מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

כתב אישום בגין ייבוא וסחר בסמים

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

בתמצית יאמר, כי על פי המפורט בכתב האישום, המבקש ואדם אחר פעלו לצורך ייבוא הסם המסוכן באמצעות חברת המשלוחים הבינלאומית "UPS". במסגרת זו, ייבאו השניים לכאורה סם מסוכן מסוג קאנבוס בשלוש "חבילות" שונות אשר נתפסו בבית המכס בנמל תעופה בן גוריון.
עוד צוין בהחלטה כי כעולה מתסקיר המעצר, המבקש "מגלה הבנה ראשונית" למעשיו ומביע רצון לטפול; המלצת שירות המבחן; והעדר הרשעות קודמות בעבירות סחר בסמים.
...
דין הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

כתב האישום מייחס למשיב אישומים בגין ניהול ארגון פשיעה, סיוע לאחר מעשה במסגרת ארגון פשיעה, סיוע לרצח במסגרת ארגון פשיעה וסחר בסמים.
כתב האישום מלמד על פעילותו של ארגון פשיעה אשר אינו בוחל באמצעים להשגת מטרותיו, בין אם על-ידי ניסיונות התנקשות ביריבי האירגון תוך סיכון ופגיעה בחפים מפשע, בין אם באמצעות ייבוא וסחר בסמים.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחים המצורפים לה, ולאחר שמיעת הצדדים בדיון שהתקיים לפני, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
שיקולים אלה מוליכים למסקנה כי יש מקום להורות על הארכת מעצרו של המשיב.
אשר על כן, הבקשה מתקבלת ומעצרו של המשיב בפיקוח אלקטרוני מוארך ב-150 ימים החל מיום 10.6.2019 או עד למתן פסק דין בתפ"ח 24984-07-15 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בקשת מעצר של המשיב כנגדו הוגש כתב אישום בגין ניסיון לייבוא סם מסוכן וניסיון החזקה.
דוח פעולה של השוטר דהן לפיו עת מעצרו של המשיב נאמר לו כי עצור על סחר וייבוא סמים, והוא השיב "אין לי מה להגיד" מיזכר של רסר אברמוביץ כי ביום 9.12 פתח את החבילה ובתוכה היו 4 שמיכות ומתחתן 2 שקיות אטומות המכילות חומר החשוד כסם MDMA .
...
כידוע, ניתן להורות על מעצר נאשם עד תום ההליכים גם כשכל הראיות נגדו נסיבתיות, ובלבד שהמארג הכולל יוצר על פניו מסכת רצופה של ראיות מפלילות שיש בה כדי לבסס הרשעה, ובלבד שהמסקנה המפלילה תגבר בברור על כל תיאוריה עובדתית חלופית אחרת.
במקרה דנן הסברי המשיב מופרכים, והמסקנה המפלילה גוברת על כל טענה אחרת.
יתרה מכך, אף אם הייתי מקבל גרסת המשיב כי חשב שמדובר בבגדים שהזמין מחו"ל, ניתן לייחס לו ידיעה שהחבילה הכילה סמים גם מכוח "עצימת עיניים", לפי סעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין (ראה פסק דינו של כב' השופט עמית בע"פ 2518/16 יצחקי נ' מדינת ישראל, 25.12.16) ; ראה גם בש"פ 46/10 וויפמן נ' מ"י. לטענת ההפליה- אין על מה לסמוך, לאור שקיים פער ראייתי ביחס ליתר המעורבים (נושא ההזמנה, האיסוף וכיו"ב);ממילא מקומה של הטענה בתיק העיקרי סופו של דבר- הגם שמדובר בראיות נסיבתיות, הגעתי לכלל מסקנה בדבר קיום תשתית   ראייתית לכאורית מספקת  להוכחת האישום, בעצמה נאותה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כנגד הנאשמת 1 (להלן: "הנאשמת") ובעלה, נאשם 2 (להלן: "הנאשם") הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע עבירות של ייבוא וסחר בסם מסוכן עפ"י סעיפים 13 + 19א לפקודת המסים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג – 1973 (להלן: "פקודת הסמים"), קשירת קשר לבצוע פשע, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, והחזקת סמים לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים.
במהלך הדיון שהתקיים ביום 30.7.20 העלתה ההגנה טענה מקדמית וביקשה להורות על מחיקת כתב האישום כנגד הנאשמת, מכוח הוראות סעיף 150 ובהתאם להוראות סעיף 149 (3) לחסד"פ: ביטול כתב אישום בשל פגם, וסעיף (10) הגנה מן הצדק.
...
נקבע כי יש לבחון כל מקרה לגופו, ובאותו המקרה מצא בית המשפט שהפגם אינו מצדיק את ביטול כתב האישום נגד הנאשם מאחר ועריכת שימוע במקרה זה לא היה משנה את ההחלטה להגיש כתב אישום.
מן הכלל אל הפרט: לאחר עיון בטיעוני הצדדים, עיון בהוראות החוק וכן הפסיקה, מצאתי כי יש לדחות את הבקשה.
נוכח כל האמור הבקשה נדחית.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בתאריך 03.08.2020, הוגש כנגד המבקש כתב אישום המייחס לו לכאורה ביצוע עבירות של הכנה, ייצור והפקה – עבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים, החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, נטילת חשמל מים או גז – עבירה לפי 400 לחוק העונשין – עבירות מיום 22.07.2020.
עוד נטען, כי מעבר למסוכנות הסטאטוטורית העומדת לחובת המבקש, בשים לב לסוג העבירה ונסיבות ביצועה, קיים עברו הפלילי המכביד של המבקש בתחום הסמים, שכן בהליך הקודם משנת 2019, עולה המבקש ריצה בנוסף עונש מאסר בגין ייבוא וסחר בסמים בתיק שנדון באנגליה, במסגרתו נידון ל-8 שנות מאסר – חלקו המשיך לרצות המבקש בישראל.
...
לאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים ועיינתי בכלל האסמכתאות הרלוונטיות, ושקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה, כין דין הבקשה לעיון חוזר להידחות, וזאת מהטעמים והנימוקים שעמד עליהם עמיתי, כב' השופט אקסלרד בהחלטתו מיום 19.08.2020.
על פי המבחן הדו-שלבי, יש לבחון תחילה האם באופן עקרוני ניתן לאיין את המסוכנות העולה מנאשם, ורק לאחר שבית המשפט מגיע למסקנה שכזו, יש לעבור לשלב השני.
משכך הם פני הדברים, שוב, דין הבקשה לעיון חוזר להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו