מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר מושהה על סכין לא מורשה

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפיכך נטען, כי העורר פצע את המתלונן בצוותא חדא, שלא כדין, והחזיק סכין שלא כדין.
העורר כיום בן 31, ומהתסקיר עולה כי העורר ומשפחתו שהו במשך שנים ארוכות בארה"ב. העורר מסר לשירות המבחן, כי בגיל 17, בהיותו בארה"ב נעצר בגין סחר בסם, ושולב בטיפול בקהילה סגורה, ובהמשך התנהלו נגדו מספר חקירות על ידי רשויות החוק בארצות הברית בגין שימוש בסמים ובגין כך ריצה עונשים שונים, כאשר מעולם לא ריצה עונש מאסר, לדבריו.
בחודשים הראשונים לטפול המטופלים אינם מורשים לצאת מחוץ לכותלי הקהילה אלא ולמטרות רפואיות או טיפוליות.
יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי העורר נעדר עבר פלילי בישראל ולא הוכח לפניי כי הוא הורשע אי פעם בעבירה כלשהיא בעת שהתגורר בארצות הברית ופשר הסבכויותיו שם בעינייני סמים לא הוברר עד תומו, כאשר כידוע קיימות אפשרויות נוספות בנושא הליכים שננקטו כנגדו בארה"ב. שלא כדעת המשיבה, סבורני כי תסקירי שירות המבחן מלמדים שמדובר בחלופה ראויה, שכן עולה שלפחות במשך 6 חודשים ראשונים מדובר בקהילה סגורה, והעורר לא יוכל לצאת מתחומי הקהילה, כאשר גם לאחר מכן, במידה שיתמיד בתנאי השהיה בקהילה, יוכל לצאת יציאות מפוקחות בלבד, זאת לבית הוריו.
...
לפיכך, סבורני כי עניינו של העורר מצדיק שחרורו לקהילה הטיפולית אילנות.
לפיכך, אני מקבל את המלצת שירות המבחן וממנה את אמו של העורר כמפקחת על שהייתו של העורר במעצר בית כאשר הדבר יתאפשר בהתאם להנחיות הטיפול בקהילה, ולצורך כך תחתום אמו של העורר על ערבות בסך 50,000 ₪.
אני מורה, כי שירות המבחן יתאם עם קהילת אילנות מועד חדש בו יוכל העורר להיקלט בקהילה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בע"פ (נצ') 1235/07 שץ נ' מדינת ישראל, מפי כב' הרכב השופטים הווארי, הלמן וארבל, היתקבל עירעורו של נאשם, בן 38, נעדר הרשעות קודמות, גרוש ואב לשני ילדים, אשר הודה בבית משפט השלום בבצוע עבירות של החזקת נשק ותחמושת שלא כדין - תת מקלע מסוג "פורט סעיד", 6 כדורי תחמושת, פתיל השהייה ושני נפצים.
בית המשפט נעתר לבקשתו החריגה של הנאשם שלא להרשיעו בדין, בהיתחשב בשרותו הצבאי המפואר, בחרטה שהביע על מעשיו, בכך שמדובר במי שהיה מורשה להחזיק כלי נשק, החזיק בנשק דרך קבע במהלך שרותו הצבאי, ונוכח הסיכוי הקלוש כי יחזור לבצע עבירה מסוג זה או בכלל, באין חולק כי אינו דמוית עבריינית.
בת"פ (שלום נצרת) 1421/06 מדנית ישראל נ' גבאי (9/12/10), מפי כב' הש' רוטפלד-האפט, נדון עניינו של נאשם כבן 25, שהודה בבצוע עבירות של החזקת נשק שלא כדין, היזק לרכוש במזיד, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והפרעה לשוטר במילוי תפקיד, וכן בעבירות מתיק נוסף שצורף שעניינן החזקת סכין ברחובה של עיר שלא למטרה כשרה.
החמרה בענישה נידרשת בכל קשת עבירות הנשק, לרבות עבירות המצויות בצד הנמוך של המדרג (כמו החזקה בלבד), זאת, בשל פוטנציאל הסיכון כי נשק כזה המוחזק שלא כדין ישמש לבצוע עבירות חמורות יותר; ובהקשר זה כי נפסק לא אחת כי הכלל הוא, וכיום ביתר שאת, כי מי שמחזיק ברשותו נשק שלא כדין צפוי למאסר מאחורי סורג ובריח, ורק במקרים חריגים ימנע בית המשפט מהשתת מאסר בפועל.
...
לא שוכנעתי כי מדובר במקרה חריג ויוצא דופן המצדיק סטייה מן הכלל של הרשעה בדין.
העונש המתאים לנאשם על אף כל האמור לעיל, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים לחומרה ולקולה, אינני רואה למצות את הדין עם הנאשם.
סוף דבר על כן, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, אני רואה לגזור על הנאשם עונשים כדלהלן: 15 חודשי מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו בתיק זה בין התאריכים 26/5/20 – 5/7/20.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאחר ביצוע העבירה, ביצע המערער עבירה נוספת של החזקת סכין.
דיון והכרעה בית משפט קמא עמד, ובצדק, על חומרת מעשי המערער ואנו רואים עין בעין עמו את הפגיעה המשמעותית בערכים המוגנים – בבטחון המדינה, בזכותה לקבוע מי בא בשעריה וכן את הסיכון בטחוני הנובע מכניסת אנשים בלתי מורשים לשטחי המדינה.
ברע"פ 2210/11 מוחמד באזין נ' מדינת ישראל (24.3.2011), נקבע כי: "חומרתן של העבירות בהן הורשע המבקש נידונה לא פעם בפסיקתו של בית משפט זה, וכבר נקבע כי לאור תכליתן הביטחונית והתוצאות הרות האסון העלולות לנבוע מהן, יש להטיל על אדם שהורשע בביצוען – ככלל ובכפוף לבחינתו האינדיבידואלית של כל מקרה ומקרה – עונש מאסר בפועל, מבלי שתנתן האפשרות להמירו בעבודות שירות (ראו: רע"פ 5198/01 ח'טיב נ' מדינת ישראל פ"ד נו(1) 769, 775-774 (2002); רע"פ 3674/04 אבו סאלם נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 12.2.2006))." אף יפים הדברים שנאמרו בע"פ 6545/16 בהאא אסקאפי נ' מדינת ישראל (‏21.2.2017): "חוק הכניסה לישראל קובע מדרג חומרה שלפיו העבירה של הסעת שוהים בלתי חוקיים (כמו גם העסקתם והלנתם) הנה חמורה מעבירת השהייה הבלתי חוקית כשלעצמה, ובפסיקה הושם דגש על החומרה והאשם הדבק בתושבי ישראל המסיעים שוהים בלתי חוקיים למען בצע כסף, ועל ידי כך יוצרים אף סיכון בטחוני (ראו למשל רע"פ 3173/09 פראגין נ' מדינת ישראל, פסקות י-יא לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין ופסקאות 11-9 לפסק דינו של השופט י' דנציגר (5.5.2009); וע"פ 617/15 מונתסר נ' מדינת ישראל (2.4.2015))." מיתחם העונש ההולם שקבע בית משפט קמא מעוגן בפסיקה עליה הסתמך בקביעתו (ר' בין היתר רע"פ 7726/13 גמעה נסאסרה נ' מדינת ישראל (8.1.2014) ).
...
באיזון המתחייב בין האינטרסים הצריכים לעניין, אנו סבורים כי המשיבה לא עמדה בנטל המוגבר המוטל עליה, לבסס קיומו של טעם ממשי המניח את הדעת לאיחור המשמעותי בהגשת הערעור ודין הבקשה להארכת המועד להידחות.
לאור כל האמור המליץ שירות המבחן להימנע מהשתת מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח, שעלול להביא לרגרסיה במצבו של המערער, ולהטיל עליו ענישה מוחשית ומציבת גבולות של מאסר לריצוי בעבודות שירות.
אשר על כן, אנו דוחים את הערעור שהגיש המערער בעפ"ג 40629-07-17 ודוחים את הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור מטעם המשיבה נושא עפ"ג 37170-08-17.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בתאריך 16.8.11 גנב הנאשם רכב מסוג "סוברו", ונהג בו על אף שהוא אינו מורשה לנהיגה.
הנאשם שבפני הנו ילדי 1989, ולו הרשעות קודמות בעבירות רכוש, כניסה לישראל שלא כחוק, החזקת סכין וקשירת קשר לבצע פשע, והוא ריצה עונשי מאסר בפועל.
הנני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 1337/08 (בית המשפט השלום בכפר סבא) בגין עבירת השהייה הבלתי חוקית בישראל.
...
הנני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 12 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 1337/08 (בית משפט השלום בכפר סבא) בגין עבירות רכוש מסוג פשע.
הנני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 1337/08 (בית משפט השלום בכפר סבא) בגין עבירות רכוש מסוג עוון.
הנני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 1337/08 (בית המשפט השלום בכפר סבא) בגין עבירת השהייה הבלתי חוקית בישראל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

  לדבריה , בשל נוסח הסעיף הקודם  , הפרשנות שניתנה ע"י בימש"ע קבעה, כי התביעה נושאת בנטל ההוכחה שהנאשם הלין, העסיק או הסיע ברכבו תושב זר שאינו מורשה לשהות בישראל – ומשעמדה בנטל, עובר הנטל באופן גורף אל כתפי הנאשם, להוכיח שעשה את המעשה לאחר שבדק שבידי התושב הזר מסמכים המתירים לו את השהייה בישראל, או שפעל בנסיבות שבהן הוא לא חשד שמדובר בתושב זר שניכנס לישראל שלא כדין.
 סעיף 186 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 קובע כי: " (א) המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו - מאסר חמש שנים.
לא רק זאת אלא גם גרסת הנאשם מחזקת העדויות של השוטרים : הוא מודה כי היה לו ויכוח עם השוטר על סכין, וכי הייה לו להב של סכין יפנית ביד, ואף כי השוטר ביקש ממנו להוריד אותה, אך טען כי מדובר בכלי עבודה שלו שלכן נמצא בהשג ידו וכי אחיזתו בו הייתה תמימה.
לאור כל האמור , משמצאתי כי הנאשם כבש את עדותו זמן רב, וכי עדות השוטר גוטליב נתמכת ביתר העדויות ובגירסת הנאשם ,שוכנעתי מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם סייע לאחר בהעסקת שוהים ללא אישורי כניסה ועבודה ,וכן הפריע לשוטר גוטליב במילוי תפקידו, וכי החזיק בסכין שלא כדין בשלב הספציפי שעמד מול השוטר גוטליב ,וכן כי איים עליו .אולם בהיעדר חזוק לגבי מילות האיום, הוא מורשע באיום בהתנהגות בשל האופן שבו עמד עם להב הסכין בידו והתנועה המאיימת, ואני מרשיעה אותו בהתאם.
...
ייתכן אם כן כי הואיל ובאותו ארוע המשטרה לא האשימה הנאשם בהעסקה, סבר כי גם במקרה זה יגיעו למסקנה זהה ,אולם דווקא בשל אותו אירוע -לא יכול הנאשם לומר שלא ידע שיש להקפיד כי נותן הוראות עבודה לפועלים בעלי אישורי עבודה והשהיה.ואם באותו אירוע מצאו אחר שהוחשד בהעסקה אין בכך לומר שאינו משמש כמנהל עבודה ומפקח.
כאמור, הנאשם מאשר שהשוטר ביקש ממנו להוריד את הסכין, ולא נעתר לו. טען טענה לא סבירה כי בפעם הראשונה לא ידע שמחזיק בסכין, בפעם שנייה השוטר כבר שלף נשק, אך גם אז הוא התמהמה,וכי לכן גוטליב התכוון לשלוף האקדח, והוא אף מוסיף פעם שלישית , על פיה השוטר שוב אמר לו להוריד הסכין , ורק אז הורידה.
לאור כל האמור , משמצאתי כי הנאשם כבש את עדותו זמן רב, וכי עדות השוטר גוטליב נתמכת ביתר העדויות ובגרסת הנאשם ,שוכנעתי מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם סייע לאחר בהעסקת שוהים ללא אישורי כניסה ועבודה ,וכן הפריע לשוטר גוטליב במילוי תפקידו, וכי החזיק בסכין שלא כדין בשלב הספציפי שעמד מול השוטר גוטליב ,וכן כי איים עליו .אולם בהעדר חיזוק לגבי מילות האיום, הוא מורשע באיום בהתנהגות בשל האופן שבו עמד עם להב הסכין בידו והתנועה המאיימת, ואני מרשיעה אותו בהתאם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו