מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

כלל הראיה הטובה ביותר בתעבורה

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום לתעבורה בעכו פל"א 3837-06-18 מדינת ישראל נ' חלו בפני כבוד השופטת אסתר טפטה גרדי בעיניין: מדינת ישראל באמצעות עו"ד חנא ארשיד המאשימה מועין חלו באמצעות עו"ד פיראס עבד מטעם הסנגוריה הציבורית הנאשם הכרעת דין
בע"פ 4481-14 פלוני נ' מדינת ישראל (16.11.16), בדיון בעיניין כלל "הראיה הטובה ביותר", ציין בית המשפט העליון שלכאורה דורש הכלל שלצורך הוכחת תוכנה של הקלטה יש להגיש את ההקלטה המקורית, אולם נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות, והגמשת כללי קבילות הראיות, ומתן דגש לשאלת משקלה של הראיה, אין טעם מבורר לפסול העתק של הקלטה, ככל שזה נחזה להיות העתק מהימן של אותה הקלטה, ובעל הדין שמבקש להגישה מצהיר שההקלטה המקורית אינה ברשותו.
...
לסיכום, עדויותיהם של השוטרים רז וחדש השתלבו זו בזו ותאמו את דוחות הפעולה שערכו, והשתכנעתי שגרסתם עקבית ומהימנה.
סוף דבר לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, ולאחר שהשתכנעתי שגרסת התביעה מהימנה, ומנגד הגרסה שהציגה ההגנה לא נתמכה בכל ראיה שהיא, ובחלקה הייתה כבושה, ונפלו בה סתירות, הגעתי למסקנה שהנאשם נהג בארוע ללא רישיון נהיגה מעולם, בקלות ראש, ללא רישיון רכב וללא תעודת ביטוח תקפה.
לסיכום, בהינתן האמור, ולאחר ששמעתי את הצדדים והתרשמתי מעדותם לפניי, החלטתי להרשיע את הנאשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא רישיון רכב ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה.

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2021 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה תקנה 308 (ד) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 קובעת: "לא ישתמש אדם ברכב שעליו נימסרה הודעת אי שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרשוי לשם עריכת בדיקה נוספת, והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנמסרה." המאשימה נושאת בעול הוכחת שני יסודות עובדתיים: שימוש ברכב, מתן הודעת אי שימוש לרכב.
כבר נקבע בע"פ 4481/14 ‏ פלוני נ' מדינת ישראל (‏16.11.2016), כי כוחו של כלל הראיה הטובה ביותר – דהיינו כי לצורך הוכחת תוכנו של מיסמך יש להציג את המסמך המקורי היכול לשקף באופן המהימן ביותר את תוכנו - התערער במהלך השנים: "על רקע המגמה להקל בכללי קבילותה של ראיה, ולהתמקד בשאלת מהימנותה ומשקלה של הראיה... וכן לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית, שאיפשרה הצגת העתקי מסמכים זהים למקור... בהמשך למגמה זו, קבעה ההלכה הפסוקה כי ניתן להוכיח תוכנו של מיסמך באמצעות העתקו - קרי ראיה משנית - ככל שבעל הדין הנוגע בדבר יסַפק טעם ראוי לאי הצגתו של המסמך המקורי... למעשה, השתרש בפסיקה הכלל, כי "בהעדר חשש לאמינות ה'העתק', לא יהיה באי הבאת המסמך המקורי כשלעצמו כדי לכרסם בתשתית הראייתית של בעל הדין העושה בו שימוש"..
...
הנאשם אומנם טען כי השוטר גרשוני נטל ממנו רשיון רכב והחזירו לידו – אך כאמור השוטר גרשוני לא נשאל על כך. אשר לאי הצגת סרטון ממצלמת הגוף המתעד המפגש הראשון בין השוטר גרשוני לנאשם – מצאתי כי אי הצגתו פועלת דווקא לחובת הנאשם, שכן כאמור, שוכנעתי כי ההודעה נמסרה לידי הנאשם ומסירת ההודעה הוכחה בפני בראיות שהוגשו ודי בהן.
לסיכום: שוכנעתי מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע העבירה המיוחסת לו: הוכח מתן הודעת אי השימוש לרכב וזאת ע"י שוטר שהוא בוחן תנועה, הוכחה מסירת ההודעה לנאשם עובר לביצוע העבירה; מצאתי כי הנאשם היה ער לקיום הליקויים הבטיחותיים ברכב ולא עשה כל שביכולתו כדי למנוע את ביצוע העבירה.
על יסוד האמור לעיל, אני מרשיעה הנאשם בעבירה המיוחסת לו. ניתנה היום, ה' טבת תשפ"ב, 09 דצמבר 2021, במעמד הצדדים 1 מתוך 10

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לגבי עבירת השכרות- נטען כי בית המשפט קמא טעה בקבעו כי נשמרה "שרשרת המוצג", כאשר גם אם נתעלם מהטענות לגבי בעיות בשרשרת שהועלו בפני בית המשפט קמא, שלגביהן ניתנה היתייחסות בהכרעת הדין; הרי שבית המשפט לא היתמודד עם העובדה שלא הוצגה בפניו כוסית דגימת השתן שנלקחה מהמערער והשקית האטומה שבה נארזה, ומכך שהמשיבה לא פעלה לפי "כלל הראיה הטובה ביותר", ללא כל סיבה; זאת הגם שבית המשפט העיר כי היה מקום להגשת המוצג וכי לא ניתנה סיבה מספקת להימנע מלעשות כן. עוד נטען, כי הופר הנוהל המשטרתי בדבר טפול בעבירות שיכרות, ולפיו יש להקפיד כי הנאשם לא יאכל, ישתה או יכניס דבר מה לפיו במשך 15 דקות, שכן לא נערך לכך רישום כדבעי ע"י השוטרים ונפלו סתירות בין דבריהם.
נוכח חומרת העבירות שעבר המערער, דהיינו השילוב שבין נהיגה בזמן פסילה ונהיגה בשיכרות (סמים), ונוכח העבר המכביד של המערער בתחום הפלילי והתעבורתי, בהיתחשב גם בעובדה שהמערער לא הורתע מקיומו של מאסר מותנה שריחף מעל ראשו ומכך שנידון בתיק הקודם לעונש מאסר לריצוי בעבודות שרות, הרי שהעונש שהוטל עליו בתיק זה - 10 חודשי מאסר בפועל, אינו חמור כלל ועיקר.
...
אשר לערעור על הכרעת הדין, טען ב"כ המערער כי בית המשפט קמא שגה כשהרשיע את המערער, וכי יש להורות על זיכויו של המערער מכל העבירות שבהן הורשע, מהטעמים שיפורטו להלן, אשר כולם הועלו גם בפני בית המשפט קמא.
ויודגש, גם לו המערער לא היה מואשם בעבירה לפי סעיף 66 לפקודה, הוא היה מורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, שכן מדובר במי שנכח בבית המשפט ושמע שרישיונו נפסל למשך 36 חודשים, ולמרות זאת לא כיבד את החלטת בית המשפט וחזר לנהוג, תוך שהוא מסתמך על רשיון הנהיגה שהוצא לו בטעות (תוך שאף טען בפני השוטרים כי אינו מבין מדוע טוענים כלפיו שהוא נוהג בפסילה שהרי יש לו רשיון).
נוכח כל האמור, הערעור על הכרעת הדין נדחה.
לאור כל האמור, גם הערעור על גזר הדין נדחה.

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הבקשה גזר הדין מושא הבקשה ניתן ביום 4.12.22 בבית משפט השלום לתעבורה בירושלים (כב' השופטת סגנית הנשיא ש' זוכוביצקי-אורי) בהליך גמ"ר 186-10-19.
עלו טענות בדבר זהות מצלם הסירטון ושלוחו, האפשרות לקבלת הסירטון באמצעות זהוי עדים המופיעים בו, עמידת הסירטון במבחני הקבילות, כלל הראיה הטובה ביותר, האם הסירטון מהוה ראיה לתוכנו, וכן אופן תפיסת הסירטון והצורך בצו שפוטי לשם כך. בהחלטה מיום 26.4.21 החליט בית המשפט קמא לקבל את הראיה, בהפנותו לפסיקה בדבר קבלת סירטון למרות מורכבות ראייתית ובקביעה שדובר בסירטון אובייקטיבי, בלתי אמצעי, שתיעד באופן אקראי את התאונה.
...
עוד הוחלט שלא להסתמך על עדותה של גב' שאהד ג'בר, עדת הגנה, לעניין הגעת המנוח למדרכה טרם תחילת הנסיעה, בקביעה שהיא בעייתית ומשקלה נמוך, ונדחו טענות להשלכות מחדלי חקירה עליהם הצביע המבקש, על המסקנה הסופית.
הכרעה מטעמים אלה, אני מורה על עיכוב ביצוע עונש הפסילה שנגזר על המבקש, עד להכרעה בערעורו.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ה"ת 4189-03-22 סוסנה מובינג בע"מ נ' משטרת ישראל בוחנים תחנת חדרה תיק חצוני: 42397/2022 בפני כבוד השופטת רונה פרסון מבקשים סוסנה מובינג בע"מ משיבים: 1. משטרת ישראל בוחנים תחנת חדרה 2. יאיר קראוז החלטה
עוד הודיע הנהג, באמצעות בא כוחו, כי אין לו יכולת כלכלית לתקן את המשאית אך הוא אינו מוותר על כלל הראיה הטובה ביותר.
...
בהחלטתי מיום 12.7.22 קבעתי כי אין מקום, באותו שלב, להיעתר לבקשה זאת מאחר וטרם התקבלה עמדת הפרקליטות בדבר הגשת כתב אישום כנגד הנהג החשוד, המשיב 2, מי שנהג במשאית (להלן: "הנהג").
ככל שבדעת המשיבה להגיש כתב אישום הוריתי כי תימסר הודעה מתאימה לנהג על מנת לאפשר לו לערוך בדיקה למשאית התפוסה, ככל שיבקש לעשות כן. מאז החלטתי האמורה לעיל הוגש כנגד הנהג כתב אישום בבית משפט השלום לתעבורה בחדרה.
לאור כל האמור לעיל ועל מנת לאזן בין מכלול השיקולים בתיק כאן אני מורה כי המשאית תשוחרר מהתפיסה ותימסר לידי המבקשת בתוך 40 ימים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו