מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

לימוד בישיבה כחלופת מעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

המעשים המיוחסים לעורר הנם חמורים מאין כמותם, מלמדים על רמת התחכום הרבה שבה פעל העורר, ועל מסוכנותו הגבוהה במיוחד.
סוף דבר, תמים דעים אני עם קביעתו של בית המשפט המחוזי, לפיה החלופה המוצעת בישיבת "נתיבות עולם" בירושלים אינה עונה על הקריטריונים הנדרשים לחלופת מעצר, ואין לראותה כחלופה הולמת וראויה בעיניינו של העורר.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בערר ובנספחיו, והאזנתי בקשב רב לטיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דינו של הערר להידחות.
סוף דבר, תמים דעים אני עם קביעתו של בית המשפט המחוזי, לפיה החלופה המוצעת בישיבת "נתיבות עולם" בירושלים אינה עונה על הקריטריונים הנדרשים לחלופת מעצר, ואין לראותה כחלופה הולמת וראויה בעניינו של העורר.
הערר נדחה בזאת.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

]המשנָה לנשיא מ' נאור: לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (השופטים מ' פינקלשטיין, ל' ברודי וע' גרוסקופף), במסגרתו הורשע המערער בעבירה של רצח בכוונה תחילה, ונגזרו עליו מאסר עולם ופצוי למשפחת המנוח בסך 25,000 ש"ח. עובדות כתב האישום על פי עובדות כתב האישום, בתקופה הרלוואנטית יצחק חנוכה (להלן: המערער), אבי בנאיים (להלן: בנאיים) ודוד מנישרוב (להלן: המנוח) התגוררו ולמדו בישיבת הרב עמוס גואטה בנתניה.
כך, העובדה שאלדד שוהה בישיבה כחלופת מעצר הייתה ידועה למערער, ומופיעה בהודעתו של אלדד (ת/41): "אני נמצא במעצר בית אצל הרב עמוס". בהמשך הודעתו מתאר אלדד, מיוזמתו, כיצד העיר אותו בנאיים ובקש ממנו חולצה.
...
לא מצאתי, אם כן, להיעתר לבקשתו של המערער.
סוף דבר הרשעה ברצח יכולה להיות מבוססת על ראיות נסיבתיות, ובלבד שמסכת הראיות מצביעה על הנאשם כמבצע העבירה מעבר לכל ספק סביר.
אשר על כן, הערעור נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

באשר להערכת שירות המבחן את התאמת ראש הישיבה ואחד מן האברכים הלומדים בישיבה לשמש כמפקחים ואת התאמת הישיבה כחלופת מעצר, טוען העורר כי מתסקירי שירות המבחן עולה כי המפקחים המוצעים נימצאו ראויים וכי הישיבה לא נפסלה כחלופה.
...
לאחר עיון בתסקיר שירות המבחן ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים בעניין, סבורני כי החלופה שהוצעה בישיבה בה לומד העורר, תחת פיקוח רב הישיבה וכן אדם נוסף הלומד שם, אינה חלופה הדוקה דיה שיש בה כדי לאיין את מסוכנתו של העורר.
אוסיף כי סבורני כי באסמכתאות אליהן הפנה ב"כ העורר במהלך הדיון שהתקיים לפניי, אין כדי לשנות ממסקנתי זו. לא ניתן להסיק מן המקרים שהובאו על ידו למקרה שלפניי, בין אם מחמת טיב החלופה שהוצעה ובין בשל עברו הפלילי של העורר.
סוף דבר: הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר מכן למד העורר בישיבה עד כיתה י"א, עת עזב את לימודיו.
בא-כוח העורר הבהיר כי העורר אינו כופר בהעדפתה של החלופה החוץ-ביתית שהוצעה בעיניינו, אך עמד על כך שבתקופת הביניים אין להותיר את העורר במעצר, מה גם שתקופת זו עלולה להתמשך, אם לא יתפנה מקום במוסד שאליו מיועד העורר.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל דעה כי דין הערר להידחות.
אני סבורה כי בנסיבות העניין אין מקום להחליט בעניין שחרורו של העורר למעצר בית קודם להשלמתו של התסקיר הנוסף – בשים לב לכך ששירות המבחן נמנע מלהמליץ על שחרורו של העורר למעצר בית, חרף התרשמותו החיובית מהוריו של העורר.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

המשיב, במסגרת תיק הנוער, ישב תקופה לא מבוטלת במעצר בית ושמר על תנאי השיחרור בערובה, ולאורך כל התקופה הישתתף והשתלב בפעילות השרות, מלבד הפעילות של יציאה לשטח.
אנחנו ניסינו לגדל אותו בצורה הכי טובה, ומהמעשה הקודם ועכשיו היה שיפור, הוא למד תורה בישיבה, התגייס לצבא והיה בסדר.
לאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים וכן עיינתי בתסקיר שירות המבחן, שגובש בעיניינו של המשיב וכן התרשמתי באופן ישיר מהערבים שנבחנו ע"י שירות המבחן, באופן חיובי, שוכנעתי שיש בחלופה שהומלצה ע"י שירות המבחן כדי להשיג את תכלית המעצר, וזאת מהטעמים המנויים בתסקיר שירות המבחן וכן התרשמותי החיובית מאוד מהמפקחים שהותירו בי רושם שהם מסוגלים להציב גבולות להתנהגותו של המשיב.
...
ב"כ המשיב עתר לאמץ את המלצת שירות המבחן, להורות על שחרורו של המשיב, וזאת מהטעמים המפורטים בתסקיר שירות המבחן.
לאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים וכן עיינתי בתסקיר שירות המבחן, שגובש בעניינו של המשיב וכן התרשמתי באופן ישיר מהערבים שנבחנו ע"י שירות המבחן, באופן חיובי, שוכנעתי שיש בחלופה שהומלצה ע"י שירות המבחן כדי להשיג את תכלית המעצר, וזאת מהטעמים המנויים בתסקיר שירות המבחן וכן התרשמותי החיובית מאוד מהמפקחים שהותירו בי רושם שהם מסוגלים להציב גבולות להתנהגותו של המשיב.
אשר על כן הנני מורה על שחרורו של המשיב בתנאי הערובה הבאים: המשיב ישהה במעצר בית מלא בכתובת מגוריהם של הערבים, ברח' עמוס דה שליט 11 שכונת רמות באר-שבע בפיקוחם של אלי וסימה אליהו וכן בפיקוח הוריו של המשיב ודודו אורן אסולין לסירוגין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו