מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מה העונש על שידול לרצח

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

משהתקיימו גם כל יתר יסודות העבירה של נסיון לרצח, אין להתערב במסקנה כי נסרין ביצעה אף עבירה זו. עונש על שדול לרצח – האם מאסר עולם חובה? עקרי גזר הדין בעיניינה של נסרין בעקבות הרשעתה של נסרין בשידול לרצח, נחלקו הדיעות בבית המשפט קמא בשאלה, האם דינה למאסר עולם חובה – ועונש זה בלבד – כדינו של המבצע עבירת רצח (סעיף 300(א) לחוק העונשין).
מבלי להמעיט כהוא מזה מחומרת מעשיה של נסרין, הרי שנדמה שהעדר שיקול הדעת השפוטי בעת גזירת עונשה מונע מתן ביטוי לפער מוסרי זה, אשר עשוי היה להביא להקלת מה בעונשה, אל מול עונשו של הרוצח עצמו, אסעד מסארוה.
...
יחד עם זאת, אין מנוס מן התוצאה האמורה.
שילובן של ההוראות האמורות מוביל לכך שמאסר עולם כעונש חובה הוא העונש שיש להטילו משמורשע אדם בעבירה של שידול לרצח.
אין מנוס, אם כן, מלהטיל על נסרין מאסר עולם כעונש חובה.

בהליך בר"ש (בר"ש) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 19.6.2014 ניתן פסק הדין בעיניינו של המבקש בגדריו הורשע בשורה ארוכה של עבירות חמורות - ובהן ניסיון לרצח, קשירת קשר לרצח, ניסיון לשידול לרצח, קשירת קשר לפשע ושיבוש מהלכי משפט - אך זוכה מחלק מהאישומים.
בפסק דינו מיום 14.1.2018 דחה בית המשפט המחוזי את עירעורו של המבקש על עונש ההוצאה מן הלישכה שהושת עליו.
...
בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט ע' שחם) מיום 14.1.2018 בעמל"ע 9460-09-17, במסגרתו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין מיום 25.7.2017 בבד"א 42/17, אשר דחה את ערעורו של המבקש על החלטת של בית הדין המשמעתי המחוזי מיום 28.3.2017 בבד"מ 14/17.
בפסק דין מיום 25.7.2017 נדחה ערעורו של המבקש.
לאחר עיון הגעתי למסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.
נוכח כל האמור לא מצאתי כל יסוד להשגותיו של המבקש על פסק דינו של בית משפט קמא, ואשר על כן הבקשה נדחית.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

על שניהם הושת עונש של מאסר עולם.
המשיבה 2 הורשעה בשידול לרצח, משנקבע כי שידלה את המשיב 1 "להיפטר מרוז לצמיתות". במהלך שמיעת הראיות הוקרנו באולם בית-המשפט המחוזי שני מהלכי שיחזור שביצע המשיב 1 בעת שנחקר במישטרה והוקרנו קטעים מחקירתה של המשיבה 2.
...
דין הערעור להידחות.
בפועל, גם לא שוכנענו כי נתקיים טעם מבורר אחר למתן היתר החורג מן האיסור הקבוע בחוק.
סוף דבר, לא מצאנו עילה להתערב בהחלטתו של בית-המשפט המחוזי ואציע לדחות את הערעור.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

משהתקיימו גם כל יתר יסודות העבירה של נסיון לרצח, אין להתערב במסקנה כי נסרין ביצעה אף עבירה זו. עונש על שדול לרצח – האם מאסר עולם חובה? עקרי גזר הדין בעיניינה של נסרין בעקבות הרשעתה של נסרין בשידול לרצח, נחלקו הדיעות בבית המשפט קמא בשאלה, האם דינה למאסר עולם חובה – ועונש זה בלבד – כדינו של המבצע עבירת רצח (סעיף 300(א) לחוק העונשין).
מבלי להמעיט כהוא מזה מחומרת מעשיה של נסרין, הרי שנדמה שהעדר שיקול הדעת השפוטי בעת גזירת עונשה מונע מתן ביטוי לפער מוסרי זה, אשר עשוי היה להביא להקלת מה בעונשה, אל מול עונשו של הרוצח עצמו, אסעד מסארוה.
...
יחד עם זאת, אין מנוס מן התוצאה האמורה.
שילובן של ההוראות האמורות מוביל לכך שמאסר עולם כעונש חובה הוא העונש שיש להטילו משמורשע אדם בעבירה של שידול לרצח.
אין מנוס, אם כן, מלהטיל על נסרין מאסר עולם כעונש חובה.

בהליך דנ"פ (דנ"פ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

בנוסף קבע השופט חשין כי בנסיבות בהן המשודל ניגש לבצוע עבירת רצח אך לא הצליח להשלימה (היינו מעשיו של המשודל הגיעו אך כדי ניסיון לרצח) לא יעלה עונשו המרבי של המשדל לרצח על העונש המרבי המוטל על העבירה של ניסיון לרצח – עשרים שנות מאסר.
...
בפסק הדין האמור נדחה ערעורה של העותרת על הרשעתה בעבירות של ניסיון לרצח לפי סעיף 305(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין) ושידול לרצח לפי סעיף 300(א)(2) בצירוף סעיף 30 לחוק העונשין.
השופטים ג'ובראן וגרוניס הצטרפו, כאמור, בהסכמה לפסק דינו של השופט חשין וציינו כי אף על אף שמדובר בתוצאה בעייתית אין מנוס מהמסקנה כי העונש על העבירה של שידול לרצח הוא עונש של מאסר עולם חובה.
דין העתירה לדיון נוסף להידחות.
אשר על כן, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו