מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מאסר עקב ביזיון בית משפט

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

וכך נכתב בבקשתו של עו"ד פלדמן: "אם לא יינתנו לח"מ שמונת החודשים המבוקשים ולא ישוחרר הח"מ מייצוג הנאשם, לא יחקור הח"מ אפילו עד אחד. הח"מ מודע למשמעות של הודעה זו ומעולם לא עלה על דעתו למסור הודעה מסוג זה לבית המשפט הנכבד, אך בשקול בין זכותו של הנאשם ושמו הטוב של הח"מ או אפילו כל אמצעי שיינקט כנגדו ממאסר בשל בזיון בית משפט ועד הליכים משמעתיים בלישכת עורכי הדין, זכותו של הנאשם למשפט הוגן גוברת. אם יגיעו מים עד נפש והח"מ יובל באזיקים לבית המשפט הנכבד ויצטווה לחקור עדים שאינו מוכן לחקור אותם, קיימות נסיבות נוספות הקשורות במצב בריאותו של הח"מ שאין לח"מ כוונה לפרטם עתה, מבחינת הגנת הפרטיות והתקווה כי לא יהיה צורך להגיע למחוזות אלה". רוצה לומר, על בית המשפט להענות לדרישותיו של עו"ד פלדמן ואם לא יעשה כן, יפסיק את ייצוג הנאשם 1 גם ללא הסכמת בית המשפט.
...
הגם שהתנהלותו של עו"ד שרמן במהלך הדיונים היתה מקוממת ובלתי נסבלת ולא אחת העביר בית המשפט ביקורת קשה על כך, מעולם לא הוטלה מקצועיותו בספק והדברים באו לידי ביטוי בהחלטתנו מיום 28.04.2022: "אשר לטענות הנאשם 1, שעו"ד שרמן לא מייצגו כראוי, מוטב היה להימנע מלטעון את הטענה, שכן אין לטענה בסיס במציאות. להרכב מחלוקות קשות עם עו"ד שרמן, מריבות ארוכות והתנהלותו בבית המשפט בלתי נסבלת. הוא צורח, הוא מעליב, הוא מתכתש, הוא לא נשמע להערות בית המשפט, אך ההתנהלות, העדר גינוני המשפט, הנימוס לחוד והבנתו והתנהלותו המקצועית –לחוד. אין קשר בין הדברים. אנו סבורים שהחקירות ארוכות מידי, שהירידה לרזולוציות בלתי סבירות לא נדרשת. שהחזרה על שאלות מיותרת, אך לא ניתן לומר, וזה חוטא לאמת, שעו"ד שרמן מגיע לא מוכן, שאין לו קו הגנה ושהוא מזיק להגנה של הנאשם 1 ושאינו עושה ככל יכולתו לטובת הנאשם 1, לעיתים גם על חשבון בריאותו. חבל שכך נטען ויש להצטער על אמירות אלה של הנאשם 1. נבהיר, בגילוי לב, שבשל התנהלותו הבעייתית של עו"ד שרמן, הצעקות, העלבונות, המריבות עם התביעה, המריבות עם בית המשפט, יתכן שנוח היה לכולנו שיגיע במקום עו"ד שרמן, עו"ד נוח יותר, אך אין בין דברים אלה לבין השאלה אם הוא מנהל את המשפט מקצועית, מבחינה משפטית, דבר וחצי דבר". הטענה כי "סיום המשפט לפני פרישת אב בית הדין לקצבה היא האינטרס היחיד שעומד בפני בית המשפט" וכן כי בית המשפט איבד את השליטה במשפט שהפליג חמש וחצי שנים למחוזות שאין להם קשר עם הליך משפטי תקין לנגד עיננו עומדת מטרה אחת בלבד: לנהל משפט מורכב זה בהגינות וביעילות, תוך מתן הזדמנות מלאה לנאשמים למצות את הגנתם.
כאמור, בדיון שהתקיים ביום 13.03.2023 עו"ד פלדמן אמר, כי "אני מייצג את הנאשם 1 ואני מקבל את הצעת בית המשפט להכין עצמי להופעה מסויגת בתחומים מסוימים החל מיום 15.06.23, לייצג עד הפגרה, ולאחר הפגרה לחדש את הדיון ואני גם ערוך לשלושה ימים בשבוע לאחר הפגרה". בית המשפט עשה מאמץ עילאי על מנת לקדם את שמיעת התיק ולקיים דיונים במתכונת של שלושה ימים בשבוע.
זוהי בקשה שקשה להיעתר לה בשים לב לצורכי ניהול המשפט, ובמיוחד נוכח העובדה כי מעורבים בהליך זה עוד נאשמים רבים, וכל דחייה של המשפט פירושה עיכוב ההליך גם לגביהם, על כל הכרוך בכך בנסיבות אלה, נדרש מאמץ עליון מסניגור המתבקש להחליף ייצוג במשפט של נאשם כאשר המשפט מצוי בעיצומו, וחילופין אלה, הנעשים על-פי רצונו ובחירתו של נאשם, אינם יכולים לשבש ולפגוע בהליך הדיוני, במיוחד כאשר מעורבים בו נאשמים רבים אחרים.
על רקע האמור ולאחר שחלפה כל התקופה שיועדה להכנה למשפט ואנו נמצאים בפתחה של שנת המשפט החדשה וחידוש שמיעת הראיות, מצא עו"ד פלדמן לנכון להגיש בקשה לא סבירה, לא מידתית ולא הגיונית לשחרורו מייצוג, על רקע העובדה שבית המשפט דחה את בקשתו להפסיק את ההליך למשך שמונה חודשים נוספים והדברים בעינם עומדים גם כשלוקחים בחשבון את הודעת עו"ד פלדמן בדיון היום.
לאור כל האמור, אנו דוחים את בקשתו של עו"ד פלדמן לשחרור מייצוג.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

גם בכירי השופטים שוכנעו כי רייפמן אכן מחזיק במניות אמבלייז אצל נומיני בחו"ל – והורו על מאסרו בגין ביזיון בית משפט, לאחר שלא מסר את המניות שיש לו במסגרת הליכי הכנוס שנוהלו נגדו (כב' השופטת אלשיך בבש"ר 3000/08 בש"א 15292/09; הנשיא (בדימוס) השופט גרוניס, הנשיאה (בדימוס) בייניש, השופט מלצר בע"פ 7147/09 והשופט א. לוי).
...
תביעת וינטון נגד נפתלי שני – נדחית.
תביעת וינטון נגד נושאי משרה נוספים באמבלייז – נדחית.
תביעת וינטון נגד עו"ד גיצלטר והשותפות – נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 11.7.16 הגישה התובעת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, לחייב את המשיב בקנס או במאסר בגין אי ציות להחלטה מיום 27.1.16.
...
אני דוחה את בקשתו החילופית של ב"כ המשיב לזמן לדיון את ג'וואד אבואלרוב על מנת לחקור אותו, או שבית המשפט יבדוק בעצמו את הדירה.
מכיוון שמיום 25.8.16 ועד יום 3.11.16 חלפו 10 שבועות, ועל פי החלטתי מיום 25.8.16 בבקשה לבזיון בית המשפט, אני מחייב את המשיב לשלם קנס בסך 50,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתם, וכן 5,000 ₪ או 2 ימי מאסר עבור כל שבוע מיום 3.11.16 שבו יחזיק ג'וואד אבואלרוב או מי מטעמו בדירה ברחוב ש"י עגנון 44 בחיפה.
המשיב ישלם לתובעת הוצאות הבקשה בסך 8,775 ₪.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

וכך נכתב בבקשתו של עו"ד פלדמן: "אם לא יינתנו לח"מ שמונת החודשים המבוקשים ולא ישוחרר הח"מ מייצוג הנאשם, לא יחקור הח"מ אפילו עד אחד. הח"מ מודע למשמעות של הודעה זו ומעולם לא עלה על דעתו למסור הודעה מסוג זה לבית המשפט הנכבד, אך בשקול בין זכותו של הנאשם ושמו הטוב של הח"מ או אפילו כל אמצעי שיינקט כנגדו ממאסר בשל בזיון בית משפט ועד הליכים משמעתיים בלישכת עורכי הדין, זכותו של הנאשם למשפט הוגן גוברת. אם יגיעו מים עד נפש והח"מ יובל באזיקים לבית המשפט הנכבד ויצטווה לחקור עדים שאינו מוכן לחקור אותם, קיימות נסיבות נוספות הקשורות במצב בריאותו של הח"מ שאין לח"מ כוונה לפרטם עתה, מבחינת הגנת הפרטיות והתקווה כי לא יהיה צורך להגיע למחוזות אלה". רוצה לומר, על בית המשפט להענות לדרישותיו של עו"ד פלדמן ואם לא יעשה כן, יפסיק את ייצוג הנאשם 1 גם ללא הסכמת בית המשפט.
...
הגם שהתנהלותו של עו"ד שרמן במהלך הדיונים היתה מקוממת ובלתי נסבלת ולא אחת העביר בית המשפט ביקורת קשה על כך, מעולם לא הוטלה מקצועיותו בספק והדברים באו לידי ביטוי בהחלטתנו מיום 28.04.2022: "אשר לטענות הנאשם 1, שעו"ד שרמן לא מייצגו כראוי, מוטב היה להימנע מלטעון את הטענה, שכן אין לטענה בסיס במציאות. להרכב מחלוקות קשות עם עו"ד שרמן, מריבות ארוכות והתנהלותו בבית המשפט בלתי נסבלת. הוא צורח, הוא מעליב, הוא מתכתש, הוא לא נשמע להערות בית המשפט, אך ההתנהלות, העדר גינוני המשפט, הנימוס לחוד והבנתו והתנהלותו המקצועית –לחוד. אין קשר בין הדברים. אנו סבורים שהחקירות ארוכות מידי, שהירידה לרזולוציות בלתי סבירות לא נדרשת. שהחזרה על שאלות מיותרת, אך לא ניתן לומר, וזה חוטא לאמת, שעו"ד שרמן מגיע לא מוכן, שאין לו קו הגנה ושהוא מזיק להגנה של הנאשם 1 ושאינו עושה ככל יכולתו לטובת הנאשם 1, לעיתים גם על חשבון בריאותו. חבל שכך נטען ויש להצטער על אמירות אלה של הנאשם 1. נבהיר, בגילוי לב, שבשל התנהלותו הבעייתית של עו"ד שרמן, הצעקות, העלבונות, המריבות עם התביעה, המריבות עם בית המשפט, יתכן שנוח היה לכולנו שיגיע במקום עו"ד שרמן, עו"ד נוח יותר, אך אין בין דברים אלה לבין השאלה אם הוא מנהל את המשפט מקצועית, מבחינה משפטית, דבר וחצי דבר". הטענה כי "סיום המשפט לפני פרישת אב בית הדין לקצבה היא האינטרס היחיד שעומד בפני בית המשפט" וכן כי בית המשפט איבד את השליטה במשפט שהפליג חמש וחצי שנים למחוזות שאין להם קשר עם הליך משפטי תקין לנגד עיננו עומדת מטרה אחת בלבד: לנהל משפט מורכב זה בהגינות וביעילות, תוך מתן הזדמנות מלאה לנאשמים למצות את הגנתם.
כאמור, בדיון שהתקיים ביום 13.03.2023 עו"ד פלדמן אמר, כי "אני מייצג את הנאשם 1 ואני מקבל את הצעת בית המשפט להכין עצמי להופעה מסויגת בתחומים מסוימים החל מיום 15.06.23, לייצג עד הפגרה, ולאחר הפגרה לחדש את הדיון ואני גם ערוך לשלושה ימים בשבוע לאחר הפגרה". בית המשפט עשה מאמץ עילאי על מנת לקדם את שמיעת התיק ולקיים דיונים במתכונת של שלושה ימים בשבוע.
זוהי בקשה שקשה להיעתר לה בשים לב לצורכי ניהול המשפט, ובמיוחד נוכח העובדה כי מעורבים בהליך זה עוד נאשמים רבים, וכל דחייה של המשפט פירושה עיכוב ההליך גם לגביהם, על כל הכרוך בכך בנסיבות אלה, נדרש מאמץ עליון מסניגור המתבקש להחליף ייצוג במשפט של נאשם כאשר המשפט מצוי בעיצומו, וחילופין אלה, הנעשים על-פי רצונו ובחירתו של נאשם, אינם יכולים לשבש ולפגוע בהליך הדיוני, במיוחד כאשר מעורבים בו נאשמים רבים אחרים.
על רקע האמור ולאחר שחלפה כל התקופה שיועדה להכנה למשפט ואנו נמצאים בפתחה של שנת המשפט החדשה וחידוש שמיעת הראיות, מצא עו"ד פלדמן לנכון להגיש בקשה לא סבירה, לא מידתית ולא הגיונית לשחרורו מייצוג, על רקע העובדה שבית המשפט דחה את בקשתו להפסיק את ההליך למשך שמונה חודשים נוספים והדברים בעינם עומדים גם כשלוקחים בחשבון את הודעת עו"ד פלדמן בדיון היום.
לאור כל האמור, אנו דוחים את בקשתו של עו"ד פלדמן לשחרור מייצוג.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

וכך נכתב בבקשתו: "אם לא יינתנו לח"מ שמונת החודשים המבוקשים ולא ישוחרר הח"מ מייצוג הנאשם, לא יחקור הח"מ אפילו עד אחד. הח"מ מודע למשמעות של הודעה זו ומעולם לא עלה על דעתו למסור הודעה מסוג זה לבית המשפט הנכבד, אך בשקול בין זכותו של הנאשם ושמו הטוב של הח"מ או אפילו כל אמצעי שיינקט כנגדו ממאסר בשל בזיון בית משפט ועד הליכים משמעתיים בלישכת עורכי הדין, זכותו של הנאשם למשפט הוגן גוברת. אם יגיעו מים עד נפש והח"מ יובל באזיקים לבית המשפט הנכבד ויצטווה לחקור עדים שאינו מוכן לחקור אותם, קיימות נסיבות נוספות הקשורות במצב בריאותו של הח"מ שאין לח"מ כוונה לפרטם עתה, מבחינת הגנת הפרטיות והתקווה כי לא יהיה צורך להגיע למחוזות אלה". נזכיר עוד, כי בקשותיו של עו"ד פלדמן בעיניין ייצוגו של הנאשם 1 אינן עומדות בחלל הריק ולכן את החלטה זו יש לקרוא יחד עם החלטותינו מימים 29.08.2023 ו- 20.07.2023.
...
יתרה מכך, כיצד מתיישבת הבקשה להפסיק את המשפט לעוד 8 חודשים כדי ללמוד את החומר עם הבקשה להשתחרר מייצוג מטעמים רפואיים? האם במקרה שביהמ"ש נעתר לבקשה של הפסקת המשפט ל 8 חודשים נוספים (לשמונה שכבר קיבל) – אין יותר בעיות בריאותיות? זכויותיהם של הנאשמים ועורכי הדין עומדות לנגד עיניו של בית המשפט אך אין המדובר בזכויות מוחלטות והן אינן האינטרס היחיד שעל בית המשפט לראות לנגד עיניו.
בנסיבות העניין, לא מצאנו כי ישנה הצדקה עניינית לקבל את בקשתו של עו"ד פלדמן להשתחרר מייצוג הנאשם 1, שכן אינה אלא עוד בקשה בסדרת בקשות דומות של ב"כ הנאשם 1 והכל על מנת לא לאפשר לנהל את המשפט: בקשתו של עו"ד שרמן להשתחרר מייצוג הנאשם 1 – נדחתה.
גם בקשתו של עו"ד פלדמן – נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו