מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מהימנות מד מהירות בבית המשפט

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בבש"פ 7234/14 פארס סעיד נ' מדינת ישראל, שם נקלט המבקש בממל"ז, בנסיעה במהירות של 150 קמ"ש, היתייחס בית המשפט העליון לממצאים הנוספים, מלבד מימצאי מד המהירות: "לא למותר לציין כי במקרה דנא הקביעה בדבר קיומן של ראיות לכאורה ממילא לא נשענה אך רק על מימצאי מד-המהירות כראיה לכאורית בודדת. כאמור בהחלטת בית משפט השלום, קביעה זו נשענה גם על תוכנו של דו"ח אשר הוכן על-ידי השוטר שנכח במקום הארוע ועצר את המבקש, וכן על דברי המבקש עצמו במעמד העבירה, אשר בית משפט השלום סבר כי הם "מהוים ראשית הודאה לפחות". ראיות לכאוריות אלה, אשר לא מצאתי כי נפל פגם במשקל או בהערכה שניתנו להן, מצטרפות אף הן לכדי גיבוש המסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות להוכחה בשלב פסילת הרישיון המנהלית.
בדברי הנהג לדוח צוין שהנהג מסר: "אני נסעתי במהירות הזאת כי אני ממהר לעבודה", ובטופס השימוע צוין בתגובתו: "לא שמתי לב". בשלב זה של ההליך, די בראיות לכאורה אלה כדי לבסס את אשמתו של המשיב בעיניין זה. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט י' דנציגר בבש"פ 6595/08 מיכאל יעקובסון נ' מדינת ישראל: " ... בשלב זה של הדיון אינני נידרש למידת מהימנותן של הראיות לכאורה הקיימות כנגד העורר, אלא רק לאמת כי הן קיימות וכי במידה ותתבררנה כנכונות, יש בכוחן לבסס את אשמתו של העורר ...." אשר למסוכנות: מסוכנות המשיב בנהיגה נלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומעברו התעבורתי.
...
סבור אני כי ככל שהדברים נוגעים למדרג הראייתי הנמוך יותר של ראיות לכאורה, ניתן להסתפק בבדיקות השגרתיות המבוצעות על-ידי המשטרה, לפני ואחרי כל משמרת ואחת למספר חודשים, בהתאם להנחיות היצרן, כדי לקבוע כי בעניינו של המשיב קיימות ראיות לכאורה לאשמתו בעבירה המיוחסת לו. לכך יש להוסיף גם את היותה של מהירות הנסיעה המיוחסת למשיב גבוהה במיוחד, דבר המפחית את החשש מפני טעות במדידת הממל"ז לגבי עצם נהיגתו במהירות גבוהה מן המותר, וכן עדויות השוטרים שנכחו ב"שטח" בעת האירועים ושמרו, לטענת המדינה, על "קשר עין" רצוף עם המשיב לאורך נהיגתו".
בבש"פ 7234/14 פארס סעיד נ' מדינת ישראל, שם נקלט המבקש בממל"ז, בנסיעה במהירות של 150 קמ"ש, התייחס בית המשפט העליון לממצאים הנוספים, מלבד ממצאי מד המהירות: "לא למותר לציין כי במקרה דנא הקביעה בדבר קיומן של ראיות לכאורה ממילא לא נשענה אך רק על ממצאי מד-המהירות כראיה לכאורית בודדת. כאמור בהחלטת בית משפט השלום, קביעה זו נשענה גם על תוכנו של דו"ח אשר הוכן על-ידי השוטר שנכח במקום האירוע ועצר את המבקש, וכן על דברי המבקש עצמו במעמד העבירה, אשר בית משפט השלום סבר כי הם "מהווים ראשית הודאה לפחות". ראיות לכאוריות אלה, אשר לא מצאתי כי נפל פגם במשקל או בהערכה שניתנו להן, מצטרפות אף הן לכדי גיבוש המסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות להוכחה בשלב פסילת הרישיון המנהלית.
נוכח האמור, מחד גיסא, קיומן של ראיות לכאורה, נסיבות ביצוע עבירה המעידות על מסוכנות המשיב, ומאידך גיסא, היותו נהג חדש, צעיר, בעל וותק נהיגה קצר, אני מורה על פסילת המשיב מלנהוג ו/או מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים.

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בבשפ 7234/14 פארס סעיד נ' מדינת ישראל, שם נקלט המבקש בממל"ז, בנסיעה במהירות של 150 קמ"ש, היתייחס בית המשפט העליון לממצאים הנוספים, מלבד מימצאי מד המהירות: "לא למותר לציין כי במקרה דנא הקביעה בדבר קיומן של ראיות לכאורה ממילא לא נשענה אך רק על מימצאי מד-המהירות כראיה לכאורית בודדת. כאמור בהחלטת בית משפט השלום, קביעה זו נשענה גם על תוכנו של דו"ח אשר הוכן על-ידי השוטר שנכח במקום הארוע ועצר את המבקש, וכן על דברי המבקש עצמו במעמד העבירה, אשר בית משפט השלום סבר כי הם "מהוים ראשית הודאה לפחות". ראיות לכאוריות אלה, אשר לא מצאתי כי נפל פגם במשקל או בהערכה שניתנו להן, מצטרפות אף הן לכדי גיבוש המסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות להוכחה בשלב פסילת הרישיון המנהלית.
בשלב זה של ההליך, די בראיות לכאורה אלה כדי לבסס את אשמתו של המשיב בעיניין זה. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט י' דנציגר בבש"פ 6595/08 מיכאל יעקובסון נ' מדינת ישראל: " ... בשלב זה של הדיון אינני נידרש למידת מהימנותן של הראיות לכאורה הקיימות כנגד העורר, אלא רק לאמת כי הן קיימות וכי במידה ותתבררנה כנכונות, יש בכוחן לבסס את אשמתו של העורר ....". אשר למסוכנות: מסוכנות המשיב בנהיגה נלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומעברו התעבורתי.
...
לאחר שעיינתי במכלול חומר הראיות שהונח בפני, בהם דוח השוטר, הנספח לדוח וטופס השימוע, מצאתי שקיימות די ראיות לכאורה להוכחת האשמה לכאורה המיוחסת למשיב.
סבור אני כי ככל שהדברים נוגעים למדרג הראייתי הנמוך יותר של ראיות לכאורה, ניתן להסתפק בבדיקות השגרתיות המבוצעות על-ידי המשטרה, לפני ואחרי כל משמרת ואחת למספר חודשים, בהתאם להנחיות היצרן, כדי לקבוע כי בעניינו של המשיב קיימות ראיות לכאורה לאשמתו בעבירה המיוחסת לו. לכך יש להוסיף גם את היותה של מהירות הנסיעה המיוחסת למשיב גבוהה במיוחד, דבר המפחית את החשש מפני טעות במדידת הממל"ז לגבי עצם נהיגתו במהירות גבוהה מן המותר, וכן עדויות השוטרים שנכחו ב"שטח" בעת האירועים ושמרו, לטענת המדינה, על "קשר עין" רצוף עם המשיב לאורך נהיגתו".
בבשפ 7234/14 פארס סעיד נ' מדינת ישראל, שם נקלט המבקש בממל"ז, בנסיעה במהירות של 150 קמ"ש, התייחס בית המשפט העליון לממצאים הנוספים, מלבד ממצאי מד המהירות: "לא למותר לציין כי במקרה דנא הקביעה בדבר קיומן של ראיות לכאורה ממילא לא נשענה אך רק על ממצאי מד-המהירות כראיה לכאורית בודדת. כאמור בהחלטת בית משפט השלום, קביעה זו נשענה גם על תוכנו של דו"ח אשר הוכן על-ידי השוטר שנכח במקום האירוע ועצר את המבקש, וכן על דברי המבקש עצמו במעמד העבירה, אשר בית משפט השלום סבר כי הם "מהווים ראשית הודאה לפחות". ראיות לכאוריות אלה, אשר לא מצאתי כי נפל פגם במשקל או בהערכה שניתנו להן, מצטרפות אף הן לכדי גיבוש המסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות להוכחה בשלב פסילת הרישיון המנהלית.
בנסיבות אלה אני מורה על פסילת המשיב מלנהוג ו/או מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה למשך 5 חודשים.

בהליך בקשה לביטול - פסילה מנהלית (בפ"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

ב"כ המבקש מכחיש את המהירות שמיוחסת למבקש וטוען שהמהירות שהוצגה למבקש על צג הממלז אינה מהימנה.
כן ראה לעניין זה בבשפ 7234/14 פארס סעיד נ' מדינת ישראל, שם נקלט המבקש בממל"ז, בנסיעה במהירות של 150 קמ"ש: "לא למותר לציין כי במקרה דנא הקביעה בדבר קיומן של ראיות לכאורה ממילא לא נשענה אך רק על מימצאי מד-המהירות כראיה לכאורית בודדת. כאמור בהחלטת בית משפט השלום, קביעה זו נשענה גם על תוכנו של דו"ח אשר הוכן על-ידי השוטר שנכח במקום הארוע ועצר את המבקש, וכן על דברי המבקש עצמו במעמד העבירה, אשר בית משפט השלום סבר כי הם "מהוים ראשית הודאה לפחות". ראיות לכאוריות אלה, אשר לא מצאתי כי נפל פגם במשקל או בהערכה שניתנו להן, מצטרפות אף הן לכדי גיבוש המסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות להוכחה בשלב פסילת הרישיון המנהלית.
...
סבור אני כי ככל שהדברים נוגעים למדרג הראייתי הנמוך יותר של ראיות לכאורה, ניתן להסתפק בבדיקות השגרתיות המבוצעות על-ידי המשטרה, לפני ואחרי כל משמרת ואחת למספר חודשים, בהתאם להנחיות היצרן, כדי לקבוע כי בעניינו של המשיב קיימות ראיות לכאורה לאשמתו בעבירה המיוחסת לו. לכך יש להוסיף גם את היותה של מהירות הנסיעה המיוחסת למשיב גבוהה במיוחד, דבר המפחית את החשש מפני טעות במדידת הממל"ז לגבי עצם נהיגתו במהירות גבוהה מן המותר, וכן עדויות השוטרים שנכחו ב"שטח" בעת האירועים ושמרו, לטענת המדינה, על "קשר עין" רצוף עם המשיב לאורך נהיגתו".
בהינתן האמור, לאחר שעיינתי בראיות לכאורה, בחומרת העבירה ובנסיבות ביצועה, אני סבורה שמהמשך נהיגתו נשקפת מסוכנות לכלל משתמשי הדרך.
בשקלול הנתונים שהובאו לפני, שוכנעתי, שאין לפני נסיבות המצדיקות ביטול פסילת רישיונו של המבקש, או קיצור התקופה, ושלא נפל פגם בשיקול דעתו של קצין המשטרה אשר הורה על פסילת רישיונו של המבקש.
סוף דבר, הריני דוחה הבקשה.

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בבשפ 7234/14 פארס סעיד נ' מדינת ישראל, שם נקלט המבקש בממל"ז, בנסיעה במהירות של 150 קמ"ש, היתייחס בית המשפט העליון לממצאים הנוספים, מלבד מימצאי מד המהירות: "לא למותר לציין כי במקרה דנא הקביעה בדבר קיומן של ראיות לכאורה ממילא לא נשענה אך רק על מימצאי מד-המהירות כראיה לכאורית בודדת. כאמור בהחלטת בית משפט השלום, קביעה זו נשענה גם על תוכנו של דו"ח אשר הוכן על-ידי השוטר שנכח במקום הארוע ועצר את המבקש, וכן על דברי המבקש עצמו במעמד העבירה, אשר בית משפט השלום סבר כי הם "מהוים ראשית הודאה לפחות". ראיות לכאוריות אלה, אשר לא מצאתי כי נפל פגם במשקל או בהערכה שניתנו להן, מצטרפות אף הן לכדי גיבוש המסקנה בדבר קיומן של ראיות לכאורה הנדרשות להוכחה בשלב פסילת הרישיון המנהלית.
אפנה לדבריו של כב' השופט י' דנציגר בבש"פ 6595/08 מיכאל יעקובסון נ' מדינת ישראל: " ... בשלב זה של הדיון אינני נידרש למידת מהימנותן של הראיות לכאורה הקיימות כנגד העורר, אלא רק לאמת כי הן קיימות וכי במידה ותתבררנה כנכונות, יש בכוחן לבסס את אשמתו של העורר ....". אשר למסוכנות: מסוכנות המשיב בנהיגה נלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומעברו התעבורתי.
...
סבור אני כי ככל שהדברים נוגעים למדרג הראייתי הנמוך יותר של ראיות לכאורה, ניתן להסתפק בבדיקות השגרתיות המבוצעות על-ידי המשטרה, לפני ואחרי כל משמרת ואחת למספר חודשים, בהתאם להנחיות היצרן, כדי לקבוע כי בעניינו של המשיב קיימות ראיות לכאורה לאשמתו בעבירה המיוחסת לו. לכך יש להוסיף גם את היותה של מהירות הנסיעה המיוחסת למשיב גבוהה במיוחד, דבר המפחית את החשש מפני טעות במדידת הממל"ז לגבי עצם נהיגתו במהירות גבוהה מן המותר, וכן עדויות השוטרים שנכחו ב"שטח" בעת האירועים ושמרו, לטענת המדינה, על "קשר עין" רצוף עם המשיב לאורך נהיגתו".
בהינתן האמור, קיומן של ראיות לכאורה להוכחת העבירה של נהיגה במהירות מופרזת שמיוחסת למשיב, והמסוכנות שניבטת מהמשיב, נוכח המהירות הגבוהה שמיוחסת לו, 76 קמ"ש מעל המותר, כשהעבירה בוצעה בהיותו נהג חדש צעיר, ונוכח כתב אישום נוסף שהוגש נגדו, בשל עבירה ייחודית של נהג חדש, אני סבורה שבאיזון שבין אינטרס המשיב לאינטרס של שמירה על בטחון הציבור, נוטה הכף לטובת האינטרס של כלל הציבור, ויש לפסול את המשיב עד תום ההליכים נגדו.
בהתחשב בכך שהמשיב היה פסול מנהלית לתקופה של חודש, אני סבורה שיש לקבל את הבקשה ולקצוב את תקופת הפסילה למשך 3 חודשים.
נוכח האמור, קיומן של ראיות לכאורה, ומסוכנותו אני מורה על פסילת המשיב מלנהוג ו/או מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בנוסף חולקים הנאשמים על אמינות ותקינות הפעלתו של מד המהירות (להלן גם: "הממל"ז") ומהימנות השוטרים, בהיעדר תעוד מספק במצלמות הגוף של השוטרים ועריכת דו"ח פעולה מטעם השוטר המיתנדב אשר שהה בזירה.
ברע"פ 2161/21 אמיר משאיך נ. מדינת ישראל (פורסם בנבו, ניתן ביום 18.7.21) אשר ניתן לאחרונה, שב בית המשפט העליו על ההלכה אשר לפיה, "ככלל, "אופן יישום העקרונות שהותוו בעיניין יששכרוב נתון לשיקול דעתו של בית המשפט, הדן בשאלת קבילותה של ראיה פלונית, אשר הושגה באופן פסול, ותלוי בנסיבות הקונקרטיות העומדות בפניו", ואין הוא מהוה עילה למתן רשות ערעור [רע"פ 1921/18 חברת דור חקלאים בע"מ נ. מדינת ישראל [פורסם בנבו] פסקה 10 (27.5.2018)]".
...
הנני מרשיעה את נאשם 2 בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה- מעולם לא הוציא- עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה (נ"ח) תשכ"א 1961 ובעבירת נהיגה ברכב ללא ביטוח- עבירה לפי סעיף 2א לפקודת בטוח רכב מנועי (נ"ת) תש"ל- 1970.
כמו כן, הנני מרשיעה את נאשם 2 בעבירת נהיגה במהירות מ- 26 עד 40 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית- עבירה לפי סעיף 54א לתקנות התעבורה תשכ"א- 1961 ובעבירת הפרעת שוטר במילוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין.
כן הנני מרשיעה את נאשם 2 בעבירת החזקה/ שימוש בסמים שלא לצריכה עצמית- עבירה לפי סעיף 7(א)+ 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו