירות.
התובע פנה ודרש נזקיו בכתב התביעה, בסכום של 2,900 ש"ח. סבורני כי הפיצוי המבוקש מופרז בצורה ניכרת; לקוח הגיע למעבדה עם מכשיר טלפון מקולקל, טעון תיקון, שילם 300 ש"ח עבור התיקון (וקיבל מחציתם בחזרה כאשר התיקון לא צלח), ומשעבודת התיקון לא צלחה, פנה לנותן שירות אחר ותיקן המכשיר שם; אילו כלל התובע לא היה פונה לנתבעת, האם המכשיר היה תקין? האם לא היה נאלץ לשלם עבור התיקון הנוסף ממילא, מקום שהמכשיר היה תקול? האם אי הנוחות, ימי הטרדה מחיקת מספרי טלפון וכיו"ב נובעים מהתיקון אשר בוצע על ידי הנתבעת, או שמא מדובר בתוצאות לוואי ברורות של הקלקול שחל במכשיר? סכום הנזק אשר פורט, היה מופרז לכל הדעות, בהתחשב בסימני השאלה אשר פורטו לעיל, וכך דרשו התובעים גם סכום ניכר בגין "ירידת ערך המכשיר". נתון זה לא רק שלא הוכח, אלא שהסכום אשר ננקב אינו קשור, ולו קשר מקרי, למציאות; ציין נציג הנתבעת כי מכשיר טלפון ישן, ותיק ומקולקל, ערכו נמוך בהרבה מה"ירידה בשווי" לה טען התובע, ואני מקבל הסברו בהקשר זה, כסביר.
לאור האמור לעיל ובהתחשב בהשבת סך של 150 ₪ מעלות התיקון, הנני סבור כי על הנתבעת לפצות את התובעים בהשבת מחצית התמורה של עלות התיקון במעבדה אחרת, סה"כ תשלם הנתבעת סכום כולל של 250 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

10,000 ₪ בגין עגמת נפש, אובדן חומר אישי (תמונות משפחתיות) שהיה על גבי כרטיס הזכרון, "השחתת זמן יקר" ושכר טירחת עו"ד. טענות הנתבעת: הנתבעת היא חברה ציבורית המחזיקה ברישיון להקמה, תיחזוקה ותפעול של שרותי טלפון נייד בשיטה סלולרית.
נציג התובעת, מר אמיר וישנביץ, מסר לתובע מיסמך בדבר הפקדת מכשיר הטלפון לתיקון.
כך למשל: נרשם בסעיף 5.1- "מומלץ לגבות את הנתונים ממכשירך באופן סדיר – איננו אחראים לאבדן מידע ותכנים במכשירך". סעיף 4.2 – אבטחה וגיבוי- "כדי להמנע מאובדן מידע (כגון מספרי טלפון השמורים במכשיר או ב- sim, ווידאו קליפים, ומשחקים) במקרה של תקלה או אבדן המכשיר אנו ממליצים שתיגבה את המידע המאוחסן במכשירך , אם מכשירך מאפשר זאת ... "עוד נכתב: "בטרם אתה מוסר מכשיר לבדיקה או לתיקון , עליך לגבות את המידע שעליו – במהלך התיקון יתכן ונאלץ למחוק את כל המידע שבמכשיר. עליך להסיר גם את התקני הזכרון ושאר האביזרים הנלווים ( אם קיימים). איננו אחראיים לנזקים שייגרמו עקב אבדן מידע". (ההדגשות אינן במקור).
...
מנגד העיד התובע, כי קבל קריאה למתן עזרה ראשונה בכניסתו למרכז השרות של הנתבעת (ראה עמ' 7 לפרוטוקול), ולכן מיהר בסופו של דבר לסיים את ההמתנה ולמסור המכשיר לתיקון, דבר אשר יכול להעיד על מוסחות או חוסר תשומת לב אפשרית של התובע לדברי נציג הנתבעת ואשר יכול ופגע ביכולתו להתעמק בפרטי המסמך שהוצג בפניו.
סוף דבר- התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובע בגין ראש הנזק השלישי אשר כולל נזק לא ממוני עבור עוגמת הנפש שנגרמה לו ואבדן חומר אישי, סך של 7,000 ₪ + מע"מ. סכום זה כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2014 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, בעמוד השני של התעודה, שגם עליו חתומה התובעת, נרשם: "במהלך תיקון מכשיר סלולארי ייתכן שיימחקו תכנים ממכשיר הטלפון, באחריותך לגבות מידע כולל נתונים, קבצים, אנשי קשר, תמונות וכיוב', המצוי על מכשירך במקור חצוני מאובטח טרם הכנסת המכשיר לתיקון. בחתימתך על מיסמך זה הינך מאשר כי הובהר לך שיש לבצע גיבוי לתכנים למקור חצוני וכי אנו לא נישא בכל אחריות לכל מידע שיאבד ו/או ייפגם ו/או יהיה בלתי נגיש מכל סיבה שהיא עקב התיקון ו/או עקב אי ביצוע גיבוי באחריותך על ידך טרם מסירת המכשיר לתיקון". יש לציין שהנ"ל מובלט ומודגש בתעודת התיקון.
...
נוסף בזאת, הנני מקבל את טענת נציג הנתבעת שנחזתה בעיניי כאמינה ושלא נסתרה לכך שככל שבוצע איפוס מכשיר אזי מחייב הדבר אף עדכון תוכנה בהתאם לתוכנה הקיימת אותה עת ולא ניתן לעדכן גרסה קודמת (ר' עמ' 3 ש' 9-11 לפרוטוקול).
אי לכך ובהתאם לזאת, הנני מקבל את תביעתה של התובעת שעדכון הגרסה במכשיר בוצע ללא ידיעתה והסכמתה מראש.
בנסיבות אלו, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 750 ₪ בגין עדכון הגרסה שלא בהסכמתה מראש של התובעת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי החלק הכללי בכתב האישום המתוקן, במהלך שנת 2015 או בסמוך לכך, הגה הנאשם תכנית עבריינית כדלקמן: (1) לפעול להשגת קוד משתמש וססמה לצורך חדירה לחשבונות בנק של לקוחות בישראל, דרך אתרי האנטרנט המאובטחים של הבנקים, וכן להשגת פרטי כרטיס חיוב ועותק דיגיטאלי של מסמכים רישמיים מזהים, לצורך ביצוע עיסקאות תוך היתחזות לבעליהם; (2) לחדור ללא הרשאה לחשבונות הבנק באמצעות קוד המשתמש והססמה ולמשוך כספים מהחשבונות או להעבירם לחשבונות, דרכם יוכל הנאשם לקבל את הכספים; (3) להשתמש בפרטי כרטיסי החיוב ובעותק דיגיטאלי של מסמכים רישמיים מזהים לצורך ביצוע עיסקאות באמצעותם, תוך היתחזות לבעליהם, ובכלל זה רכישת מוצרים ושירותים עבור הנאשם ולשימושו והשתתפות בהימורי ספורט.
במועדים שונים במהלך השנים 2016-2015 או בסמוך לכך היו בשימושו של הנאשם חשבונות דוא"ל שונים; 27 כרטיסי "סים" למכשירי טלפון נייד; וכן מאגרי מידע בלתי חוקיים; במועד שאינו ידוע החזיק הנאשם מאגר "אגרון" שבו פרטי כלל אזרחי המדינה מתוך מירשם האוכלוסין.
לחובת הנאשם הרשעה משנת 2009 בעבירה של חדירה לחומר מחשב ובעבירה של מחיקה או שינוי חומר מחשב, שבגינן הושת על הנאשם עונש של מאסר על תנאי; וכן הרשעה משנת 2008 בעבירה של חבלה חמורה ובעבירה של חבלה כשהעבריין מזויין, שבגינן הוטלו על הנאשם 30 חודשי מאסר בפועל.
...
בנסיבות הכוללות של המקרה דנא, הגעתי למסקנה כי הסדר הטיעון הנו סביר ועל כן יש לכבדו.
אולם, אף שיחלוף פרק זמן ממושך למדי בין המועד שבו ניתן גזר הדין לבין מועד תחילת ריצוי המאסר, החלטתי בסופו של דבר לכבד גם את ההסכמה שהושגה בין הצדדים בעניין זה במסגרת הסדר הטיעון וזאת בשים לב לאירוסיו של הנאשם ולנישואיו הקרבים.
סוף דבר סוף דבר, החלטתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 31 חודשי מאסר בפועל, בניכוי 107 ימי מעצרו; 18 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום השחרור מהמאסר, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופת התנאי אחת מעבירות הפשע שבהן הורשע; 10 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום השחרור מהמאסר, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופת התנאי אחת מעבירות העוון שבהן הורשע.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר תפיסת המחשב והחדירה אליו, לאחר השלמת החקירה והגשת כתב אישום, נתפס הנושא ברשתו של סעיף 74 לחסד"פ. אציב נגד עינינו את נוסחו של החוק, לאחר תיקון 75, התשע"ו-2016: עיון בחומר החקירה (א)(1) הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסנגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנירשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו; בסעיף זה, "רשימת כל החומר" – לרבות ציון קיומו של חומר שנאסף או שנירשם בתיק שאינו חומר חקירה ושל חומר שנאסף או שנירשם בתיק שהוא חסוי על פי כל דין, וכן פירוט של סוג החומר כאמור, נושאו והמועד שבו נאסף או נרשם, ובילבד שאין בפירוט האמור לגבי חומר חסוי כדי לפגוע בחיסיון לפי כל דין; היו בחומר כמה מסמכים מאותו סוג העוסקים באותו עניין, ניתן לפרטם יחד כקבוצה, תוך ציון מספר המסמכים הנכללים בקבוצה; (2) [.
בנוסף, נתוני מסגרת עשויים להיות חיוניים בפני עצמם – אם המדובר במיקומי GPS הנשמרים במכשיר הסלולאר באופן אוטומאטי בעת צלום תמונה; אם המדובר בנתונים הנסתרים מעיניו של המשתמש ההדיוט ומגלים מתי נוצרו מסמכים על המחשב ומתי הם נערכו לאחרונה, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות.
(6) הפקת המידע הדיגיטאלי – אופי החומרים הדיגיטאליים עשוי להשתנות בין תיקים שונים בהתאם לסוגי המכשירים האלקטרוניים שאותרו במהלך החקירה (טלפון נייד, מחשב וכדומה), סוג הקבצים, אופן ניהול הקבצים על-ידי בעליו של המכשיר האלקטרוני או מי שעשה בו שימוש, ההבנה של גורמי החקירה את התיק בעת איסוף החומר ועוד.
(6) אין לידרוש מצד, אלא בצו בית משפט או בהתאם להסכמה בין הצדדים, לחפש או לאסוף חומרים דיגיטאליים שנמחקו במהלך הרגיל של העסקים, או נוכח ניהול מידע סביר שננקט על-ידי אותו צד. שיחזור של מיסמך שנמחק אינו בהכרח מציב קושי טכנולוגי, וככל שמדובר במידע רלוואנטי, ייתכן כי בית המשפט יורה על שיחזור המידע.
...
בעקבות ההחלטה הראשונה, הגיעו באי כוח הנאשמים למשרדי התביעה ועיינו בכל החומר, ולא תמיד תוך שימוש במילות חיפוש (הודעת העוררת מיום 27.6.2013 לפיה הסניגורים מוזמנים להגיע למשרדי המאשימה מדי יום ברצף בין השעות 08:30 – 22:00 כדי לעיין בתוכן הטלפונים הניידים – סעיף 15 בנספח כו להודעת הערר).
בסופו של דבר, החשש העיקרי הוא לפגיעה בחסיון עו"ד מלכה-לקוחותיו, ובפרטיותו של מלכה ושל צדדים שלישיים הקשורים עמו.
בדיון ביום 4.7.2017 הפנתה ההגנה לכך שעדת המדינה ערכה בעצמה סינון ראשוני, והציעה להחיל אותו הסדר גם על מלכה "מכיוון שאלה המסננות שאנחנו קיבלנו מהטלפון של ע' אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל את אותם סינונים [...]. כמו שע' יכלה לעשות את זה במשך שעתיים הם יכלו לעשות את זה עד עכשיו. כמו שהיא עשתה את זה יתכבדו ויעשו את זה. בסופו של דבר שנגיע למשהו שאנחנו לא מסכימים עליו נגיע לבית המשפט ויתן החלטה כן או לא". הגיעה אפוא העת לשים קץ לסאגה הבלתי נגמרת שבפנינו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו