מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מאסר בפועל יחד עם מאסר על תנאי

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי העמיד את מיתחם העונש ההולם על בין שנתיים לארבע שנות מאסר בפועל, יחד עם מאסר על תנאי ופיצויים למתלוננת.
...
טענתו המרכזית של המבקש היא כי יש להיעתר לבקשה כדי לא לסכל מראש את הערעור.
לצד זאת, אני מורה על כך שהמבקש יתייצב לריצוי מאסרו ביום 1.2.2022 ובדרך זו להבטיח לא רק את המיון המוקדם אלא גם "סגירת מעגלים" נדרשת בתהליך הטיפולי שבו הוא מצוי כעת, ככל הניתן.
כמו כן, במכלול הנסיבות אני מורה כי היומן יקבע את הדיון בערעור לכל המאוחר עד סוף חודש אפריל 2022, בהתאם לאילוציו.
סוף דבר: הבקשה נדחית בעיקרה, בכפוף לאמור בפסקה 11 לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ע"פ 1176/16 כהן נ' מדינת ישראל (15.5.2016) - על חמשת המערערים שהורשעו בעבירות של יידוי אבן או חפץ לעבר כלי תחבורה, הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו והיזק בזדון, הושתו בבית המשפט המחוזי 8 חודשי מאסר בפועל, יחד עם מאסר על תנאי.
...
על רקע נסיבות ביצוע העבירות, הערכים שנפגעו מביצוען ומידת הפגיעה בערכים המוגנים, שניתן להתייחס אליה כבינונית, משלא התממש סיכון משמעותי, כמו גם מדיניות הענישה הנהוגה, סבורני כי מתחם העונש ההולם את מעשי הנאשם נמצא בטווח שבין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 24 חודשי מאסר בפועל; פסילת רישיון הנהיגה בפועל לתקופה שבין 3 חודשים לבין 24 חודשים, וכן עונשים נלווים.
בתוך המתחם, סבורני כי יש למקם את עונש המאסר של הנאשם קרוב לחלק התחתון ולאפשר את ריצויו בעבודות שירות.
סוף דבר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: · תשעה (9) חודשי מאסר בפועל (ללא ניכוי תקופת מעצרו).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאור כל זאת אני סבור כי המיתחם ההולם הינו בין 4 חודשי מאסר בפועל ל 15 חודשי מאסר בפועל, יחד עם מאסר על תנאי וענישה נילוות.
...
לאור כל זאת אני סבור כי המתחם ההולם הנו בין 4 חודשי מאסר בפועל ל 15 חודשי מאסר בפועל, יחד עם מאסר על תנאי וענישה נלוות.
לאור כל האמור מצאתי לנכון למקם את הנאשם ברף הנמוך של המתחם ואני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח לתקופה של 4 חודשים מיום מעצרו.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בהתאם להוראת סעיף זה, "תקופת התנאי תתחיל ביום מתן גזר הדין ואם הנדון נושא אותו זמן עונש מאסר - ביום שיחרורו מן המאסר; אולם תקופה שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל שיחרור בערובה מכח סימן ב' בפרק ג' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982, בשל חופשה מיוחדת או מכח סימן ב1 לפרק ו', יראו אותה כתקופת תנאי מיצטברת לתקופת התנאי שקבע בית המשפט; והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.". על פי הילכת נעים, "מאסר בפועל הנגזר על נאשם יחד עם מאסר-על-תנאי, מביא את הנאשם בגדר נידון "הנושא אותו זמן עונש מאסר" לעניין חישוב תקופת התנאי של המאסר המותנה; ועל כן - תחילתה של תקופת התנאי במקרה כזה, תהיה ביום שיחרורו של האשם מן המאסר בפועל (בכפוף, כמובן, להוראות שבסיפא של סעיף 52(ג) האמור".
לצד כלל זה, קובע הסעיף חריג לכלל – "ואם הנדון נושא אותו זמן עונש מאסר בפועל – ביום שיחרורו מן המאסר". אף שלכאורה החריג קובע כי תקופת התנאי תחל לאחר שיחרורו ממאסר רק אם הנדון נושא "אותו זמן" מאסר – דהיינו בעת מתן גזר הדין, נקבע בע"פ 4180/92 מדינת ישראל נ' נעים, פסקה 4 [פורסם בנבו] (21.3.1994) (להלן: הילכת נעים), כי ההוראה חלה גם כאשר בגזר הדין מושת על הנדון עונש מאסר בפועל לצד עונש מאסר על תנאי, אף כאשר הוא אינו מצוי במאסר בעת מתן גזר הדין.
...
בהתחשב בכל האמור לעיל, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: 1) תשלום קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתם.
בנוסף, אני מורה על הפעלת פסילת רישיון למשך 3 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית המשפט לתעבורה ירושלים בתיק פ"ל 5036-06-19 ביום 14.07.2019 וזאת לריצוי במצטבר לפסילה שהוטלה בתיק זה ולכל פסילה אחרת.
בנוסף, אני מורה על הפעלת עונש מאסר למשך 3 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית המשפט לתעבורה ירושלים בתיק פ"ל 5036-06-19 ביום 14.07.2019, מתוכם שני חודשי מאסר ירוצו בחופף למאסר שהוטל בתיק זה וחודש אחד ירוצה במצטבר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

ב"כ המאשימה הפניתה לאמור בתסקיר המבחן, כמו גם לחוות דעת הממונה על עבודות שירות מיום 14.8.22, וביקשה לגזור על הנאשם שנת מאסר בפועל בגין כל האישומים גם יחד, בתוספת מאסר על-תנאי, קנס ופצוי למתלוננת.
...
הנאשם ביקש להסתפק בדבריו מהדיון הקודם, והוסיף כי "המצב הנפשי שלי גרוע מאוד. במאסר הקודם ניסו לאנוס אותי 2 ערבים בלילה. לא אשכח את זה בחיים. אם הייתי במצב לא טוב לפני כן... אני מפחד ממאסר יותר ממוות. אני מעוניין בהסתכלות ואני מסכים גם לתנאי אשפוז אם זה מה שיחשוב הפסיכיאטר". כאמור, בתום דיון זה, ועל רקע האמור בחוות דעת הממונה על עבודות שירות, הופנה הנאשם לקבלת חוות דעת פסיכיאטרית נוספת, בה נמצא – שוב – כשיר לעמוד לדין.
עמדתם זו מקובלת עליי.
הוא צורך קנאביס על בסיס קבוע, וסירב ליתן בדיקת שתן לאיתור שרידי סם. סוף דבר, בהתחשב בשיקולים עליהם עמדתי, כמו גם בפרקי הזמן בהם הנאשם היה נתון במעצר ובתנאים מגבילים, החלטתי לגזור עליו את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר בפועל בניכוי תקופות מעצרו (מיום 14.5.20 עד 15.5.20, ומיום 28.6.21 עד 11.10.21).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו