מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

כתב תביעה קטנה לנפילה במלון

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעים בכתב התביעה, המלון החלופי מדורג בדרוג נמוך יותר מהמלון המקורי; עלות השהייה בו נמוכה יותר וחדריו קטנים יותר.
ולא בכדי - מאחר שהוא אינו נופל ברמתו מהמלון המקורי.
...
אני מקבלת את עדותם של התובעים לפיה המלון שאליו הופנו לא היה דומה למלון שאותו הזמינו.
סוף דבר; התביעה נגד נתבעת 1, נדחית.
עם דחיית התביעה נגד נתבעת 1, ההודעה לצד שלישי נדחית מאליה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בטרם אכריע בבקשת הביטול, אציג בקצרה את הקיים והרלוונטי בתיק ביום 1.2.2022 הוגש כתב תביעה קטנה על סך 11,910 ₪.
בתמצית, נטען כי לאור הביטול הנ"ל נגרמו לתובעת נזקים, וביניהם: שהייה במשך 12 שעות בשדה התעופה באיסטנבול; לאחר מכן, שהייה במשך 3 ימים בבית מלון באיסטנבול (ששולמה על חשבון הנתבעת); הוצאות כספיות בגין שתי ארוחות בכל יום משלושת הימים הנ"ל, והסעות משדה התעופה באיסטנבול לבית המלון הנ"ל. בהתאם לטענות התביעה, דורשת התובעת פיצויים על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012 (להלן: "החוק").
לעניינינו, ישנן שתי דרכים חוקיות על פיהן ניתן לבטל פס"ד שניתן בהעדר הגנה: · הדרך הראשונה היא ביטול מחובת הצדק וזאת כאשר נפל פגם בהליך מתן פסה"ד. במקרה כזה ביהמ"ש חייב לבטל את פסה"ד. · הדרך השניה היא ביטול על פי שיקול דעת ביהמ"ש (כאשר אין לבטל את פסה"ד מחובת הצדק).
...
בנוסף, נטען כי טענות התובעת אשר מפורטות בפסקה הראשונה להחלטה זו, מוכחשות מכל וכל, מאחר שבית המלון בו שהתה התובעת על חשבון הנתבעת, סיפק לתובעת 3 ארוחות ביום, וכי מרגע עזיבתה של התובעת את שדה התעופה באיסטנבול ועד מועד ביצוע הצ'ק - אין בבית המלון, חלפו רק 7 שעות בלבד, ולכן הטענות לפיהן נאלצה התובעת לשהות בשדה התעופה במשך 12 שעות ולדאוג לעצמה לשתי ארוחות בכל אחד משלושת ימי השהייה הנ"ל ואף לדאוג להסעות על חשבונה משדה התעופה לבית המלון, הינן במטרה להטעות את ביהמ"ש. לאור מה שנטען עד כה, טוענת הנתבעת כי יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בהוצאות.
נימוקיי בראשית הדברים ולמעלה מן הצורך, אציין כי החלטתי זו להכריע כעת בבקשת הביטול, מבלי להעבירה לתשובה נוספת של התובעת, נובעת, בין היתר, משיקולים של ייעול והאצת ההליך, וגם מאחר שהתובעת עשתה למעשה דין לעצמה והגישה תשובה מבלי שנתבקשה לכך ומבלי שזו הייתה נחוצה, ולכן אין מקום בנסיבות כולן לזכות את התובעת בהגשת תשובה נוספת.
לגבי שאלת סיכויי ההצלחה, לצורך הליך זה ונוכח הגישה הליברלית הידועה בהליך מסוג זה, וגם נוכח זכות הגישה של הנתבעת לערכאות, ובנוסף לאור טענות ההגנה שנטענו בכתב ההגנה (טענות עובדה המצריכות בירור עובדתי וראייתי לכאורה), אני קובע כי טענות אלו ראויות להישמע ולהתברר, ובמיוחד, לטעמי יש לברר את טענות ההגנה הבאות: האם הנתבעת חבה בתשלום פיצוי לתובעת על פי הדין, או שמא על הנתבעת חלות במקרה שלנו ההגנות שבדין?; האם הנתבעת דאגה לתובעת לכל שירותי הסיוע הנדרשים על פי הדין?; האם טענות התובעת בעניין הוצאותיה הכספיות מבוססות? כמו כן, בהחלטה זו מצאתי לנכון להתחשב במספר דברים וביניהם: העובדה שלפניי תביעה קטנה בה הצדדים אינם מיוצגים ולכן נחסך מהם לשלם שכר טרחת עו"ד; העובדה שהתובעת לא נדרשה לטרוח ולהגיש בקשה למתן פס"ד בהיעדר, שהרי פסה"ד ניתן ביוזמתי; טענת התובעת לפיה מתוך רצונה הטוב, תחילה היא נמנעה מלהתנגד לבקשת הביטול, ואפשרה לנתבעת לתקן את מחדלה ולהתגונן מפני התביעה; התובעת לא צירפה לכתב התביעה אסמכתאות בדבר נזקיה הנטענים.
לסיכום בקשת הביטול – מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות בגין הליך בקשת הביטול בסך 500 ₪.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ללא קשר לטענות המבקשת בנוגע לתקנות או הוראת השעה שהיו רלוואנטיות באותה עת, בימ"ש קמא קבע כי נציג המבקשת בעצמו תיאר בעת הדיון תמונה שונה לחלוטין מזו שנטענה בכתב הטענות ולדבריו הרשת הפעילה באילת מלון וזאת למקרים שבהם בעלי זכות נופש יעברו את הבידוק מבחינת חיסונים וההגבלות וכן ירצו להגיע למלון.
אשר על כן, לאור המפורט לעיל, לא מצאתי כי נפל פגם בפסק דינו של בימ"ש קמא ואין מקום להתערב בו או ליתן רשות ערעור בנסיבות העניין, זאת בפרט לאור העובדה שמדובר בפסק דין של בימ"ש לתביעות קטנות, שלא נפל בו פגם מהותי הדורש היתערבות או מתן רשות ערעור, וכאשר מדובר בפסק דין שנשען על קביעות עובדתיות וקביעות מהימנות המבוססות על העדויות והראיות שבימ"ש קמא התרשם מהן באופן ישיר.
...
יחד עם זאת המבקשת טענה כי הציעה למשיב מספר מועדים חלופיים אך הוא בחר שלא לנצל אפשרות זו. בימ"ש קמא קבע לאחר שקיים דיון במעמד הצדדים כי דין התביעה להתקבל בעיקרה.
בנוסף נקבע כי המבקשת תשלם למשיב הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח ונקבע כי לא נמצאה כל הוכחה לטענה לפיה עלות אובדן ימי חופש כביכול הסתכמה בסך של 6,000 ₪.
דיון והכרעה: לאחר שבחנתי את בקשת רשות הערעור על נספחיה ואת פסק דינו של בימ"ש קמא הגעתי למסקנה כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור.
על כן, ומכל הטעמים שפורטו, הבקשה נדחית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 64861-03-22 לפני כבוד השופטת קרן שמש התובע פלוני הנתבעות 1. ישרוטל ניהול מלונות (1982) בע"מ 2. צ.ב.ר. סוכנות לביטוח (19954) בע"מ פסק דין
כתב התביעה חסר תאור העובדות הנוגעות למהלך התאונה והחבלה שנגרמה לתובע, והוא לא צירף תמונה של חדר הרחצה בו החליק ונפל.
...
כבר נפסק בע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד ל"ז(4) 113 כי חיי היום יום רצופים סיכונים טבעיים ורגילים לפעילות אנוש מקובלת, וכי לא בכל מקרה יש הצדקה להטלת אחריות על המחזיק במקרקעין – "ההולך לבית-מרחץ אינו יכול להתלונן על שהרצפה חלקה (ע"א 683/77 [9] הנ"ל), והמתנדנד בנדנדה אינו יכול להתלונן על נזק, הנובע מסיכונים, שהם טבעיים לאותה נדנדה... אין הדין מטיל חובת זהירות קונקרטית בגין סיכונים סבירים". במקרה דנן לא שוכנעתי במידה מספקת שהנתבעת 1 לא נקטה אמצעי זהירות נדרשים, ומקובלת עליי הטענה כי בפועל הותקנו בחדר הרחצה אמצעי בטיחות מונעי החלקה, גם אם בהיעדר ראיות אין אפשרות לקבוע האם היה די בהם, אם לאו.
סיכומו של דבר, התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעות הוצאות משפט בסך של 500 ₪ תוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לשיטתה, ביקור בכפר הדייגים ביום ההגעה היה הן בלתי אפשרי (בשל שעות הפתיחה ביחס לשעת ההגעה ליעד) והן מיותר, כיוון שכל הקבוצה עתידה הייתה לבקר במקום למחרת היום; קיצור זמן חופשי בעיר נבע מהזזת האטרקציה הנ"ל מיום ההגעה ליום המחרת, בשל ביטול הטיסה; המדריך היה מנוסה ומצוי בהדרכה בהולנד; הביקור בפארק השעשועים הסתיים כמתוכנן והתובעות לא שתפו, מראש, כי בכוונתן להשאר במקום ולחזור ממנו עצמאית למלון; ארוחת הערב נועדה מלכתחילה להיות ארוחת שישי, והייתה מגוונת וראויה, תוך שגם אם נפל בארוחה דופי, בזמינות המנות הצמחוניות בלבד – הוא תוקן במהלכה.
בהנתן שהנתבעת איננה ה"מוביל" ולא ה"מארגן", כהגדרתם בחוק, ההגדרה התואמת את מעמדה היא היותה "סוכנות נסיעות". כפי שנכתב בת"ק (תביעות קטנות ראשל"צ) 35389-11-22 משה גרנט נ' דזנהאוז - בי.טי.סי. בע"מ (נבו 09.04.2023)‏‏: "דיני הנזיקין והחוזים הכלליים, וחובותיה מכולם נותחו בשורה א"מודל שירותי סוכנות נסיעות, לרבות בעיניין מעמדה ביחס לספק הטיסות מזה ולצרכן הקצה מזה, נדון בהרחבה בפסק הדין בעיניין דיזנהויז - ח"א (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (12.10.2009) (להלן: "עניין דיזנהויז").
...
על פניו, מבלי לקבוע מסמרות בדבר, נראה כי התובעות זכאיות לפיצוי סטטוטורי, מכוח החוק, בשל הפער בין הטיסה המקורית שבוטלה ובין הטיסה שהביאה אותן ליעד בסופו של דבר.
לאחר ששמעתי באריכות את עדויות הצדדים בעניין זה, השתכנעתי, כי לא נפל דופי בהתנהלות הנתבעת, באופן שמקים לתובעות זכות לפיצוי.
התביעה נדחית; התובעות תישאנה, יחד ולחוד, בהוצאות הנתבעת בסך 500 ש"ח. ניתן לבקש רשות לערער על פסק דין זה בהגשת בקשה מתאימה לבית המשפט המחוזי, בתוך פרק הזמן הקבוע לכך בדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו