מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר בפועל בגין פוליגמיה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

המאשימה עמדה בטיעוניה על הערכים המוגנים שבבסיס האיסור על ריבוי נישואין ועל פגיעתם בפועל הלכה למעשה במקרה זה. בהתאם לפסיקה הנוהגת, המאשימה עותרת למיתחם ענישה של 10 עד 20 חודשי מאסר בפועל בצד עונשים נלווים.
עפ"ג 11731-04-22 אבו סבילה נ' מדינת ישראל, שם אושר מיתחם ענישה של 7-18 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה מאוגוסט 2017.
...
המאשימה הדגישה את הנחיית ערכאות הערעור, כי בעבירה זו ככלל אין לאפשר ריצוי עונש המאסר בעבודות שירות.
בהינתן כל המפורט לעיל אני קובעת, כי גם במקרה זה מתחם העונש ההולם נע בין 7 ל- 18 חודשי מאסר בפועל אשר ילווה במאסר מותנה וקנס כספי.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה על פי רישומי שב"ס. מאסר על תנאי לתקופה של 9 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עיון בפסיקה מלמד כי לרוב נגזרו בגין עבירת ריבוי נישואין עונשי מאסר בפועל ולעיתים גם עונשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, בשל טיבם של הערכים המוגנים והצורך בהרתעת הרבים.
...
לנוכח האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: ארבעה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, בהתאם לאמור בחוות דעת הממונה על עבודות השירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם בן למשפחה פוליגמית ולו אחים מאותה אם וכן אחים למחצה מאם אחרת.
לנוכח הפסיקה, שפורטה באותה הנחיה, הונחתה התביעה הכללית לטעון למיתחם שנוע בין שנתיים עד ארבע שנות מאסר בפועל בגין כל עבירה בודדת של החזקת רובה או תת מקלע; בין שנה לשלוש שנים בגין אחזקת נשק קצר מסוג אקדח; 6 חדשי מאסר בפועל, לריצוי בדרך של עבודות שירות, עד 6 חדשי מאסר בפועל ממש בגין אחזקת תחמושת.
...
לטענת ההגנה – לא הוצעה לנאשם כלל מסגרת שיקומית מטעם שירות המבחן (יצוין, ההגנה עתרה לדחות שמיעת פרשת העונש לצורך הפניית הנאשם לתסקיר משלים, אך ביהמ"ש לא נעתר לבקשה, מאחר שלא נמצאה אי בהירות בתסקיר ונאמר במפורש, כי הנאשם הוא שביטא רצונו לסיים ההליך במסגרת מאסר).
לאור כל האמור, מוצא בית המשפט לקבוע מתחם ענישה, בכל הנוגע לאחזקת נשק חם קצר, מסוג אקדח – חצי אוטומטי, כשהוא מוחזק בלווית תחמושת מתאימה, במחסנית, מוכן לשימוש, בתוך כלי רכב – כך שינוע בין 15 עד 30 חודשי מאסר בפועל.
לאור כל האמור, גוזר בית המשפט על הנאשם את העונשים הבאים: א.         18 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס; ב.         12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מהיום; והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג פשע בניגוד לסעיף 144 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977; ג.          6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מהיום; והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג עוון בניגוד לסעיף 144 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977;  או עבירה בניגוד לסעיף 186 לאותו חוק; ד.         קנס בסך 7,500 ₪ או 90 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בשנת 2002 ריצה מאסר בפועל בגין עבירות אלימות כלפי בת זוג ובשנת 2005 ריצה מאסר בעבודות שירות בגין עבירות דומות.
במקרה דנן, נלמד מהתסקיר כי הנאשם לא ראה כל בעייתיות בהתנהגותו לרבות העידר נזקקותו להליך טפולי, חרף ריבוי נישואין ועבירות מסוג דומה בעברו הרחוק.
...
יחד עם זאת, כדעת המאשימה, סבורני כי אין מקום לחריגה בפער כה גדול ממתחם הענישה, בין היתר, נוכח מהות העבירה בנסיבות ביצוע, והעובדה כי משקלם של שיקולי הרתעת היחיד והרבים נותרו בעינם, אמנם באופן שיאפשר חריגה, אולם לא חריגה כה משמעותית כפי המלצת שירות המבחן.
טענת ב"כ הנאשם להקלה משמעותית בעונשו של הנאשם לאחר חריגה ממתחם העונש ההולם, מטעמי הגינות וצדק – אין בידי לקבל.
סוף דבר מכלל הדברים האמורים, באיזון בין מכלול האינטרסים ושיקולי הענישה, סבורני כי עונש החורג לקולא מהמתחם וקביעת העונש ברף הגבוה של עבודות שירות, הוא העונש ההולם ביותר למעשי הנאשם לצד ההליך הטיפולי בו שולב, ועל כן הנני לגזור עונשו כדלקמן: 8 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מאחר שההגנה עתרה לפעול במקרה זה שלא בהתאם למדיניות הענישה המנחה ולאור המלצת שירות המבחן, דומה כי יש צורך להכביר שוב מילים ביחס לערכים המוגנים באיסור על ריבוי נישואין, ובחינת מידת הפגיעה בערכים אלה בצד מידת אשמו של הנאשם במקרה הקונקרטי.
וראו גם רע"פ 6413/19 אבו סקייק נ' מדינת ישראל, שם נדחתה בקשת רשות ערעור על פסק הדין בעפ"ג 26408-04-19 שבו התקבלה עתירת המאשימה לקביעת מיתחם ענישה ראוי של 7 חודשי מאסר בפועל ועד 18 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות שנעברו בסמיכות לאחר פירסום ההנחיה (במקרה זה כ-4 חודשים לאחר ההנחיה).
...
לאור האמור לעיל, אני קובעת כי מתחם הענישה ההולם במקרה זה נע בין 8 ל-16 חודשי מאסר וענישה נלווית.
סוף דבר: לאחר שקילת מכלול השיקולים כמפורט לעיל, מצאתי כי יש לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו בתיק זה בהתאם לרישומי שב"ס. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו