מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

כתב הגנה בגין נזקי פח רכוש

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית בסכום של 18,889 ₪ בגין ניזקי רכוש (פח).
בכתב ההגנה מסרו הנתבעים, כי בעת שהנהגת ביצעה פנית פרסה ועוד טרם השלמת הפניה, הבחינה, כי הפניה במקום אסורה, על כן היא הפסיקה את המהלך.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, עיינתי במוצגים שהוגשו לי ושמעתי את העדויות, אני קובעת כי עלה בידי התובע להרים את הנטל המוטל עליו בהליך אזרחי ולשכנע, כי יש להעדיף את גרסתו לאופן קרות התאונה ועל כן דין התביעה להתקבל.
ממכלול הראיות שהובאו לפניי, ניתן לקבוע, כי נהגת רכב הנתבע 1, אשר לא שמה ליבה לתמרור האוסר על פניית פרסה, נאלצה לתקן את מנח רכבה ולשם כך נאלצה לנסוע לאחור.
בנסיבות אלה דין התביעה להתקבל.
נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובע סך של 18,889 ₪ (הנזק, ירידת ערך ושכר טרחת השמאי) בצירוף הוצאות משפט בסך של 400 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית בסך של 24,676 ₪ בגין ניזקי רכוש (פח).
על פי כתב התביעה, בתאריך 23.07.21 בשעה 15:45 לערך, בעת שעצר רכב התובע בעקבות רכב צד ג' שעצר לפניו, לפתע פגע רכב הנתבעים ברכב התובע והדפו אל עבר רכב צד ג' שנסע לפניו וגרם לו לנזקים המפורטים בדו"ח השמאי שצורף.
על פי כתב ההגנה מדובר בתאונת שרשרת בה היו מעורבים שלושה רכבים, כאשר רכב הנתבעים הצטרף לתאונה קיימת בין רכב התובע לרכב צד ג'.
...
בבר"ע (מחוזי חי') 3395/08 מיכאל ברית נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ ((23.09.2008), סעיף 4) עמדה כב' השופטת וסרקרוג על סוגיית שכר טרחת השמאי: "העובדה שניתן היה לשלם שכ"ט נמוך מזה ששלום, אילו נתנה חוות הדעת כחלק מהסדר עם חברות הביטוח, אינה מובילה בהכרח למסקנה כי מדובר בשכר טרחה חריג, ועל הטוען לשכר חריג להצביע על טווח גובה השכר הנתבע על ידי שמאים וכי השכר הספציפי גבוהה באופן משמעותי מהמדרג הגבוה האמור.
משהוצגה בפניי חשבונית בדבר התשלום לשמאי, על אף דרישת התשלום הגבוהה מצאתי, כי המסקנה הראויה בנסיבות אלו הינה, כי הנתבעים ישיבו לתובע את מלוא עלות שכר טרחת השמאי, כך שישלמו לו את יתרת הסכום בסך 1,600 ₪.
נוכח כל האמור לעיל, תביעת התובע בגין הנזק במוקד הקדמי של הרכב להידחות והתביעה בגין המוקד הקדמי מתקבלת בחלקה.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית בסך 9,011 ₪ בגין ניזקי רכוש (פח).
עיון בדוח החקירה מטעם הנתבעת (צורף לכתב הגנה) מעלה, כי בשיחה עם המבוטח נימסר, כי מי שנהג במשאית בעת התאונה הוא אדם בשם עומר (להלן: "עומר"), וכי אין למבוטח את מספר ת.ז. שלו שכן הוא עבד אצלו ימים בודדים בלבד.
...
בנסיבות אלה דין טענת הנתבעת, כי יש לדחות את התביעה בהעדר שיתוף פעולה מצד המבוטח להידחות.
מנגד מצאתי ליתן אמון בגרסה שמסר נהג התובעת, שהיתה סדורה, קוהרנטית והתיישבה עם פרטים שמסר בטופס ההודעה ובנסיבות אלה אני מקבלת את התביעה.
נוכח כל האמור אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך 9,011 ₪, שכר העד בסך 500 ₪ ושכר טרחת עורך-דין בסך 2,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית בסך 31,911 ₪ בגין ניזקי רכוש (פח).
על פי חוות דעת שמאי התובע (צורפה לכתב תביעה) לרכב התובע נגרם נזק בחזית צד ימין.
על פי חוות דעת שמאי נגדית (צורפה לכתב הגנה) חוות דעת שמאי התובע הנה גלובלית.
...
בנסיבותיו החריגות של תיק זה, אני סבורה שיש להעמיד את הפיצוי על שיעור הנזק שנקבע בחוו"ד השמאי מטעם הנתבעת בסך 14,580 ₪, אשר משקף את שיעור הנזק לאחר תיקון הרכב.
משהתובע לא הציג ראיות אחרות, אני מקבלת את כל האמור בחוו"ד השמאי מטעם הנתבעת, כך שאין בידי לקבל טענות התובע שתיקון הרכב טרם הושלם.
נוכח כל האמור, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 14,580 ₪ בגין הנזק, סך של 1,404 ₪ עבור שכר טרחת שמאי.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה תביעת כספית בגין ניזקי רכוש (פח) נגד הנתבעת בסך 70,152 ₪ בעקבות תאונת דרכים מיום 01.11.21.
על פי כתב התביעה, בעת שנהג רכב התובעת חצה צומת באור ירוק ברמזור, לפתע הגיח רכב הצד השלישי, המבוטח על ידי הנתבעת, התפרץ לתוך הצומת כשבנתיב נסיעתו מופע אור אדום, פגע ברכב התובעת והסב לו נזקים.
כאמור, הנתבעת טענה בכתב ההגנה, כי הנהג מטעמה הפר את תנאי הפוליסה עת נהג ברכב כאשר הוא אינו מחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף ולפיכך אין היא חבה בפצוי ובהתאם הגישה הודעת צד שלישי כנגד הנהג.
...
הנתבעת טענה, כי דין התביעה כנגדה להידחות וזאת משני טעמים.
בנסיבות אלה אני קובעת, כי הגרסאות שקולות ובהתאם, כי לא עלה בידי התובעת להוכיח תביעתה ולכן דין התביעה להידחות.
כך או אחרת, ניתן כאמור לקבוע, כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח, כי במועד התאונה צד שלישי ידע על התליית רישיונו והתוצאה היא שיש לדחות טענת הנתבעת להעדר כיסוי ביטוחי.
סוף דבר מכלל האמור לעיל, מצאתי כי דין התביעה להידחות.
משהתביעה נדחתה על בסיס נטלי הוכחה הרי שגם תביעה שהייתה מוגשת על ידי הנתבעת או צד שלישי הייתה נדחית מאותם הנימוקים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו