מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר מותנה לעבירת פריצה לרכב

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

מטעם זה קבע בית המשפט המחוזי בחיפה "מה לי פריצה לרכב ומה לי פריצה לדירת מגורים? זו גם זו הן עבירות הפוגעות ברכוש הזולת, עבירות שהמאסר המותנה נועד להרתיע את המשיב מלבצע. אשר על כן, בדין הופעל המאסר המותנה" (ע"פ 42160-10-12 מדינת ישראל נ' האני רשואן (29.11.2012)).
...
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 33 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בן 8 חודשים אשר הוטל על הנאשם בת"פ 60785-07-21 (בית משפט שלום עכו) וזאת באופן שחמישה חודשים יצטברו לעונש שהטלתי ושלושה יחפפו.
אני מחייב את הנאשם לפצות את המתלוננים כמפורט להלן: ת"פ 54142-07-23 - ע"ת 1 ו-2 (יחדיו) סך של 6,000 ₪; ע"ת מס' 15 סך של 1,500 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בעיניין דומה קבע בית המשפט המחוזי בחיפה "מה לי פריצה לרכב ומה לי פריצה לדירת מגורים? זו גם זו הן עבירות הפוגעות ברכוש הזולת, עבירות שהמאסר המותנה נועד להרתיע את המשיב מלבצע. אשר על כן, בדין הופעל המאסר המותנה" (ע"פ 42160-10-12 מדינת ישראל נ' האני רשואן (29.11.12)).
...
כאשר מדובר באדם צעיר, שרק לאחרונה מלאו לו 21, ושלא ריצה עונש מאסר בעברו (למעט בשל הפקעת עבודות שירות לתקופה קצרה), ברי כי מסקנה זו מתחדדת.
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר למשך 5 חודשים.
אני מורה על הפעלת עונש מאסר מותנה בן שלושה חודשים שהוטל על הנאשם בת"פ 51814-09-16 (שלום תל אביב) מיום 22.11.17.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אשר לת"פ 54883-02-11, מדובר בעבירות פריצה לרכב וגניבה ממנו, עבירות חמורות לשיטת המאשימה, אך כיון שהנסיבות אינן ידועות למאשימה, עתרה להשית על הנאשם 4 חודשי מאסר.
העובדה שהנאשם החזיק בסכין בנסיבות בהן החזיק אף בסם שלא לצריכה עצמית, מהוה משקל מחמיר לנסיבות ארוע זה. לאחר שנתתי דעתי למידת הפגיעה בערך המוגן, נסיבת ביצוע העבירה וכן הפסיקה הנוהגת, אני קובע כי מיתחם הענישה בארוע זה נע בין שלושה לשמונה חודשי מאסר בפועל, מאסר מותנה, פסילת רשיון נהיגה ופסילת רשיון על תנאי.
...
לאחר ששקלתי את כל השיקולים המפורטים, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: א. 20 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת המאסר המותנה שמשכו 4 חודשים אשר הוטל על הנאשם במסגרת ת"פ 53102-11-11 שלום ירושלים.
בהתאם לנסיבות תיק זה המפורטות לעיל, לא מצאתי לחרוג מהוראת סעיף 58 לחוק העונשין, ולפיכך אני מורה על הפעלת המאסר המותנה במצטבר למאסר שהוטל על הנאשם, כך שסך הכל ירצה הנאשם 24 חודשי מאסר בפועל, זאת בניכוי ימי מעצרו בין הימים 18.10.12 ועד 19.3.13, וכן החל מיום 13.11.14.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רישום פלילי: מעיון בתדפיס מידע פלילי של הנאשם עולה כי לנאשם הרקע הפלילי הבא: עבירת פריצה לרכב מיום 14.6.18 בגינה נדון בתיק 8521-08-19 ביום 14.9.20 למאסר בפועל למשך 5 חודשים, 3 חודשי מע"ת למשך 3 שנים מיום שיחרורו בתנאי שיעבור עבירה דומה, הפעלת מאסר מותנה וקנס.
...
סבורני, כי בנסיבות מקרה זה, מעיד האירוע יותר מכל על מצוקה בה היה נתון הנאשם.
סבורני, כי מתחם העונש ההולם ביחס לתיק המקור הינו החל ממספר חודשי מאסר ועד 10 חודשים, ובתיק שצורף ממאסר קצר ועד מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו על דרך עבודות השירות.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 27.1.2011 דחה בית המשפט את עירעורו על הכרעת הדין, וקיבל באופן חלקי את העירעור על גזר הדין, כך שעונש המאסר המותנה הועמד לגבי העבירות של גניבה מרכב והחזקת רכוש החשוד כגנוב, על שישה חודשים למשך שלוש שנים, ואילו המאסר המותנה לגבי עבירות של פריצה לרכב במטרה לגנוב וחבלה במזיד ברכב, הותר בעינו על שנים עשר חודשים.
...
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובפסקי הדין של הערכאות הקודמות, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות וזאת אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה.
אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.
הבקשות לעיכוב ביצוע ולמינוי סניגור שהוגשו על ידי המבקש נדחות אף הן. ניתנה היום, י' באדר א' התשע"א (‏14.2.2011).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו