מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מהימנות עדים וערכאת הערעור

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת ועוד פסק הדין מושתת על מימצאי עובדה ומהימנות עדים אשר ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בהם אלא במקרים חריגים ביותר, למשל – כאשר נפל פגם הנופל לשורשו של עניין או כאשר הטעות בולטת על פניה.
...
דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיב וזאת מהנימוקים כדלקמן: א) ערכאת ערעור ממעטת להתערב בפסקי דין שניתנים בבית משפט לתביעות קטנות.
קביעתו של בית המשפט קמא והנימוקים שהביאו למסקנה כי לא שולם תשלום המזומן סבירים בעיניי וטענותיו של המבקש ביחס להתרשלות המשיב בביצוע העבודה (שאף לא הוכחו כדין) אינן מהוות היתר למניעת התשלום המוסכם, מקום בו ברור כי הסכום אינו הסכום לו טוען המבקש.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב) עסקינן במימצאי עובדה ומהימנות עדים אשר ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בהם אלא במקרים חריגים ביותר, למשל – כאשר נפל פגם הנופל לשורשו של עניין או כאשר הטעות בולטת על פניה.
...
לאחר עיון בבקשת רשות הערעור הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתשובה וזאת מהנימוקים כדלקמן: א) ערכאת ערעור ממעטת להתערב בפסקי דין שניתנים בבית משפט לתביעות קטנות.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין בקשת הערעור להידחות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבה ביקשה לדחות העירעור, תוך הדגשה כי פסק דינו של בית משפט קמא קובע ממצאים עובדתיים ונסמך על מהימנות עדים וערכאת ערעור אינה מיתערבת בעניינים אלו.
...
נקבע בסעיף 25 לפסק הדין: "תוצאת האמור הינה אם כן, כי מקובלת עליי טענת הנתבעת, לפיה הסכם שינויים מס' 1 נחתם לאחר מו"מ שקיפל בתוכו את הסכמת הצדדים לדחות את מועד המסירה בשבעה שבועות כנגד ביצוע עבודות שינויים; מקובלת עליי בעניין זה גם טענת עדי הנתבעת לפיהן מדובר היה בעבודות שינויים משמעותיות אשר בגינן הוארך מועד המסירה בהסכם שינויים זה (זאת בשונה מהסכמי השינויים האחרים שנחתמו לאחר מכן); מקובלת עליי גם הטענה לפיה התובעים שבו ואישררו פעם אחר פעם את מועד המסירה הנדחה, לרבות בחודש פברואר 2018, בסמוך למועד מסירת הדירה. זה היה אומד דעת הצדדים- והוא השתקף נאמנה במסמכים שנחתמו בין הצדדים.
אף אני סבורה, כי בנסיבות המקרה שלפנינו לא היה מקום לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש משנפסק פיצוי בגין האיחור בהתאם להוראות חוק המכר דירות.
לפיכך, משלא מצאתי עילה להתערבות חריגה של ערכאת ערעור בקביעות עובדתיות דין הערעור להידחות.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העירעור מוגש על קביעות עובדתיות ומהימנות עדים, וערכאת ערעור תתערב בקביעות עובדתיות ובממצאי מהימנות רק במקרים חריגים, וכך גם בנוגע לחלוקת אחריות, כל עוד חלוקת האחריות נימצאת במיתחם הסבירות.
...
אני דוחה את טענת המערערים כאילו אישר נהג המשיבה שכל הנזקים הקשורים לחלק האחורי של המשאית אינם קשורים לתאונה.
על כן כל הנזקים שהיו בארגז ואינם קשורים לתאונה התבטאו במחיר שקיבלה המשיבה מרוכש הארגז, והתביעה אינה כוללת דבר בעניין זה. על פי כל האמור לעיל, אני דוחה את הערעור.
על פי תקנה 153, ובזיקה לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) אני מחייב את המערערים לשלם למשיבה הוצאות הערעור בסך 10,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

א) העירעור מיתמקד במימצאי עובדה ומהימנות עדים אשר ערכאת העירעור אינה נוטה להתערב בהם אלא במקרים חריגים ביותר.
...
קבעתיבפסק דיני: "..בית משפט קמא מנמק, מדוע ובכל זאת מגיע למסקנה אחרת וזאת על סמך עיון בתיק הפש"ר של משה.
בית משפט החליט בכל זאת למרות התרשמותו הברורה לטובה מהנתבעים כי יש לחייבם בחיוב אישי על סמך מסמכים מתיק פש"ר מהם הגיע למסקנה כי החברה נכנסה לקשיים כלכליים כבר ב- 2014 וכי מהמסמכים עלה כי מצבה של החברה היה בלתי יציב והנתבעים היו מודעים לכך.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו