מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר על תנאי בעבירות סחר בסם

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המאשימה ביקשה לקבוע את עונשו של הנאשם בתחתית מיתחם העונש ההולם לו עתרה, ולהטיל עליו מאסר למשך 4 חודשים אשר יבוצעו בדרך של עבודת שירות, לצד ענישה נלווית, לרבות פסילה בפועל ופסילה על תנאי.
אציין, כי אין המדובר בתוצאה פשוטה, שכן בפסיקה נקבע כי לרוב נהוג לגזור בגין עבירות סחר בסם מסוכן עונשי מאסר לריצוי בפועל.
...
אשר על-כן, אני מורה כדלקמן: הרשעת הנאשם בדין מבוטלת, וההליך מסתיים באי-הרשעה, תוך קביעה שהנאשם ביצע עבירות של סחר בסם מסוכן, לפי סעיף 13 בצירוף סעיף 19 א לפקודת הסמים המסוכנים, והחזקת סם לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) בצירוף 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

למרות גילו הצעיר, התובע הסתבך לא מעט בפלילים, כולל הרשעה בעבירת איומים מיום 28/5/15, בגינה הושת עליו עונש מאסר על תנאי, והרשעה בעבירות של סחר/אספקת סמים וקשר לפשע מיום 6/12/17 בגינה נגזרו עליו, בין השאר, 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.
...
אני דוחה את תביעת בלקישייב נגד ביסמוט ואת ההודעה לצד ג' שהגישה קרנית נגד ביסמוט (בתביעת בלקישייב) ומחייב את קרנית לשלם לביסמוט הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪.
(זאת בנוסף על הסכומים שנפסקו בסעיף 72) ההודעה לצד ד' שהגיש ביסמוט נגד אלפסי (בתביעת בלקישייב) נדחית, ללא צו להוצאות.
אני מחייב את אלפסי לשלם לקרנית, שיפוי על כל הסכומים שעליה לשלם כאמור, בסכום כולל של 400,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 61,000 ₪.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בהקשר זה נימסר כי בעבר הורשע העורר בהחזקת סם לצריכה עצמית ונדון על כך לחודש מאסר על תנאי; וכי הוא הורשע בעבירות קשירת קשר לפשע וסחר בסם מסוכן בצוותא (בקשר לסחר בסם מסוג MDMA באמצעות היישומון "טלגרס") ובשימוש בסם מסוכן מסוג חשיש לצריכה עצמית, והוא ממתין לחוות דעת של הממונה על עבודות שירות לצורך גזירת עונשו.
...
לאחר שעיינתי בערר והאזנתי לטענות הצדדים בדיון שלפניי, הגעתי למסקנה שדין הערר להתקבל כמפורט להלן.
בית המשפט המחוזי לא פסל מסקנה עקרונית זו. לא מצאתי להתערב בכך, בשל המשקל שיש לתת ברגיל להמלצות שירות המבחן.
בנסיבות אלו, שבהן הוצעו מקום פיקוח מאושר ומפקחים מאושרים, אני סבור שיש מקום לבחון שנית את האפשרות שהעורר ישהה במעצר בפיקוח אלקטרוני בבית הדודה בפיקוח המפקחים המאושרים, ובמידת הצורך יציע העורר מפקחים נוספים ומקום פיקוח חלופי.
אני מורה אפוא על השבת עניינו של העורר לבית המשפט המחוזי לבחינה מחדש לאור האמור בפסקה 6.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בשנת 2002 הורשע בעבירה, שהתיישנה, של החזקת שטר מזויף ונידון לשל"צ ומאסר על תנאי, ובשנת 2014 הורשע בעבירות סחר בסמים ונידון, בין היתר, למאסר בפועל.
...
עיינו בכל החומרים שהוצגו בפנינו ושמענו את טיעוני הצדדים והחלטנו לדחות את הערעור.
בנותננו דעתנו למכלול הנתונים, הנסיבות והשיקולים הנוגעים לענין, מסקנתנו הינה שהעונש שהושת על המערער ראוי ואין מקום להתערב בו. הערעור נדחה.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העותר נדון במסגרת גזר הדין שניתן בת"פ 32538-04-16 ביום 12.09.18 לצוו מבחן למשך שנה ושתי תקופות מאסר על תנאי בגין ביצוע עבירות של סחר בסם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא כדין ולא לצריכה עצמית בלבד.
...
סבורני כי בנסיבות העניין יש להביא בחשבון מצב זה, גם בשל יתרת מאסרו הקצרה של העותר, אשר תאלץ אותו לשהות לאורך כל יתרת המאסר במקום המיועד למעברים ובתנאים קשים יחסית לאסירים שנשפטו ומרצים את עונשם, זאת אם יהיה עליו לרצות את יתרת עונשו במתקן כליאה.
על כן, בהצטבר כל הנסיבות המפורטות לעיל, סבורני כי יש ליתן לעותר הזדמנות נוספת אחרונה לרצות את עונשו בדרך של עבודות שירות.
לאור האמור לעיל, ובמידה רבה לפנים משורת הדין, הנני מורה על קבלת העתירה ומבטל את החלטת המשיב המורה על הפסקה מנהלית של עבודות השירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו