מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מועדת הגנה נגד מגן בנקאי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעיניין זה ראו גם ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41 (2004): בשלב ביניים זה רשאי צד להעלות טענות בעל פה כנגד מיסמך בכתב (ראו לדוגמא ע"א 168/84 אלקלעי נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פ"ד מ(2) 335, וע"א 76/86 פיינשטיין נ' ה.ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג(3) 128), ואין בית משפט ניכנס בשלב זה לשאלה כיצד יוכיח המבקש טענתו.
כמו כן, בית משפט אינו מונע העלאת טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד (ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבנלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321ז).
בפסקי דין מהשנים האחרונות אף צוין כי "בשל מעמדה הרם של הזכות הדיונית להיתגונן, יש צורך במידת וודאות גבוהה בדבר חוסר רצינותן והיעדר ממשותן של טענות ההגנה, כדי להצדיק דחיית בקשה לרשות להיתגונן" (ע"א 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם בנבו, 15.6.2009), ע"א 8493/06 עזבון המנוח ציון כהן ז"ל נ' הבנק הבנלאומי הראשון לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 17.10.2010).
זכות הגישה לערכאות מהוה זכות יסודית וחשובה בשיטתנו המשפטית, אשר יש הרואים בה זכות חוקתית על-חוקית (ראו: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, בפסקות 6 ו- 10 לפסק-דינו של השופט גולדברג ובפיסקה 31 לפסק-דינו של השופט חשין; ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבניה בירושלים, פ"ד נז(5) 433, בפסקה 12 לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ומכלול האסמכתאות המובאות שם).
...
המבקשת תשלם למשיבה, באמצעות בא כוחה, הוצאות הליך בסך 2,200 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

כבוד הרשם כתב עוד בהחלטתו את הדברים הבאים: "לו הייתי סובר שהמבקשים מסוגלים להצביע על ראשית ראייה או על טענת הגנה ולו רחוקה, שבהתקיימה תידחה התביעה כנגדם, הייתי שוקל לתת מתן רשות להיתגונן בכפוף להפקדת ערובה כלשהיא. אך כאמור, הטענות כה כוללניות וכה גורפות עד שקשה להשתית עליהן כל טענת הגנה אפשרית". פרקליטם של המערערים, אשר לא ייצגם בערכאה דלמטה, חזר והעלה בכתב העירעור, בסיכומים ובטיעון בעל פה את הטענות הבסיסיות שהוצגו בבקשת הרשות להיתגונן.
הוא היפנה לכלל היסודי האומר שיש ליתן רשות להיתגונן אפילו הטענות המועלות בבקשה הנן דחוקות (למשל ע"א 356/85 משה מגן נ' הבנק הבנלאומי הראשון לישראל בע"מ, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 469/87 בורלא נ' טפחות בנק למשכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מג(3) 113, 120).
בתצהירו של המערער הוא הזכיר הערכה של ועדת מומחים של הבורסה ליהלומים ועל פיה הוא טען כי נגרם לו נזק בסכום של 400,000 דולר כתוצאה מפעולותיו של הבנק.
...
משנמצא כי לא נעשה ניסיון ממשי לטעון בתצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן מהו הנזק שגרם בנק איגוד, ברי כי דין הטענה הנזכרת להידחות.
מצאנו, אם כן, כי אין לקבל את טענותיהם של המערערים אלא לגבי סכום של 400,000 דולר.
התוצאה היא שהערעור מתקבל באופן חלקי, במובן זה שניתנת רשות להתגונן אך לגבי סכום של 400,000 דולר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעיניין זה, ראו גם ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41 (2004): "לעניין זה די לו, למבקש רשות להיתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדו בהליך של סדר דין מקוצר, אם יראה כי בפיו הגנה אפשרית, ולו בדוחק, נגד התביעה כדי שבית-המשפט ייעתר לבקשתו, שכן גם מי שסכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים זכאי ליומו בבית-המשפט, להבדיל ממי שהגנתו "הגנת בדים" (זוסמן [9], בעמ' 677-676).
בשלב ביניים זה, רשאי צד להעלות טענות בעל פה כנגד מיסמך בכתב (ראו לדוגמא ע"א 168/84 אלקלעי נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פ"ד מ(2) 335, וע"א 76/86 פיינשטיין נ' ה.ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג(3) 128), ואין בית המשפט ניכנס בשלב זה לשאלה כיצד יוכיח המבקש טענתו, ואין בשלב זה כדי למנוע העלאת טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד (ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבנלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321ז).
זכות הגישה לערכאות מהוה זכות יסודית וחשובה בשיטתנו המשפטית, אשר יש הרואים בה זכות חוקתית על-חוקית (ראו: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, בפסקות 6 ו-10 לפסק-דינו של השופט גולדברג ובפיסקה 31 לפסק-דינו של השופט חשין; ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבניה בירושלים, פ"ד נז(5) 433, בפיסקה 12 לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ומכלול האסמכתאות המובאות שם).
...

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעיניין זה, ראו גם ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41 (2004): "לעניין זה די לו, למבקש רשות להיתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדו בהליך של סדר דין מקוצר, אם יראה כי בפיו הגנה אפשרית, ולו בדוחק, נגד התביעה כדי שבית-המשפט ייעתר לבקשתו, שכן גם מי שסכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים זכאי ליומו בבית-המשפט, להבדיל ממי שהגנתו "הגנת בדים" (זוסמן [9], בעמ' 677-676).
בשלב ביניים זה רשאי צד להעלות טענות בעל פה כנגד מיסמך בכתב (ראו לדוגמא ע"א 168/84 אלקלעי נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פ"ד מ(2) 335, וע"א 76/86 פיינשטיין נ' ה.ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג(3) 128), ואין בית המשפט ניכנס בשלב זה לשאלה כיצד יוכיח המבקש טענתו, ואין בשלב זה כדי למנוע העלאת טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד (ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבנלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321ז).
כידוע, זכות הגישה לערכאות מהוה זכות יסודית וחשובה בשיטתנו המשפטית, אשר יש הרואים בה זכות חוקתית על-חוקית (ראו: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, בפיסקאות 6 ו- 10 לפסק-דינו של השופט גולדברג ובפסקה 31 לפסק-דינו של השופט חשין; ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבניה בירושלים, פ"ד נז(5) 433, בפסקה 12 לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ומכלול האסמכתאות המובאות שם).
...

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעיניין זה, ראו גם ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41 (2004): "לעניין זה די לו, למבקש רשות להיתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדו בהליך של סדר דין מקוצר, אם יראה כי בפיו הגנה אפשרית, ולו בדוחק, נגד התביעה כדי שבית-המשפט ייעתר לבקשתו, שכן גם מי שסכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים זכאי ליומו בבית-המשפט, להבדיל ממי שהגנתו "הגנת בדים" (זוסמן [9], בעמ' 677-676).
בשלב ביניים זה רשאי צד להעלות טענות בעל פה כנגד מיסמך בכתב (ראו לדוגמא ע"א 168/84 אלקלעי נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פ"ד מ(2) 335, וע"א 76/86 פיינשטיין נ' ה.ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג(3) 128), ואין בית המשפט ניכנס בשלב זה לשאלה כיצד יוכיח המבקש טענתו, ואין בשלב זה כדי למנוע העלאת טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד (ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבנלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321ז).
זכות הגישה לערכאות מהוה זכות יסודית וחשובה בשיטתנו המשפטית, אשר יש הרואים בה זכות חוקתית על-חוקית (ראו: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, בפסקות 6 ו-10 לפסק-דינו של השופט גולדברג ובפיסקה 31 לפסק-דינו של השופט חשין; ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבניה בירושלים, פ"ד נז(5) 433, בפסקה 12 לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה ומכלול האסמכתאות המובאות שם).
...
מסיבה זו בלבד יש לקבל את בקשת המבקש להארכת המועד להגשת ההתנגדות.
בסיכומם של דברים, טענותיו של המבקש ראויות להתברר, ומשכך אני מקבל את ההתנגדות לביצוע השטרות, כך שהמבקש יוכל להעמיד הגנה כנגד דרישת המשיבה לביצועם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו