מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מועד תחילת מרוץ התיישנות תביעת ביטוח

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום דחה את עיקר תביעת הרשלנות, בין היתר בהתבסס על הילכת אמיתי (ראו: ע"א 1806/05 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עיזבון המנוח דוד אמיתי ז"ל, סב(4) 231 (2008) (להלן: הילכת אמיתי)), וקבע כי ככלל, המועד הקובע לתחילת מירוץ תקופת ההתיישנות בתובענה לתגמולי ביטוח תאונות אישיות, הוא מועד קרות התאונה ולא מועד התגבשות הנכות הצמיתה.
...
בפסק הדין קבע בית משפט השלום כי דין התביעה שהגיש המבקש להידחות בכל הנוגע לנזקים הממוניים שנגרמו לו, ונפסק לו אך פיצוי בגין נזק שאינו ממוני.
לאור כל האמור, דחה בית משפט השלום את עיקר טענותיו של המבקש ביחס לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מרשלנותו הנטענת של המשיב.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה שוכנעתי כי דינה להידחות.
על כן, משלא מתקיימות במקרה זה אמות המידה שנקבעו בפסיקה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי", דין הבקשה כאמור להידחות.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גישה פרשנית זו מתיישבת עם מילותיו ותכליתו של חוק חוזה ביטוח כפי שהיו בעת הרלוואנטית; היא מתיישבת עם דין ההתיישנות הכללי, ועם התפיסה המשפטית הנוהגת ביחס לאבחנה בין מועד גיבוש עילת התובענה לצורך תחילת ההתיישנות לבין גילוי הנזק, המהוה מרכיב בעילה, המאפשר, בתנאים מסוימים, השעייה של מרוץ ההתיישנות.
...
גם בחינת התובענה לגופה מביאה למסקנה, שבעת הגשתה התביעה התיישנה ולא חלות נסיבות המאפשרות להאריך את תקופת ההתיישנות, שעה שהוברר כי מייד לאחר התאונה הראשונה היה התובע בדעה שנגרמה לו נכות צמיתה ואף הגיש תביעת נזיקין בעניין לבית המשפט.
בנסיבות שהובררו, יש לדחות את התביעה לתגמולים על פי הפוליסה הקולקטיבית מחמת התיישנות, כאשר התובע טוען, כי הנכות מקורה בתאונה הראשונה בלבד.
אחר כל האמור לעיל התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון בטל את החלטת בית המשפט המחוזי וקבע, כי המועד הקובע לתחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח הוא מועד קרות התאונה - כאשר עסקינן בפוליסה לביטוח תאונות אישיות, וכשמדובר במחלה או נכות - המועד הראשון שבו יכלו לעמוד על קיומן - קבלת טפול רפואי.
...
סיכומו של דבר, התביעה נשוא תיק זה התיישנה.
לפיכך, אני מקבל את הבקשה ובהתאם לכך, אני מורה על דחיית התביעה.
התובע ישלם לנתבעת את הוצאות המשפט בסך של 3,000 ₪ ומע"מ. הסכום הנ"ל ישולם על ידי התובע בתוך 30 ימים, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בסופו של יום, ההלכה הותוותה בעיניין אמיתי הנ"ל, שם נקבע כי : "מירוץ ההתיישנות מתחיל במועד הארוע שהוליד את הנזק, ועם גילויו של הנזק, ולא במועד בו קיימת אפשרות לעמוד על מלוא הקפו של הנזק". הילכת אמיתי הנ"ל, ניתנה כשנוסחו של סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח היה כדלקמן: "תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח." מכאן, שבהתאם להילכת אמיתי, תקופת ההתיישנות בת שלוש השנים הקבועה בסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח, מתחילה להימנות מיום ארוע התאונה ולא ממועד התגבשות הנכות הצמיתה.
...
בנקודה זו, סבורני כי אין לקבל את טענות התובע, שכן בכל פניותיה של הנתבעת, היא עמדה בחובת הגילוי לעניין מועד התיישנות התביעה.
אשר על כן, אני דוחה את טענות התובע שלפיהן התנהלות הנתבעת מלמדת על הסכמתה להארכת תקופת ההתיישנות.
סוף דבר אשר על כן, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

בהתאם לסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח וסעיף 8 לחוק ההתיישנות, הרי שמקרה הביטוח ממנו מתחיל מירוץ ההתיישנות מתחיל ממועד בו התגבש הנזק, בהתאם להחלטת כבוד השופטת אסתר קובו בע"א (ת"א-יפו)1105/01 אמיתי דוד נ' סהר חברה לביטוח בע"מ. אף אם יוכח כי ב"כ התובע שלח מכתב דרישה ביום 4/4/21 אל הנתבעת, הרי שלא ניתן לקבוע כי התביעה היתיישנה שכן לא היה ידוע כי יש לתובע נכות צמיתה.
...
טענות הנתבעת ( מבקשת ) בתמצית יש למנות את מועד תחילת ההתיישנות מיום בו הגיע התובע לגיל 18 (1/4/19) ועד ליום 1/4/22 ובהינתן כי כתב התביעה הוגש ביום 27/6/22, הרי שהתביעה התיישנה ודינה להידחות.
באשר לחוות הדעת המתוקנת אשר צורפה לתגובת התובע, הרי שלא היה מקום להגישה בשלב זה, ללא הגשת בקשה מתאימה והחלטה ועל כן הנני מורה על הסרתה מהתיק.
לאור האמור לעיל, התוצאה היא איפוא כי עילת התביעה טרם התיישנה ולפיכך הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו