מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר קצר בעבירות דקירה ואיומים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בסופו של יום המליצה קצינת המבחן על הטלת עונש מאסר קצר שניתן להמיר בעבודות שירות לצד עונש מותנה והמליצה על העמדת הנאשם בצו מבחן לתקופה של 18 חודשים במהלכה ישולב בהליך טפולי במסגרת היחידה העירונית להתמכרויות לסמים.
בנגוד לחלקו של הנאשם 2 שמעשיו התבטאו באיומים ובהשלכת שישיית בקבוקים אשר לא פגעה, הנאשם בפני הגיע לעסקם של המתלוננים כשסכין ברשותו, איים על המתלוננים ואף תקף את הנאשם נחום באופן שהכה בפניו ודקר אותו בירך ימין.
בהיתחשב אפוא בעקרון ההלימה, בערכים החברתיים שנפגעו, במידת הפגיעה באותם ערכים, בנסיבות הקשורות בעבירה ובמדיניות הענישה, אני קובעת כי מיתחם העונש ההולם למעשי העבירה של הנאשם נע בין מאסר בן 6 חודשים שניתן להמיר בעבודות שירות לבין מאסר בן 12 חודשים.
...
בהתחשב איפוא בעיקרון ההלימה, בערכים החברתיים שנפגעו, במידת הפגיעה באותם ערכים, בנסיבות הקשורות בעבירה ובמדיניות הענישה, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם למעשי העבירה של הנאשם נע בין מאסר בן 6 חודשים שניתן להמיר בעבודות שירות לבין מאסר בן 12 חודשים.
אין בהתרשמותה זו של קצינת המבחן להביא אותי לקבוע כי בעניינו של הנאשם חלות הוראות סעיף 40ד' לתיקון 113 כפי שקבעתי ביחס לאחיו, הנאשם 2, דהיינו, להביא לחריגה ממתחם העונש ההולם שקבעתי, אך יש בהמלצותיה ובהתרשמותה להביא אותי לאמץ את הרף התחתון של מתחם העונש הנ"ל. אשר על כן אני דנה את הנאשם לעונשים דלקמן: אני דנה את הנאשם למאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, אשר ירוצו בעבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה, במועצה הדתית נשר.
אני דנה את הנאשם למאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3 שנים והתנאי הוא כי לא יעבור עבירת אלימות סוג פשע ו/או עבירה בניגוד לסעיף 186 לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

אנו סבורים שהמתחם צריך לנוע בין מאסר קצר בעבודות שירות ל-18 חודשי מאסר בפועל.
אני מפנה לפסיקה עדכנית משנת 2013 כב' השופט יוסף טופף מביהמ"ש תפ 41369-03-13 דובר על מקרה דומה של עבירה דומה של דקירה סעיף פציעה בו השופט סקר באופן מאד נרחב את כל האינטרסים ואת כל הפסיקה שהייתה עד אז בעבירות דומות.
סוף דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי של 12 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא שלא יעבור כל עבירת אלימות לרבות איומים.
...
סוף דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי של 12 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא שלא יעבור כל עבירת אלימות לרבות איומים.
אני מחייב את הנאשם לבצע 300 שעות עבודה לתועלת הציבור, וזאת בהתאם לתכנית אשר שירות המבחן יגיש לאישורי בתוך 45 יום מהיום.
נקבע בזאת דיון ב מעמד הצדדים לעניין זה ליום 11.5.14 שעה 13.00 ואולם ככל שבסופו של דבר התביעה תסכים לביטול התנאים המגבילים יבוטל הדיון.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מביניהם, הרלוואנטיים יותר לענייננו הם אלה: עפ"ג (ירושלים) 57596-05-15 אליהו אזולאי נ' מדינת ישראל (2015) שבו נקבע כי מיתחם העונש ההולם בתיק של תקיפה ואיומים תוך שימוש בסכין נע בין מאסר בפועל לתקופה קצרה שניתן לרצות בעבודות שירות לבין מספר חודשי מאסר בפועל (באותו מקרה נגזרו 45 ימי מאסר בפועל שרוצו בעבודות שירות); ת"פ (נתניה) 40594-07-13 מדינת ישראל נ' ולדימיר וובצ'וק (2013) שבו נקבע שמיתחם העונש ההולם במקרה של איום מילולי תוך החזקת סכין הוא בין תקופת מאסר קצרה ועד 10 חודשי מאסר בפועל (באותו תיק נגזרו 100 ימי מאסר בפועל); ת"פ (אשדוד) 12043-06-12 מדינת ישראל נ' נתנאל גרשי (2013) שבו דובר במי שהצמיד חפץ לבטנו של אחר, איים עליו בסכין ואמר לו "תדבר עוד מילה, ואני אפגע בך" ועבר עבירות נוספות ונקבע מיתחם שבין שישה ל-18 חודשי מאסר בפועל (באותו תיק נגזרו 6 חודשי מאסר בפועל על אף הרשעה קודמת באיומים); ת"פ (תל-אביב) 8653-12-14 מדינת ישראל נ' תאאר שכרי (2016) נקבע כי מיתחם העונש ההולם במקרה של איום מילולי שאליו נילווה איום בסכין נע בין תקופת מאסר בעבודות שירות ל-18 חודשי מאסר בפועל (באותו מקרה נגזרו חודשיים מאסר בפועל שרוצו בעבודות שירות); ת"פ (רמלה) 20943-12-14 מדינת ישראל נ' פלוני (2015) שבו נקבע מיתחם שבין צו של"ץ ל-10 חודשים מאסר בפועל במקרה שבו אבי המשפחה תקף את האם ובעת שאחז בידו סכין איים לידקור את בנו (באותו מקרה חויב הנאשם בבצוע 250 שעות של"ץ ולא הוטל מאסר בפועל); ת"פ (ראשון לציון) 43895-02-15 מדינת ישראל נ' פלוני (2016) שבו נקבע כי מיתחם העונש ההולם במקרים של איום תוך שימוש בסכין נע בין מאסר על תנאי ל-12 חודשים מאסר בפועל (באותו מקרה נגזרו 6 חודשי מאסר בפועל שרוצו בעבודות שירות); ת"פ (פתח תקוה) 27998-05-13 מדינת ישראל נ' אלכסנדר טורצ'ינסקי (2013) שבו נקבע כי מיתחם העונש ההולם בגין איום תוך שימוש בסכין והחזקת סכין נע בין "עבודות שירות ברף הנמוך" ל-15 חודשי מאסר בפועל.
...
לפיכך אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. חודשיים וחצי (75 יום) מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות.
אני מחייב את הנאשם בתשלום פיצוי בסך 1,000 ₪ למתלוננת, עדת תביעה 2.
אני קובע את מועד תחילת עבודות השירות ליום 19.4.2017.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מכתב האישום המתוקן עולה כי הנאשם קלל את אמו בכך שאמר לה: "זונה, בת של זונה" בהמשך איים על שוטר שהגיע למקום בפגיעה שלא כדין בגופה של אמו ושל בן זוגה בכך שאמר לו: "אני עוד שניה רוצח מישהו, רצח דקירות". בהמשך איים הנאשם בכך שאמר : "אני הולך לזיין אתכם, אני אראה לכם מי אני, היום ניגמר, אני כולי בעצבים. לאחר מכן הובל על ידי שוטרים לניידת משטרתי ואז איים על השוטר: "על זה שנתת לי לרדת ככה מהבניין שלי אתה תשלם על זה". לבסוף בתחנת המישטרה איים על שוטר: "אני אזיין את קנאפו הבן שרמוטה הזה, אני אאנוס את אחותו ירין קנאפו. תקרא לכנפו שיבוא לפה אני דוקר אותו פה בתא. אחותו שרמוטה אני אדאג שיאנסו אותה ואם קנאפו ייפול לי בידיים אני שובר אותו בלי אזיקים, שרק יוריד לי אותם הבן זונה נראה אותו גבר שיביא לי אגרוף לפנים כשאני לא עם אזיקים" במסגרת ההסדר סוכם כי הנאשם יישלח לשירות המבחן, ככל וישתף פעולה עם ההליך הטיפולי תשקול המאשימה עונש בדמות מאסר על תנאי וככל שלא תעתור המאשימה לעונש מאסר בן חודשיים שיכול וירוצה בעבודות שירות.
מצאתי לנכון לציין את רע"פ 1293/08 קורניק נ' מדינת ישראל, שם נדחה ערעור נאשם שהורשע בעבירת איומים לאחר שאיים על פרודתו לאחר שהתגלע בניהם ויכוח הקשור בביתם המשותפת ובית המשפט השלום בכפר סבא גזר עליו 12 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי, קנס והתחייבות.
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מבצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, ובנסיבות ביצוע העבירה, הרי שאני קובע כי מיתחם העונש הראוי נע בין מאסר קצר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 8 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח.
...
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, ובנסיבות ביצוע העבירה, הרי שאני קובע כי מתחם העונש הראוי נע בין מאסר קצר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 8 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח.
סוף דבר לאחר ששקלתי את כלל השיקולים לעיל, לקולה ולחומרה, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 2 חודשי מאסר בפועל שירוצו על דרך עבודות שירות במחלקת וטרינריה עיריית באר שבע, המכונאי 7, באר שבע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות אלימות תוך שימוש בנשק קר כוללת, על דרך הכלל, עונשי מאסר בפועל, קצרים וממושכים, תלויי נסיבות המעשה והעושה: "גרימת חבלה בכוונה מחמירה היא עבירה שעונשה המרבי עומד על 20 שנות מאסר. עונש זה איננו רק מגדיר את גבולה העליון של סמכות הענישה שבידי בתי המשפט, אלא גם מבטא את עמדת המחוקק ביחס לחומרת העבירה שבה עסקינן... בקבעו עונש מרבי זה, הורה לנו המחוקק לשקול הטלת עשרים שנות מאסר בפועל על נאשם שנימצא אשם בגרימת חבלה בכוונה מחמירה בנסיבות המצויות בדרגת החומרה הגבוהה ביותר. המחוקק לא דיבר לריק – עלינו להתאים את הענישה הנוהגת לעמדתו זו" (ע"פ 4344/18 גאבר נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (‏16.8.2019)).
הנאשם, בעל עבר פלילי מכביד, נדון למאסר בן 8 שנים, כולל הפעלת מאסר על תנאי במצטבר בן 12 חודשים; בע"פ 4283/22 באחיט נ' מדינת ישראל (1.12.22) שהוגש על ידי המאשימה, נדחה ערעור נאשם, תושב סודאן שהחזיק רישיון זמני לישיבה בישראל, שהורשע בעבירות חבלה בכוונה מחמירה ואיומים, לאחר שדקר באמצעות סכין, אחות בבית החולים בו אושפז עובר לארוע, בשל כעסו על הצוות הרפואי שטיפל בו. כתוצאה נגרמו לנפגעת פגיעות רבות וקשות בבטנה ובהמשך הוכרה כבעלת נכות בשיעור של 80%.
...
אין בידי לקבל את טענת ההגנה, לפיה הנאשם הכיר את המתלונן כאיש אלים ובלתי צפוי, ועל כן הגיע למפגש עימו מצוייד במברג.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 4.5 שנות מאסר בניכוי ימי מעצרו 7.11.21 עד ליום 5.1.22.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו