מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מועד להגשת ערעור על פסק דין חלקי

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

משום כך, בהעדר החלטה בדבר מתן הארכת מועד המתירה זאת, לא ניתן יהיה לערער על "פסק דין חלקי" במסגרת העירעור על פסק הדין הסופי בהליך, וזאת בנגוד לאפשרות לערער על החלטות ביניים שניתנו במסגרת העירעור על פסק הדין הסופי, אשר מוסדרת בתקנה 150 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי; ראו: עניין שנסי; עניין פנון, בעמ' 110; עניין פלונית, בפסקה 15).
בנסיבות אלה, בשים לב לפערי הכוחות המובנים בין הצדדים, למהות ההליך ולסבל הרב שעבר על המשיבה בעקבות התאונה הקשה שנגרמה לה – עוד בשנת 2008 – והנכות שבאה בעקבותיה, אני סבורה כי האנטרס של המשיבה לסופיות הדיון, כך שתוכל לשים פרשה זו מאחוריה, לפחות מן הפן המשפטי, מובילים לדחיית הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק הדין.
...
בענייננו, אני סבורה כי יש להעדיף את אינטרס המשיבה לסיום ההתדיינות בין הצדדים.
בנסיבות אלה, בשים לב לפערי הכוחות המובנים בין הצדדים, למהות ההליך ולסבל הרב שעבר על המשיבה בעקבות התאונה הקשה שנגרמה לה – עוד בשנת 2008 – והנכות שבאה בעקבותיה, אני סבורה כי האינטרס של המשיבה לסופיות הדיון, כך שתוכל לשים פרשה זו מאחוריה, לפחות מן הפן המשפטי, מובילים לדחיית הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק הדין.
אשר על כן, דין הבקשה להידחות.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הרשמת אפרת קוקה לפני בקשת המבקשת להארכת מועד להגשת ערעור על "פסק דין חלקי" של בית הדין האיזורי לעבודה תל-אביב מיום 17.8.2021 (כב' השופטת אופירה דגן-טוכמכר; סע"ש 26159-08-16, להלן: ההחלטה).
...
לאור עיון בטיעוני הצדדים ובחומר הקיים בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה, כי בנסיבות העניין, דין הבקשה להארכת מועד להידחות, ואין לקבל את הערעור לרישום.
מטעם זה שוכנעתי, שאין באי קבלת ההליך לרישום כדי לגרום עיוות דין למבקשת.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד יש לציין כי מי שהיה הנתבע 6 בבית-משפט קמא הגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק-הדין החלקי וזאת ב-ע"א 24320-02-19 ובקשתו נדחתה על-ידי כב' השופט באומגרט בהחלטה מיום 26/3/19, תוך שצוין כי הוא איחר פעמיים, הן שעה שלא הגיש ערעור במועד על פסק-הדין החלקי מיום 9/2/15, והן כאשר לא הגיש הליך ערעורי על החלטת בית-משפט קמא מיום 13/7/17 בבקשתו לביטול פסק-דין, והוא עושה במועדי בית-המשפט כבשלו ומשבש את סדרי העבודה של בית-המשפט ושל הצדדים האחרים.
...
] אין ספק, שאין לוועדה הכלים והידע - והיא אף לא נועדה לכך - להגיע למסקנה, עם מי מהשניים הצדק, ועל כך יכריע בית-המשפט המוסמך.
אשר על כן, אנו מורים על דחיית הערעור.
המערערים ישלמו לכל אחד מהמשיבים 1 ו-3 הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 7,500 ₪, שישולם מכספי הפיקדון שהופקד בתיק בית-המשפט ויועבר לידי המשיבים באמצעות באי כוחם.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

משכך, ומשעה שהמערערים לא ערערו על פסק הדין החלקי במועד, הפך פסק הדין החלקי לחלוט, ולא ניתן להגיש ערעור עליו במסגרת העירעור על ההחלטה מיום 30.5.2022 (שגם היא, הלכה למעשה, מהוה "פסק דין" ביחס להראל).
אשר לבקשתם החלופית של המערערים להאריך את מועד הגשת העירעור על פסק דינו החלקי של בית המשפט המחוזי מיום 30.12.2022 – הרי שהמערערים לא הציגו כל טעם (וממילא לא הציגו "טעם מיוחד" כנדרש) לאיחור של כשנה וחמישה חודשים בהגשת העירעור, אלא אך טענו בעלמא כי קיים אינטרס צבורי כללי בתובענות ייצוגיות, ומשכך דין הבקשה להדחות.
...
אשר על כן, דין הבקשה לסילוקו על הסף של הערעור נגד קרנות השוטרים להתקבל.
אשר לבקשתם החלופית של המערערים להאריך את מועד הגשת הערעור על פסק דינו החלקי של בית המשפט המחוזי מיום 30.12.2022 – הרי שהמערערים לא הציגו כל טעם (וממילא לא הציגו "טעם מיוחד" כנדרש) לאיחור של כשנה וחמישה חודשים בהגשת הערעור, אלא אך טענו בעלמא כי קיים אינטרס ציבורי כללי בתובענות ייצוגיות, ומשכך דין הבקשה להידחות.
סוף דבר: הבקשה לסילוק הערעור על הסף נגד קרנות השוטרים מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסעד המבוקש בכתב התביעה הוא "להורות על ביטולו החלקי של פסק הדין המשלים ולצוות על תיקון הרשום בפנקסי המקרקעין כך שהנכס ירשם על שם יהושע ובהמשך יירשם על שם כל יורשיו החוקיים של יהושע". תמצית כתב ההגנה הנתבעים טוענים כי הם בעלי הנכס מזה כחמש שנים של הנכס, וזאת על בסיס פסק דין חלוט של בית המשפט העליון מיום 24.1.2018, (ופרי היתדיינות בת 9 שנים), אשר אישר את פסק הדין המשלים ודחה את העירעור בגינו.
התובעים הודו כי מדובר בעירעור על פסק הדין המשלים עת ביום 19.5.2022, הוגשה בקשה לביטול פסק הדין ולהארכת מועד להגשת ערעור על פסק הדין המשלים.
...
לא מצאתי כי בשלב זה עלה בידי הנתבעים להראות כי יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות.
טענת הנתבעים לסילוק על הסף מחמת חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי בית משפט נטענה בעלמא וללא כל בסיס, ודינה להידחות.
סוף דבר הבקשה לסילוק התביעה על הסף- נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו