מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מהי משמעות הביטוי עבירת אלימות

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

ד"ר דוברוסין הוסיף כי המערער החל אמנם לסבול כבר בגיל צעיר ביותר מהפרעת אישיות – שלא מן הנמנע כי אף החמירה עם השנים, מבחינת הביטוי החברתי והעברייני שקבלה ההפרעה במהלך חייו.
. התסמינים המובהקים של הפרעת אישיות אנטיסוציאלית על גוניה וסוגיה, יכול שיבואו לידי ביטוי בשקרנות ובמניפולטיביות, בהתנהגות פרועה או בהתפרצויות זעם לעיתים תוך גלויי אלימות ואכזריות, ובהעדר חמלה ואמפתיה לקורבן.
כלומר, יש לטעמי לבחון לא רק את העבר שקדם למעשה העבירה, אלא גם את התקופה שמאז העבירה, שכן הדעת נותנת כי מי שסובל מהפרעה נפשית חמורה יתן לה ביטוי גם בהמשך הזמן; וראו עניין מיכאלי הנזכר, פסקה פ"ח (1).
...
סופו של דבר, דעתי היא שבנסיבות המקרה אין מקום להפחית מעונש מאסר עולם החובה שנגזר על המערער, ועל כן אציע לחבריי לדחות את הערעור על גזר דינו של בית משפט קמא.
כשלעצמי סבורני, ובכך דעתי כדעת השופט עמית וכדעת סגנית הנשיא המלומדת בבית המשפט קמא, ראוי שתמונת הנאשם תהא ככל הניתן לפני בית המשפט; אך האם מתישבת שאיפה לגיטימית זו, למשל, עם הכלל שעברו הפלילי של הנאשם אינו מובא לפני בית המשפט בשלב הכרעת הדין, כדי לא ליצור מראית עין של דעה קדומה כלפיו, למעט חריגים כגון כשהנאשם טוען שזו לו פעם ראשונה לפגוש בשלטונות החוק, ואזי בידי התביעה להפריך זאת? האם נאשם הכופר מכל וכל בעבירה צריך שיציג פרופיל נפשי, והאם יזיק הדבר להגנתו אם יעשה כן? לטעמי יהיו מקרים שבהם לא תהא סתירה אמיתית בין הכפירה למצב הנפשי ותהא תועלת לנאשם מחשיפת בית המשפט לכך גם בעת הכפירה במבט לעתיד, ומכל מקום לא יצמח לו נזק; כך או אחרת, אך מכל מקום העלאת הטענה לאחר כפירה אינה פשוטה.
והנה בחוות דעתו של פרופ' לוי בעקבות בדיקה מ-18.4.13 נמסר כי המערער מקבל תרופה והנה קלה להרגעה –לשינה (אף כי הוסיף "בגלל מחשבות"); המדובר במועד שלאחר ארבע שנים במאסר, ובעיניי הדבר אומר דרשני, ואינו פועל לזכות קבלתה של טענת סעיף 300א. כאמור, דעת חברתי מקובלת עלי ואצטרף אליה.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הטעמים למסקנתי הם אלה: ראשית, עבירת ההריגה בה הורשע החייב בבית המשפט המחוזי מהוה "עבירת אלימות חמורה" כמשמעות הביטוי בחוק נפגעי עבירה.
...
לסיכום, רובו המכריע של חוב החייב מוחרג על פי דין מתחולת ההפטר.
גם הצעת הנאמן (אשר לפי שעה אין אינדיקציה כי היא על דעת הממונה או החייב) לתכנית הצפויה להניב 77% דיבידנד נטו אינה יכולה לשנות מן המסקנה בדבר הצורך בביטול צו פתיחת ההליכים בשים לב לשיקולים המצדיקים החרגת החוב לקרנית ולאפשרות כי תשלום דיבידנד חלקי לקרנית על פי התוכנית המוצעת עשוי בסופו של יום למנוע מקרנית לתבוע את יתרת החוב שלא שולם לה באופן המסכל ולו חלקית את הגשמת התכליות החברתיות החשובות הניצבות ביסוד החרגת החוב דנא מתחולת ההפטר.
לאור האמור אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתא"מ (ירושלים) 2407-10-17 אריה סקיר נ' סאמי חוסיין (3.6.2019) סקר בית משפט השלום בירושלים את גובה הפצוי עבור עבירות אלימות ברף גבוה יותר מהארוע דכאן (שכן הן היו כרוכות בהטחה לרצפה, פציעה וקבלת טפול רפואי) שעמד על כ-15,000 ₪: ב"כ התובע הפנה לפסיקה שבה גובה הפצוי הבלתי ממוני בגין תקיפה הוא סביב סך של 15,000 ₪.
טוען התובע, כי נאמרו על ידי הנתבעת הדברים הבאים: "למה אתה חייב לעבור מכאן? Get the fucking shit out of this place. Asshole" "מה, אתה הולך להגיד שאני...שהוא נשך אותך עוד פעם? יא זין! שקרן! Motherfucker". "מה! דבר! דבר! דבר, יא זין! למה אתה לא מדבר?? למה אתה לא אומר שום דבר?!". "מה? מה אתה הולך לעשות עם זה?! מה אותה הולך לעשות עם זה?!". המבחן לבחינת משמעות האמירות המהוות לשון הרע הוא מבחן אובייקטיבי.
...
שוכנעתי, כי שעה שהבחינה הנתבעת בהתרחשות היא נחפזה מיידית על מנת להפריד בין הכלבים ומכאן שהסכום הינו מידתי.
לא זו אף זו, אני סבור, כי הסרת ההגננה שבחוק איסור לשון הרע נוכח פנייה לרשויות המוסמכות, צריכה להיעשות במקרים חריגים שבחריגים (ע"א (ת"א) 35127-03-19 פלוני נ' פלונית, 23.3.2020), זאת על מנת שלא להרתיע מתלוננים (וודאי שעה שמדובר בחשש מפני כלבת), וכי אין עניינו של ההליך דכאן נמנה עם אותם מקרים חריגים שבחריגים.
מסקנת האמור הינה אם כן, כי הנתבעת תשלם לתובע סך כולל וסופי של 13,000 ₪, זאת בתוך 40 יום ממועד קבלת פסק הדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

וכך נטען: "הערכים המוגנים שנפגעו ברורים: קדושת החיים, שמירה על שלמות הגוף והנפש, הגנה של שלום הציבור ובטחונו. מידת הפגיעה בערכים המגונים היא קשה מאוד. אני מאמינה בכך שבסופו של יום העבירות שבארוע סתמי של מה בכך, החומרה הרבה יותר גבוהה מאשר על רקע הכרות מוקדמת או אלימות הדדית בין הצדדים, ולכן מיתחם הענישה ההולם צריך לקבל ביטוי מבחינת הגמול ההולם, והענישה צריכה לבטא הרתעה משמעותית. שיקולים אלה מקבלים משנה תוקף בנסיבות ביצוע העבירה, שבוצעו בצוותא. אם מסתכלים על הסיבות שהביאו את הנאשמים לבצוע העבירות, שזה מעשה בריונות לשם בריונות, ארוע אקראי כלפי המתלונן" (פרו' עמ' 33 ש' 24).
...
נאשם 3 הנאשם לא שיתף פעולה עם שרות המבחן, ובחר שלא להתייצב לפגישות האבחון שנקבעו בעניינו (ראה בהקשר זה גם החלטתי מיום 10.1.22).
על רקע האמור לעיל, דאגה ההגנה לשלבו בחודש ינואר 2022 בטיפול פרטני, אשר נערך על-ידי מרכז "הזדמנויות" שהוא מרכז טיפולי פרטי, שם טופל על-ידי קרימינולוגית חברתית-שיקומית, גב' מורן דוידיאן (ראה חוות הדעת נע/6).
כאשר מצרפים נתונים אלה של הנאשם, לגילו הצעיר בעת ביצוע העבירה, לעובדה כי אין לחובתו הרשעות קודמות, להודאה וקבלת האחריות, ולעובדה כי שהה תקופה לא מבוטלת בתנאים מגבילים, מתקבלת מסקנה לפיה ניתן לאמץ את הרף התחתון של המתחם שנקבע בעניינו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על משמעותה של אמרת קרבן עבירה, מיד לאחר היתרחשות הארוע האלים עמדתי בעיניין אחר (ת"פ (שלום ת"א) 50597-10-20  מדינת ישראל נ' ירושלמי (18.7.2022)).
...
מכל האמור לעיל, לא ניתן לקבוע כי המשטרה חדלה בהקשר זה, וממילא, כי מחדל זה הוביל לקיפוח הגנת הנאשם.
סוף דבר גרסת המתלונן אמינה ביותר ומשכנעת.
הנאשם מורשע בעבירת התקיפה שיוחסה לו, עבירה לפי סעיף 379 לחוק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו