מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מחויבות התביעה להמלצת שירות המבחן

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

שירות מבחן התרשם מהנאשם כבעל מחויבות כלפי משפחתו וכמי שמשתף בפתיחות אודות אורחות חייו.
התביעה ביקשה לדחות המלצת שירות המבחן למבוגרים, בגלל המסוכנות שעולה ממעשי הנאשם.
...

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בתסקיר משלים מיום 1.2.21 הוסיף שירות המבחן, כי הנאשם ממשיך לקחת חלק בקבוצה טיפולית במרכז "דולב". העובד הסוצאלי במרכז "דולב" מסר, כי הנאשם מגיע מידי שבוע ביציבות, מגלה מחויבות גבוה לטפול ולקיחת אחריות.
עוד טענה באת כוח התביעה, כי המלצת שירות המבחן אינה עולה בקנה אחד עם האנטרס הצבורי, עם חומרת מעשיו של הנאשם וראשיתו של הטיפול.
...
סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של חודש, שיבוצע בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

להתרשמות גורמי הטיפול, הנאשם עובר תהליך משמעותי, מגלה מחויבות ומוטיבציה גבוהה.
עם זאת, לטענת התביעה, המלצת שירות המבחן אינה עומדת במבחן התוצאה והראיה, כי הנאשם התקשה ליישם את הדרך הטיפולית וחזר לבצע עבירות.
...
לאור האמור, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם את העבירות בהן הורשע הנאשם נע בין מאסר לתקופה של מספר חודשים שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות ובין מאסר לתקופה של 24 חודשים, לצד ענישה נלווית, לרבות פסילת רישיון וקנס.
סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 4 חודשים, שיבוצע בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לדבריו הוא חש מחויבות למלא את בקשת בעלה של אחותו על מנת לחסוך בושה ופגיעה בשם וכבודם מהבחינה החברתית תרבותית, כשבהקשר זה הסביר כי הגירושים מתקבלים כאות קלון בתרבות מוצאו ופוגעים בכבוד המשפחה וכן בשלום המשפחה והיחסים ביניהם.
לטענת התביעה, אין מקום להמלצת שירות המבחן לענישה חינוכית בדמות 180 שעות של"צ, כשבהקשר זה הוסיפה כי אילו היה מדובר בעבירה אחת של איומים, כי אז ניתן היה לדבר על מיתחם שתחילתו במאסר על תנאי, אולם וכאמור, מאחר ומדובר ב-2 עבירות איומים המיתחם צריך להיות יותר גבוה, כזה שיבטא ענישה מוחשית.
...
סיכום כלל הדברים האמורים, ולאחר שהבאתי בחשבון את מכלול השיקולים הנדרשים לבחינת מתחם העונש ההולם את מעשי הנאשם סבורני כי זה צריך ויחל ממאסר על תנאי ועד שנת מאסר.
עבודתו המבורכת של שירות המבחן מקבלת ביטוי משמעותי מקום בו נדרש שינוי דפוסי חשיבה, עמדות ותפיסות אשר שורשיהן נעוצים עמוק בתרבות אליה נולד וגדל הנאשם, כך נעשה במקרה שלפניי והתוצאות כנלמד מהתסקיר, מדברות בעד עצמן, ועל כן סבורני כי יש לאמץ במלואן את המלצות שירות המבחן.
סוף דבר, לאחר שקלול כלל השיקולים הנדרשים לבחינת עונשו של הנאשם במתחם אותו קבעתי, אני גוזרת עליו את העונשים הבאים: 100 שעות שירות לתועלת הציבור ( של"צ) בהתאם לתכנית שיערוך שירות המבחן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

הודאת הנאשם ניתנה לאחר שנשמעה פרשת התביעה והחלה פרשת ההגנה, במסגרת הסדר דיוני שהתגבש בין הצדדים, לפיו יתקבל תסקיר שירות המבחן בעיניינו של הנאשם טרם הטיעונים לעונש.
ביחס להמלצת שירות המבחן, נטען כי אין בה כדי לשקף את חומרת מעשיו של הנאשם, ויש לתת בכורה לשיקולי גמול והרתעת הרבים, נוכח האנטרס הצבורי במיגור עבירות האלימות.
על מדיניות הענישה הנהוגה ניתן ללמוד מפסקי הדין הבאים, העוסקים בנסיבות הדומות לענייננו, בשינויים המחויבים: רע"פ 9177/20 אלזאם נ' מדינת ישראל(26.1.2021) : המבקש הודה והורשע בעבירה של חבלה חמורה, בכך שהיכה קטין מכת אגרוף בפניו.
...
לאור כל האמור ובהתחשב בנסיבות ביצוע העבירות, ובשים לב למידת הפגיעה בערכים המוגנים ובמדיניות הענישה הנהוגה, מצאתי לקבוע את מתחם העונש ההולם כנע בין מספר חודשים שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 14 חודשי מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נוספים.
לפיכך, אני סבורה כי יש למקם את עונשו של הנאשם בתחתית המתחם.
התוצאה היא שאני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: ארבעה חודשי מאסר בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו