מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מה העונש על סחר בסמים ועבירות נשק

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

גזר-הדין קמא בגזר-הדין עמד בית המשפט לחומרה על מיגוון העבירות שבוצעו על-ידי המערער – סחר בסמים ועבירות בנשק, כנסיבה המצביעה על מעורבות עמוקה בעולם העברייני, כאשר עבירות הנשק מתבצעות לאורך תקופת זמן לא קצרה כשהמערער משתמש בסוגים שונים של כלי נשק בשני אירועים שונים ובאחד מהם בצוותא עם אחרים.
לאחר ששקל את כל האמור לעיל ובהנתן עברו הפלילי של המערער, עובדת ביצוע העבירות בסמוך לאחר שיחרורו ממאסר, ובהיתחשב בגילו הצעיר והודאתו, הטיל על המערער בגין עבירות הנשק עונש של שלוש שנות מאסר; בגין עבירות הסחר בסמים שנה וחצי מאסר; ובגין עבירת הגניבה חודש מאסר.
בית המשפט חפף מתוך תקופות אלו שישה חודשים והפעיל עונש מאסר מותנה בן חמישה חודשים לריצוי במצטבר, כך שסה"כ הועמד עונשו על ארבע שנים ושישה חודשים בפועל.
...
לא מצאנו לקבל הטענה.
באשר לקביעת העונשים בתוך המתחמים, בהתחשב במגמת ההחמרה בעבירות נשק (ראו, למשל, ע"פ 1323/13‏ חסן נ' מדינת ישראל, בפסקה 12 (‏5.6.2013)) ובנסיבות הביצוע החמורות של העבירות בהן הורשע המערער; בפוטנציאל הנזק הן לגוף והן לרכוש; בכך שהעבירות באישום השני נעשו בצוותא ובמטרה לפגוע באחר, לאחר הצטיידות בסוגים שונים של כלי נשק; בעברו הפלילי של המערער; ובכך שביצע את העבירות בסמוך לאחר שחרורו ממאסר קודם, לא מצאנו כי נפלה שגגה מלפני בית המשפט במיקומו בתוך המתחם.
סוף דבר, הערעור נדחה.

בהליך רישוי עסקים (רע"ס) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד נטען בבקשה כי חומר מודיעיני שהיתקבל במשטרת ישראל מעלה כי העסק משמש ככסות לפעילות עבריינית עניפה הכוללת סחר בסמים, עבירות בנשק והלבנת הון.
יש להבהיר בהקשר זה – מתן צו סגירה לפי סעיף 22ב' אינו מהלך עונשי, אלא מניעתי.
...
סוף דבר – הובאו בפני ראיות המקימות יסוד סביר להניח, כי העסק פועל ללא רישיון עסק.
בנסיבות אלו, ומשהתקיימו תנאי סעיף 22ב' לחוק רישוי עסקים, אני מורה כדלהלן: אני מורה על הפסקה לאלתר של העיסוק בבית העסק המשמש לשטיפת כלי רכב במתחם מושא הבקשה, המצוי בישוב עוספיא, בנ.צ. 735008.81/ 206552.26.
משכך, אני אוסר על המשיב להעביר את הבעלות או ההחזקה בעסק לאחר, אלא אם כן יהיה בידי אותו אחר רישיון עסק כדין, או היתר זמני כדין לניהול והפעלה של עסק זה. בהתאם להוראת סעיף 24 לחוק רישוי עסקים, אני מורה כי ככל שלא ימלא המשיב (או מי מטעמו) אחר הוראות צו זה, אני מתיר למשטרת ישראל לאכוף את הצו האמור, לרבות כניסה לעסק, וכן נקיטת כל אמצעי סביר אחר (לרבות שימוש בכח סביר) לשם מניעת המשך העיסוק בבית העסק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 12/10/15, הודה הנאשם, במסגרת הסדר טיעון, בעובדותיו של כתב אישום מתוקן שהוגש נגדו, האוחז בשלושה אישומים והורשע, על פיהן, בבצוע עבירות הנוגעות להחזקת סמים, סחר בסמים ועבירות בנשק, כפי שיפורט להלן.
כאמור לעיל, הפניתה הסנגורית לגזרי הדין שניתנו, בעיניינם של נאשמים אחרים שהורשעו במסגרת אותה פרשה וביקשה ללמוד מהענישה שהוטלה שם על הענישה שיש לגזור על הנאשם דנן.
גזירת הדין אקדים ואומר, כי על אף שקבעתי מיתחמי ענישה הולמים לכל אחד מהאישומים, הרי כי בנסיבות המקרה שלפניי ומאחר שמדובר בפרשות דומות שבבסיסן עבירות סמים ונשק שביצע הנאשם מול אותו סוכן סמוי והכל - בפרק זמן של 5 חודשים, יש לקבוע עונש כולל לכל האירועים.
...
לאור כל האמור, סבורה אני שמתחם הענישה לו טענה המאשימה לגבי שני אישומים אלה הולם הוא את נסיבותיהם במקרה שלפניי ולפיכך, אני קובעת, שמתחם העונש ההולם כל אחד מהאישומים הראשון והשלישי נע בין 6-12 חודשי מאסר בפועל + עונשים נלווים.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 18 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו – מיום 4.1.15 ועד היום.
אני מורה על השמדת הסמים והנשק, שנתפסו בתיק זה. זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 ימים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, ביום 7.7.14 נדון הנאשם לעונש מאסר בן 3 חודשים בגין עבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית והחזקת סכין, וביום 14.11.12 נדון לעונש מאסר בן 8 חודשים בגין עבירות של הובלת והחזקת נשק.
וכך, בע"פ 6029/03 מדינת ישראל נ' שמאי, קבע בית המשפט העליון: "בבואו לגזור עונשים על סוחרי הסמים כמערערים שלפנינו, שומה עליו על בית-המשפט לשוות נגד עיניו את צרכני הסמים הפגועים, את משפחותיהם המפוררות, ואת הנחיית המחוקק מה עונש ראוי להטיל על מי שהביא כל אלה. לביעור נגע הסמים אין די ברטוריקה. נדרשים אנו למעשים של-ממש. חובה היא המוטלת על בית-המשפט להעלות את תרומתו למלחמתה של החברה במשחיתיה." ובע"פ 376/89 דוד לובטון נ' מדינת ישראל, נקבע: "זה כבר מספר שנים, שבית משפט זה חוזר ומתריע על הצורך להטיל עונשים חמורים, מכאיבים ומרתיעים ביותר בגין עבירות של ייבוא וסחר בסמים מסוכנים. הצבענו בעשרות פסקי-דין על התוצאות הקטלניות של הפצת הסמים המסוכנים, ובמיוחד של הסמים הקשים שביניהם, והדגשנו כי קשה להגזים בהערכת הנזק שניגרם לציבור עקב העבירות הנוגעות בדבר, במישרין ובעקיפין. כתבנו חזרנו וכתבנו כי לא צריך להסתפק באמירות בעלמא בנושא זה כלפי חוץ, אלא שצריך ליישם מדיניות זו הלכה למעשה ולהטיל עונשים השואפים לעונש המרבי שבית המשפט מוסמך להטילו... אשר לבעיותיו האישיות והמשפחתיות של המערער, הרי, כפי שהדגשנו לא פעם בעבר, משקלן של אלה לצערנו מתגמד כאשר בעבירות של ייבוא וסחר בסמים מסוכנים עסקינן, שבעטיין נגרם נזק כה חמור לשלום הציבור ובריאותו". על פי מדיניות הענישה הנהוגה, בדרך כלל מוטלים על נאשמים בעבירות סמים חמורות, בכללן העבירות של סחר בסמים, עונשי מאסר מוחשיים לריצוי מאחורי סורג ובריח, וזאת גם כשמדובר בנאשמים נעדרי עבר פלילי, וגם כשמדובר בסמים הנחשבים קלים יותר כגון חשיש או קנבוס.
...
לאור כל האמור לעיל אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 24 חודשים.
אני מורה על הפעלת עונש של מאסר על תנאי למשך 10 חודשים שהוטל על הנאשם בת"פ 1426-05-11 בבימ"ש השלום באשדוד ביום 29/11/11.
אני מורה על הפעלת עונש של מאסר על תנאי למשך 8 חודשים שהוטל על הנאשם בת"פ 1110-08 בבימ"ש לנוער באשדוד ביום 24/06/13.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אדון איפוא במכלול הנתונים הרלוואנטיים לקביעת מיתחמי הענישה בגין אישום הסמים ואישומי הנשק, ולאחר מכן אפנה לקביעת העונש המתאים לנאשם בגין כלל העבירות שביצע, ובהתאם להוראת סעיף 40יג(ב) לחוק העונשין הקובע: "הרשיע בית המשפט נאשם בכמה עבירות המהוות כמה אירועים, יקבע מיתחם עונש הולם כאמור בסעיף 40ג(א) לכל ארוע בנפרד, ולאחר מכן רשאי לגזור עונש נפרד לכל ארוע או עונש כולל לכל האירועים..." (ההדגשה שלי - ב.ש) אישום ראשון - קביעת מיתחם העונש ההולם (סחר ב-97.5 גרם קוקאין) עבירות הסמים אותן ביצע הנאשם, פוגעות פגיעה קשה בשלום הציבור, בבריאותו, ובאותם ערכים נלווים הקשורים בטבורם לעבירות הסמים.
בית המשפט המחוזי גזר עליו עונש של 19 חודשי מאסר, ואילו בית המשפט העליון העמיד את עונשו על 25 חודשי מאסר.
ת"פ (ירושלים) 54460-03-21 מדינת ישראל נ' טסמה (30.1.2023) - הנאשם הורשע על יסוד הודאתו במסגרת הסדר טיעון בחמש עבירות של סחר בסמים, שתי עבירות של סחר בנשק ותחמושת (אקדחים), שתי עבירות של נשיאת נשק ושתי עבירות של הובלת נשק.
...
ביחס לאמור, הגעתי למסקנה לפיה יש לקבוע מתחם אחד בגין שני אישומי הנשק, בהיותם עומדים במבחן הקשר ההדוק כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון.
אני קובע אפוא מתחם הנע בין 36 חודשי מאסר ל-60 חודשי מאסר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו