מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מח"ש ומשפט מעין פלילי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הוא הוסיף, כי המקום להעלות פגמים מינהליים המתיישבים עם דוקטורינה זו, הוא בערכאה המבררת אשר חייבת, לאור פסיקת בג"צ "...לידון ולהכריע בטענות מנהליות וחוקתיות של נאשמים כנגד החלטות התביעה, המישטרה ויתר רשויות האכיפה. במסגרת זו, בית המשפט הפלילי יושב כמעין "בג"ץ קטן" (שם, בעמ' 9).
היתנהגות הרשות החוקרת ואכיפה בררנית: הסנגור טען כי היתנהלותה של מח"ש אינה תקינה, והפנה בהקשר זה לפסיקה של בית המשפט המחוזי בירושלים בהליך פלילי, שם לטענתו, קבע בית המשפט, כי חוקרי מח"ש שיקרו ובדו ראיות.
...
עם זאת, וכפי שכבר נקבע לעיל, עניין זה ייבחן במהלך המשפט, תוך כדי ליבון ראייתי, שמיעת מכלול הראיות בתיק, הטענות וההשגות, ורק לאחר מכן, ניתן יהיה להגיע לכדי מסקנה סופית, הן בשאלת קיומו של פגם בהליכי החקירה, והן באשר לנפקותו של פגם כזה, אם יימצא, על חוקיות הגשת כתב האישום ועל זכויות הנאשם.
דין הטענה להידחות.
סוף דבר: התוצאה הינה אפוא, כי אני דוחה את טענתיו המקדמיות של הסניגור, בכפוף להערותיי דלעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

באשר להכרעת בית משפט קמא בסוגיית האחריות, טוען המערער, כי בית משפט קמא בהכרעתו התבסס בעיקר על עובדות שלא הובנו על ידו כהלכה, לרבות לעניין סוגיית תיק מח"ש, וכן היתעלם מראיות אובייקטיביות, ובייחוד גירסתו המפורטת של המערער בפני מח"ש, תעוד רפואי וצילומים, שאינם מתיישבים עם הסברם של המשיבים, לפיהם לא השתמשו בכוח בלתי סביר כלפי המערער.
היתנהגות מעין זו לא ניתן לייחס לנוסע תמים, שנקלע לזירה לא לו, והיא אינה מתיישבת עם עובדות המקרה, עם עברו הפלילי של המערער, אשר הוצג בפני בית משפט קמא, וכאמור, למערער, למרות גילו הצעיר בעת קרות האירועים, עבר פלילי עשיר, הכולל עבירות רכוש, סמים ואלימות.
...
סבורני, כי לא ניתן לקבל טענה זו של המערער, שכן בתעודת חדר מיון בית חולים רמב"ם מיום 01/03/00 תועד, כי המשיב 1 סובל מפצע דקירה קטן באזור הזיגומה שבקרבת העין ואף חוקרת מח"ש, אשר חקרה את המשיב 1 ביום 17/05/00, למעלה מחודשיים וחצי לאחר האירוע, תיעדה קיומו של סימן אדום על לחיו של המשיב 1.
/ לאור כל האמור, סבורני, כי אכן בדין דחה בית משפט קמא את תביעתו של המערער, בהיעדר הוכחת היסודות העובדתיים של גרסתו.
סוף דבר לאור כל האמור, אציע, אפוא, לחבריי להורות על דחיית ערעורו של המערער.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2006 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כפועל יוצא מכך, ובצדק יש לומר, ב"כ הנאשמים העלו השגות לגבי הסתמכות על קלטת מעין זו כראיה במשפט פלילי, וודאי מקום בו הכתבה כולה, ממנה נגזרו אותם חלקים רלוונטיים לאישום, הייתה מיועדת להצביע על הסכנות הטמונות בהתנהגות אנשי הימין הקיצוני לציבור (למשל, לפני הכתבה, מצולם ראיון קצר עם השר לביטחון פנים לשעבר, מר צחי הנגבי, המביע את חששותיו מהימין הקיצוני), ובתוך זה נסיונם להבעיר את המצב בהר הבית.
בבירור שעשה במח"ש לאחר מעשה, נתגלה לו כי לא ננקטו הליכים משפטיים כנגד השוטרים שתקפוהו.
...
לסיכום עדות זו ניתן לומר שבתחילת האירוע אחד מהקבוצה "מלמל". לאחר מכן כמה מהם צעקו דברי תפילה והשתטחו על הרצפה.
קשה גם, נוכח עדותם הסותרת של השוטרים ושל שומר הווקף, לבור את המוץ מהתבן ממכלול הראיות ולקבוע ממצא חד משמעי מה קדם למה.
במסגרת זו, אני דוחה את טענות נאשם 1, כאילו הותקף על יד השוטרים או כי הם השתתמשו בכוח בלתי סביר כלפיו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2007 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשם עצמו תאר את ההתפרעות באופן דומה, בהודעה שמסר לחוקרי מח"ש בהיותו בבית החולים הדסה, ביום 9.11.05, כשלוש שעות לאחר מעשה: "זה היה 150 מטר לפני הכניסה לכפר ואולי אפילו 200 מטר וזה היה ברחוב לוחמי הגטאות. ואז התחיל להיות בלאגן והגיעו מלא אנשים מהכפר והחלו לתקוף אותנו. אחד מהם דחף את אמיר מילר ואני הגעתי לעזור לו ואותו אדם נתן לי סטירה. אנחנו השוטרים נסוגנו לאחורה ומולנו היו 25 איש בערך שניסו לחטוף את העצור שהיה בתוך הרכב החשוד...
אכן, אם לטוב אם למוטב, ביקש המחוקק בתיקון מספר 39 לחוק, לעשות ל"חיזוק מהותה הסובייקטיבית של המחשבה הפלילית כאשר הדגש הוא על הצד ההכרתי-קוגנטיבי על חשבון הצד החפצי" (מ' קרמניצר "תיקון 39 לחוק העונשין-חמש שנים לחקיקתו" מגמות בפלילים-עיונים בתורת האחריות הפלילית 55, 71 (2001); על הראציונאל לביטול דרישת הסבירות בהגנת הטעות במצב הדברים, ראו: ש' ז' פלר "טעות במצב דברים" מחקרי משפט יב 5 (תשנ"ה-1995)).
מעין טענת מיגו שבמשפט העברי עומדת לו. אילו שיקר, אילו לא דימה הנאשם מצב של סכנת חיים מוחשית ומיידית, כי אז יכל לטעון שלא רצה להרוג את המנוח אלא רק לעצרו; כי שגגה יצאה תחת ידו וכי כיוֵון לפגוע רק בפלג גופו התחתון של המנוח.
...
בסופו של דבר, אחרי סקירת אירועי ההתפרעות, הדריסה והירי כהוייתם, מִשכם, עוצמתם ורציפותם, באתי לכלל דיעה, כי אין ניתן לשלול את גירסתו של הנאשם.
סוף דבר 83.
אשר על כן החלטתי לזכות את הנאשם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו