מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מוות בעבודה פועל בניין נספה באתר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

ביום 22.6.17, בסמוך לשעה 08:30 בבוקר, עת שעבד כפועל ביניין אצל נתבעת 1, נפגע המנוח בתאונת עבודה, שבמהלכה הוא נפל מסולם ונפגע קשות בראשו (להלן: "התאונה"); הוא הובהל לבית החולים בילינסון, וביום 26.6.17 נקבע מותו.
למרות זאת, הואיל ועל פי בדיקת משרד העבודה נימצאו ליקויים באתר, נידרשת בדיקת ההיתכנות של קיום קשר סיבתי בינם לבין נפילת המנוח מהסולם ופציעתו, שהובילו לבסוף למותו.
...
בכל הנוגע לתביעת התובע 6 כתלוי: מבלי שיהא בכך חלילה כדי להקל ראש במצבו ובמסירותה של האלמנה לטיפול בבנה, אין בידי לקבל את חישובי התובעים בקשר עמו.
סוף דבר התביעה נדחית.
בנסיבות העניין, פטירתו של המנוח במהלך תאונת עבודה בשירות הנתבעת ויתר שיקולים הצריכים לעניין, אני מורה שכל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בהתאם לדו"ח משרד העבודה מיום 15.3.07 (נספח ה' לתיק המוצגים של התובע, להלן – "דו"ח משרד העבודה"), אשר הוגש כתעודת עובד ציבור (נספח ו' לתיק המוצגים של התובע), ביום 18.1.07 בשעה 9.45 לערך נהרג במקום פועל ביניין שעבד אצל הקבלן, בשם עבד אלחאלק (להלן – "המנוח"), שהתגורר עם אישתו ושני ילדיו (נכון לאותה עת) בכפר יאמון באיזור ג'נין (וראו: עדות האלמנה בעמ' 10 ש' 23).
האחריות באתר בנייה 9.1 בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 (להלן – "הפקודה") ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 (להלן – "התקנות") נקבעו הכללים שעל פיהן יש לנהוג כאשר מבוצעות "עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו, שינוי מבנהו, תקונו או קיומו" (הגדרת המונח 'בניה' בסע' 1 לפקודה).
...
לאחר שעיינתי בראיות הצדדים, שמעתי את עדיהם וקראתי את סיכומיהם באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה כנגד הנתבעים 1 ו-2 להידחות.
נזקו של המנוח 12.1 משהגעתי למסקנה, כי דין התביעה דחייה כנגד שני הנתבעים שנותרו, איני מוצאת עוד צורך לעסוק בשאלת גובה הנזק.
התוצאה 13.1 אשר על כן, ועל יסוד כל המפורט לעיל, אני דוחה את התביעה נגד הנתבעים 1 ו-2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

התביעה, אשר הוגשה במקורה בבית המשפט המחוזי, הוגשה תחילה כנגד המעביד ומבטחתו בלבד (נתבעים 1 ו-2), כאשר בהמשך תוקנה התביעה בדרך של צירוף נתבעים 3-4 (הקבלן הראשי באתר העבודה ומבטחתו).
לאחר שנסיון לקדם הסדר על בסיס קביעות אלו ניכשל, הגיש התובע, בחודש 11/17 (בחלוף 6 שנים ממועד התאונה ו-3 שנים ממועד הגשת התביעה) בקשה לצרוף חוות דעת תעסוקתית של ד"ר ברודסקי ממנה עולה כי התובע אינו יכול לעבוד כפועל ביניין או בכל עבודה אחרת הדורשת מאמץ פיזי, רכוז וערנות (להלן: "חוות דעת התובע").
לאחר עיון מדוקדק בטיעוני הצדדים ובפס"ד סילוורמן אליו מפנים שני הצדדים, אני סבורה, כטענת הנתבעות שיש לדחות את בקשת התובע, ואף למנוע ממנו מלהגיש את חוו"ד יעקבי כחלק מראיותיו בהליך זה. בנגוד לאמור בפס"ד סילוורמן, אשר עסק במפורש בהגשת דו"ח חקירה שערך משרד הבריאות (הנתבע שם) באשר לנסיבות מותו של הקטין שעיזבונו הגיש שם את תביעת רשלנות רפואית כנגד בית החולים, לא מתקיימים ביחס לחוו"ד יעקבי איזה מהתנאים שנקבעו שם והצדיקו את הגשת דו"ח החקירה חרף היתנגדות הנתבעת לעשות כן. לענין ההודאה השילוחית – אני סבורה שגם התובע מבין כי לא ניתן לגזור, בשום צורה שהיא, מהאמור בפס"ד סילוורמן ביחס לדו"ח חקירה של משרד הבריאות, לחוו"ד יעקבי שהנו מומחה אליו פנו הנתבעות לצורך קבלת חוות דעתו, ולאחר שזו התקבלה על ידם, החליטו שלא להגישה כראיה מטעמם.
...
לאחר עיון מדוקדק בטיעוני הצדדים ובפס"ד סילוורמן אליו מפנים שני הצדדים, אני סבורה, כטענת הנתבעות שיש לדחות את בקשת התובע, ואף למנוע ממנו מלהגיש את חוו"ד יעקבי כחלק מראיותיו בהליך זה. בניגוד לאמור בפס"ד סילוורמן, אשר עסק במפורש בהגשת דו"ח חקירה שערך משרד הבריאות (הנתבע שם) באשר לנסיבות מותו של הקטין שעזבונו הגיש שם את תביעת רשלנות רפואית כנגד בית החולים, לא מתקיימים ביחס לחוו"ד יעקבי איזה מהתנאים שנקבעו שם והצדיקו את הגשת דו"ח החקירה חרף התנגדות הנתבעת לעשות כן. לענין ההודאה השילוחית – אני סבורה שגם התובע מבין כי לא ניתן לגזור, בשום צורה שהיא, מהאמור בפס"ד סילוורמן ביחס לדו"ח חקירה של משרד הבריאות, לחוו"ד יעקבי שהינו מומחה אליו פנו הנתבעות לצורך קבלת חוות דעתו, ולאחר שזו התקבלה על ידם, החליטו שלא להגישה כראיה מטעמם.
לכך אשיב שאני סבורה כי החלטה זו משלימה את ההחלטה הקודמת ועולה בקנה אחד עימה שכן יש בשתיהן כדי לאזן בין האינטרסים הנוגדים.
אולם במקרה דנן, מעבר לכך שיש בו נסיון לנצל לרעה את רצון הנתבעות להתגונן מפני התביעה, אין בו טעמים שמצדיקים את עיקום הכללים הדיוניים שכן חוו"ד יעקבי אינה משקפת "אמת" אלא עמדה רפואית של רופא, שתומכת בעמדת מומחה התובע (בחלקה), הא ותו לא. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את בקשת התובע וקובעת כי התובע אינו רשאי להגיש את חוות דעתו של ד"ר יעקבי כחוות דעת מטעמו, ואין הוא רשאי להסתמך על האמור בה כעדות שבמומחיות או סברה.
אינני עושה צו להוצאות חרף דחיית הבקשה, שכן אני סבורה כי נוצרה בתיק, בעיקר לאור ההחלטה הקודמת, סיטואציה ייחודית שהעלתה שאלה משפטית כנה.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע, עובד זר ממולדובה, עבד כפועל ביניין אצל הנתבעת שהיא תאגיד כח אדם, חודשים ספורים, תקופת עבודה השנויה במחלוקת.
גירסתו המאוחרת של התובע, שאין לה זכר בתצהירו או בכתב התביעה, מעוררת סימני שאלה רבים, לכל הפחות בשאלה אם התובע אכן עבד אצל או עבור הנתבעת בשנת 2017, או שמא עבד עבור הקבלן הסיני (ובאיזה אתר).
כאשר התובע נישאל בחקירתו הנגדית מדוע הגיע אל משרדי הנתבעת בתחילת חודש מרץ, כאשר לא קיבל את שכרו עבור חודש ינואר, השיב תשובה מתריסה, שאין בה תוכן או הסבר (עמוד 8 שורות 24 -26 - "אני רוצה לשאול למה הנתבעת לא היתקשרה אליי ושאלה איפה אני? אולי אני מת? ב-1-2-3 לחודש? אולי הרגו אותי? אני הסברתי לביה"ד שהיו לפעמים עיכובים בתשלומים ולפעמים עיכובים בשכר שלי שלא היו משולמים בזמן...").
...
אשר על כן התביעה ברכיב זה נדחית.
מאחר שנושא זה כלל לא נזכר בתצהיר הנתבעת או בסיכומיה, וכן לא הוגשו מטעמה ראיות בנושא, דין התביעה ברכיב זה להתקבל.
סוף דבר – התביעה נדחית בעיקרה, למעט התביעה ברכיב פיצויים לפי לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002, בסך 1,500 ₪ שישולמו לתובע כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 25.12.16 ועד התשלום בפועל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

האם זכאים התובעים, שבנים נהרג בתאונת עבודה, לקיצבת תלויים? התשתית העובדתית ומהלך ההיתדיינות מר ג'אן ג'י ז"ל (Jan Ji, להלן: המנוח) שהיה פועל ביניין אזרח סין, נהרג ביום 27.10.14 עת שנפל מפיגומים באתר בניה בעיר רחובות.
...
בשים לב לכך כי המערערים טענות בפני בית דין זה כי לצורך הכנת תביעת הנזיקין, בכוונת בא-כוחם להגיש חוות דעת לגבי השכר בסין, וכן התקבלו מסמכים המעידים על פריצה דיסק ואבנים בכליות, מהם סובלים המערערים, שאינם מאפשרים להם לעבוד,, מצאנו לנכון לחרוג מהכלל לפיו, אין מקום בשלב הערעור לאפשר להביא ראיות או להורות על ברור עובדתי נוסף.
המדובר במחדל משמעותי שאותו מצאנו לנכון להביא לחובת הנתבע במאזן הראייתי.
לסיכום נוכח כל האמור, התביעה מתקבלת, ואנו קובעים כי הורי המנוח היו סמוכים על שולחנו והוא פרנס ותמך בהם.
הנתבע ישלם לתובעים הוצאות משפט בסך 8,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו