מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

החשוד משה אליה בהתנהלות חמורה ביותר צפצף על צו בית משפט והחליט שלא לאפשר לפקחים כניסה לביתו.
מעבר לנדרש אציין כי מקום שבו הטעם העומד בבסיס בקשת העיון הנו הליך משפטי אחר שמתנהל בעיניינה של מבקשת העיון, אין צורך להסביר כיצד העיון יועיל לה באותה היתדיינות משפטית.
...
מכל המקובץ לעיל, אני סבור כי זכות העיון צריכה להתקיים בדרך של עיון מלא בתיק.
בהתאם לתוצאה אליה הגעתי הבקשה לחיסיון נדחית מהטעמים שלעיל.
סוף דבר: סיכומו של דבר, ניתנת בזאת למבקשת זכות עיון מלא בתיק.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2022 בעניינים מקומיים תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אולם ובכך העיקר - העבודות מושא הצוו אינן מתייחסות אך ורק להגבהה של קירות אלא לכל העבודות המפורטות בתצהיר המפקח, דהיינו הגבהה של קירות מבלוקים יחד עם בנייה מקונסטרוקציה מעמודים וקורות ממתכת עם כסוי מגג מחומרים שונים.
איכלוס כאמור, המבקש העלה שתי טענות בעיניין האיכלוס: ראשית, כי המפקח לא היתייחס לעניין האיכלוס בתצהירו והמשיבה לא הוכיחה "שטרם הסתיימה העבודה האסורה". שנית, המשיבה לא סתרה את עדות מר גילמן התגורר בנכס במועד מתן התצהיר וכי משלא ניכנס המפקח לבית המגורים אין ראיה לכך שהנכס לא היה ראוי למגורים.
וכך הדברים ברע"פ 5387/16 עבד אלראזק נ' מדינת ישראל – יו"ר הוועדה המקומית לתיכנון ובניה ירושלים (2016) פסקה 19 – "בתצהירי המהנדס והמפקח אכן נפלו פגמים שיש להצטער עליהם, שהרי על המשיב להקפיד ולדייק בעריכת פרטי התצהירים, שמא תצא תקלה תחת ידיו ... יחד עם זאת, במקרה דנן נבחנו כל טענותיו של המבקש כדבעי בידי בית המשפט המחוזי הנכבד, אשר מצא כי לא נפל פגם מהותי בצו ההריסה, מושא המבנה, וקבע כי היתקיימו התנאים הנדרשים בחוק לצורך הוצאתו. בנסיבות אלו – לא מצאתי כי עניינית יש מקום ליתן רשות ערעור, שהרי אכן תורת "התוצאה היחסית" מצדיקה את התוצאה".
...
לפיכך, בהסתמך על עדותו של המפקח ולאחר שאף עיינתי בתמונות ובדו"חות הביקורת מיום 14.5.20 ומיום 26.5.20 אני קובעת כי נכון למועד ביצוע הביקורות לא הסתיימה העבודה מושא הצו ובמקום כפי שהעיד המפקח היה אתר בנייה פעיל.
לאור האמור, הבקשה לביטול הצו נדחית והצו מאושר לביצוע.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כאמור, המפקחים הגיעו למקרקעין האמורים לשמש למטרת מסחר ולכן על פי חוק אין צורך בקבלת צו בית משפט על מנת להכנס למקרקעין אלו.
...
בסופו של דבר הוסכם כי התעודה תתקבל בלא צורך בזימונו של העד והצדדים יוכלו להעלות טענות משפטיות בדבר תעודה זו. טיעונים אלו הועלו במסגרת טיעוני הצדדים, אך כפי שניתן ללמוד, אין מדובר בטיעונים משפטיים אלא בשאלות עובדתיות בדבר שינויים שנעשו במספרי החלקות.
אשר על כן קבעתי כי למרות החלטתי הקודמת, באם יהיה ב"כ הנאשם מעוניין לחקור עד זה, הרי שהוא יזומן לבית המשפט ותינתן ההזדמנות לב"כ הנאשם לחקור אותו בחקירה נגדית.
סוף דבר לנוכח האמור לעיל, אני מרשיע את הנאשם בביצוע עבירה של שימוש אסור במקרקעין, ללא קבלת היתר כדין, בהתאם לסעיפים 243(ה), (ו)(1) ו- (2) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

נטען כי היות שמביקור המפקח עלה כי המבנים מושא הצוו אינם מאוכלסים ובנייתם טרם הסתיימה, ניתן הצוו כדין.
סעיף 206 (ב) לחוק קובע כי "התעורר חשד לבצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח- .... (4) להכנס בכל עת סבירה למקרקעין, ורשאי המפקח לעשות שימוש בכוח סביר כלפי רכוש לשם כך, ובילבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט". המפקח העיד כי ראה במקום " עבודה שעדיין בהיתהוות", ניצבי גבס, צנורות אינסטלאציה קירות גבס וכד'.
...
באשר לטענתו החלופית של המבקש כי יש מקום להורות על עיכוב ביצוע הצו לאור אפשרות הכשרת המקום- הרי שגם דינה להידחות.
משכך, דין הטענה להידחות.
סוף דבר הבקשה – נדחית.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים חדרה נפסק כדקלמן:

בית משפט לעניינים מקומיים בחדרה תו"ב 71321-05-19 ועדה מקומית לתיכנון שומרון נ' ממן ואח' תיק חצוני: לפני כבוד השופטת נורית הרצמן אבי-יצחק המאשימה ועדה מקומית לתיכנון שומרון באמצעות ב"כ עו"ד רנה לפידות הנאשמים 1. מאיר ממן באמצעות ב"כ עו"ד אילת השחר מיכאלי 3. אלכס זברק באמצעות ב"כ עו"ד פיני ממן החלטה
לגבי הטענה בדבר כניסת מפקח הועדה לתוך בית המגורים ללא צו, מבהירה המאשימה כי צו הכניסה למקרקעין ניתן ביום 6.6.18 וטרם מועד זה כל הדוחות שנערכו על ידי המפקחים לא הצריכו צו שפוטי, שכן נערכו מחוץ למבנה המגורים או שהיו דוחות ביקור מפקח לצרכי רשוי, שאינם מצריכים צו. כניסה לבית המגורים וחצריו בוצעו בחודש ינואר 2019 מאחר שקודם לכך נדרשה המאשימה להמשיך לחקור באזהרה את הנאשמים 2 ו-3, על מנת שניתן יהיה לנצל את צו הכניסה בצורה המיטבית לאימות גרסאותיהם (נאשמים 2 ו-3 נחקרו בחודשים יוני ודצמבר 2018 בהתאמה).
...
לפיכך, בשלב מקדמי זה הבקשה לביטול כתב האישום נדחית.
אף באשר לטענותיו של נאשם 3, לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, מסקנתי היא כי בשלב מקדמי זה, דין הבקשה לביטול כתב האישום להידחות.
סוף דבר, הבקשות לביטול כתב האישום נדחות בשלב זה. הצדדים יוכלו לחזור ולהעלות את טענותיהם בהמשך ההליך לאחר שמיעת הראיות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו